Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#993198 Link tải luận văn miễn phí cho ae

CHƯƠNG I
CHI PHÍ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
THƯƠNG MẠI
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ KINH DOANH.
1. Những khái niệm về chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp thương
mại.
Hoạt động kinh tế chủ yếu của doanh nghiệp thương mại là mua và bán
hàng hoá nhằm thu lợi nhuận và thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội khác của
doanh nghiệp.
Để thực hiện các mục tiêu của mình doanh nghiệp phải bỏ ra những chi phí
nhất định.
Các chi phí phát sinh trong từng ngày, từng giờ ở tất cả các giai đoạn khác
nhau của quá trình kinh doanh của doanh nghiệp thương mại trong một thời kỳ
nhất định.
Trước hết là các chi phí phát sinh ở khâu mua hàng, đó là các chi phí vận
chuyển hàng hoá từ nơi mua tới kho của doanh nghiệp, chi phí tiền lương trả cho
cán bộ công nhân viên chuyên trách ở khâu mua và các tạp vụ có liên quan đến
khâu mua hàng hoá trong một thời gian nhất định.
Tiếp đến là chi phí ở khâu dự trữ và tiêu thụ hàng hoá. Các chi phí này bao
gồm chi phí trọn lọc, đóng gói, bảo quản hàng hoá, chi phí vận chuyển hàng hoá
từ kho của doanh nghiệp đến người tiêu dùng, tiền thuê kho bãi tạp vụ, chi phí sử
dụng đồ dùng, khấu hao TSCĐ, quảng cáo và các chi phí có liên quan khác.
Ngoài các chi phí kể trên là các chi phí có liên quan đến quản lý doanh
nghiệp thương mại. Trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp còn phải thực
hiện các nghiệp vụ kinh tế khác như đầu tư liên doanh, liên kết, nhượng bán,thanh
lý TSCĐ, mua bán chứng khoán, đầu tư vào hệ thống tín dụng nhằm thu lợi, bảo
toàn vốn kinh doanh ... Các hoạt động kinh tế cũng đòi hỏi doanh nghiệp thương
mại phải phải bỏ ra những khoản chi phí nhất định trong kỳ, các khoản chi phí
này sẽ được bù đắp bằng các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp thương mại
trrong kỳ.
Như vậy từ góc độ doanh nghiệp có thể thấy rằng chi phí kinh doanh của
doanh nghiệp thương mại là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra để thực
hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định.
Các chi phí phát sinh từ khâu mua vào dự trữ đến khâu bán ra và các chi phí có
liên quan đến đầu tư vốn ra ngoài và được bù đắp bằng thu nhập hay doanh thu
kinh doanh của doanh nghiệp thương mại trong kỳ đó.
Trong nền kinh tế thị trường các chi phí đã nêu ở trên đều biểu hiện
bằng tiền, vì vậy có thể nói rằng chi phí của doanh nghiệp thương mại được biểu
hiện bằng tiền của toàn bộ những hao phí vật chất sức lao động liên quan đến quá
trình hoạt động kinh tế của doanh nghiệp thương mại trong một thời kỳ nhất định,
đồng thời được bù đắp thu nhập hay doanh thu kinh doanh của doanh nghiệp
trong kỳ.
Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp được biểu hiện hao phí sức lao động cá
biệt của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định, nó là căn cứ để xác định số tiền
phải bù đắp thu nhập của doanh nghiệp trong thời kỳ đó. Mặt khác do trong quá
trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời nhất định có
nhiều loại chi phí phát sinh không phục phụ sản xuất kinh doanh cho doanh
nghiệp trong kỳ và đồng thời cũng không được bù đắp bằng doanh thu hay thu
nhập của doanh nghiệp trong thơì kỳ đó. Vì vậy nhà quản trị doanh nghiệp phải
căn cứ vào đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp để có những biện pháp quản lý
chi phí kinh doanh một cách thích hợp, cụ thể với từng khoản mục chi phí.
2. Nội dung chi phí kinh doanh
Chi phí kinh doanh thể hiện qua 10 nội dung sau đây:
2.1. Chi phí vận chuyển hàng hoá.
Là những chi phí phát sinh trong toàn bộ quá trình vận chuyển hàng hoá từ
lúc mua vào đến lúc bán ra. Chi phí này bao gồm cước phí vận chuyển, chi phí
bốc dỡ, khuân vác và vận tải.
- Cước vận chuyển là số tiền thanh toán về vận chuyển hàng hoá thuê ngoài
và toàn bộ chi phí tiền lương, bảo hhiểm xã hội, khấu hao TSCĐ, xăng dầu ...cho
phương tiện vận chuyển chuyên dùng của doanh nghiệp. Do mỗi loại phương tiện
có giá cước phí khác nhau nên các khoản chi phí này phải tính riêng cho từng
phương tiện.
Trong trường hợp đi thuê các đơn vị ngoài vận chuyển, khoản tiền trả cho các
chủ phương tiện như sau:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement