Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Vruyk
#994151 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Miêu tả:Hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung về Thương Mại quốc tế. Nghiên cứu thực trạng quan hệ thương mại Việt Nam – ASEAN. Phân tích và đánh giá mối quan hệ này và tiềm năng của các quốc gia trong khu vực ASEAN để ứng phó với tốc độ quốc tế hóa ồ ạt, từ đó làm rõ những nguyên nhân của những tồn tại hạn chế việc phát triển thương mại giữa các nước. Đề xuất các giải pháp thúc đấy quan hệ thương mại Việt Nam- ASEAN.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Tổng quan tình hình nghiên cứu.
Đông Nam Á là một khu vực có lịch sử lâu dài, trong quá trình phát
triển của mình đã đóng góp đáng kể cho sự phát triển của nền văn minh nhân
loại, các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á là những nước có tương đồng
cao trên nhiều lĩnh vực văn hóa- xã hội cũng như phát triển kinh tế. Chính vì
vậy, nhu cầu hợp tác, liên kết các quốc gia trong khu vực luôn được đặt ra ở
mọi thời điểm lịch sử. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, trước xu thế toàn cầu
hóa và đa cực hóa thế giới đang diễn ra nhanh chóng, nhu cầu về sự liên kết
giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á càng trở nên bức thiết hơn bao
giờ hết.
Đông Nam Á là một khu vực có lịch sử lâu dài, trong quá trình phát
triển của mình đã đóng góp đáng kể cho sự phát triển của nền văn minh nhân
loại, các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á là những nước có tương đồng cao trên nhiều lĩnh vực văn hóa- xã hội cũng như phát triển kinh tế. Chính vì
vậy, nhu cầu hợp tác, liên kết các quốc gia trong khu vực luôn được đặt ra ở
mọi thời điểm lịch sử. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, trước xu thế toàn cầu
hóa và đa cực hóa thế giới đang diễn ra nhanh chóng, nhu cầu về sự liên kết
giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á càng trở nên bức thiết hơn bao
giờ hết.
Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của tổ chức Hiệp hội các
nước Đông Nam Á (ASEAN) kể từ ngày 28/7/1995 và từ năm 2001, Việt
Nam đã bình thường hóa được quan hệ với Mỹ và khối ASEAN đã ký kết
hiệp định khung thành lập khu vực mậu dịch tự do với Trung Quốc. Từ thời
điểm đó, quan hệ thương mại của Việt Nam với Mỹ và Trung Quốc nói riêng
và với bên ngoài nói chung được cải thiện đáng kể, mở đầu một thời kỳ phát
triển mới. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra những thách thức mới trong việc mở
rộng quan hệ của Việt Nam với các nước ASEAN. Tại sao lại nghiên cứu về
quan hệ Thương Mại Việt Nam- ASEAN? Ngoài những đóng góp quan trọng
cho ASEAN, việc hội nhập toàn diện vào tổ chức này cũng mang lại những
điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Việt Nam. Việc tham gia ASEAN đã
tạo ra môi trường chính trị, an ninh, kinh tế thuận lợi cho chúng ta trong công
cuộc xây dựng và phát triển đất nước, tạo môi trường thuận lợi để giao lưu,
thông thương hàng hóa, dịch vụ, con người với các nước trong khu vực và mở
rộng ra bên ngoài. Bên cạnh đó, ASEAN là thị trường xuất khẩu quan trọng
của Việt Nam, đồng thời cũng là đối tác thương mại quan trọng nhất cho Việt
Nam tăng trưởng kinh tế những năm qua và cả giai đoạn tới ở cả cấp độ đa
phương và song phương. Kim ngạch Thương mại Việt Nam- ASEAN tăng
trưởng trung bình hàng năm trên 20%. Mặc d trong thời gian qua quan hệ
thương mại Việt Nam - ASEAN đã đạt được nhiều kết quả khả quan nhưng
những thành quả này v n chưa đạt đến đ nh cao, chưa xứng tầm với tiềm năng
hợp tác phát triển giữa hai bên, nhất là trong bối cảnh bên thềm của việc ra
đời Cộng Đồng kinh tế ASEAN (AEC) năm 2015.
Xuất phát từ thực tế nêu trên và là một trong những người quan tâm
đến vấn đề này, tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu:“Quan hệ thương mại Việt
Nam- ASEAN từ năm 2001 đến nay” làm Luận văn Thạc sỹ ngành kinh tế thế
giới và quan hệ kinh tế quốc tế.
Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của tổ chức Hiệp hội các
nước Đông Nam Á (ASEANASEAN) kể từ ngày 28/7/1995 và từ năm 2001,
Việt Nam đã bình thường hóa được quan hệ với Mỹ và khối ASEANASEAN
đã ký kết hiệp định khung thành lập khu vực mậu dịch tự do với Trung Quốc.
Từ thời điểm đó, quan hệ thương mại của Việt Nam với Mỹ và Trung Quốc
nói riêng và với bên ngoài nói chung được cải thiện đáng kể, mở đầu một thời
kỳ phát triển mới. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra những thách thức mới trong việc
mở rộng quan hệ của Việt Nam với các nước ASEANASEAN. Tại sao lại
nghiên cứu về quan hệ Thương Mại Việt Nam- ASEANASEAN? Ngoài
những đóng góp quan trọng cho ASEANASEAN, việc hội nhập toàn diện vào
tổ chức này cũng mang lại những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của
Việt Nam. Việc tham gia ASEANASEAN đã tạo ra môi trường chính trị, an
ninh, kinh tế thuận lợi cho chúng ta trong công cuộc xây dựng và phát triển
đất nước, tạo môi trường thuận lợi để giao lưu, thông thương hàng hóa, dịch
vụ, con người với các nước trong khu vực và mở rộng ra bên ngoài. Bên cạnh
đó, ASEANASEAN là thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam, đồng
thời cũng là đối tác thương mại quan trọng nhất cho Việt Nam tăng trưởng
kinh tế những năm qua và cả giai đoạn tới ở cả cấp độ đa phương và songLink Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#998508 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement