Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#993072 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Thiết lập và áp dụng thẻ điểm cân bằng balanced scorecard (bsc) tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam - chi nhánh nha trang
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Là một Chi nhánh trực thuộc hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam,
hoạt động trên phạm vi địa bàn không lớn nhưng mật độ của các điểm giao dịch Ngân
hàng lại rất dày đặc, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Nha Trang (Chi nhánh
Vietcombank Nha Trang) đang phải đối mặt với những áp lực cạnh tranh rất gay gắt. Sự
khác biệt về sản phẩm và tiện ích của dịch vụ mà các Ngân hàng cung cấp đang ngày
càng thu hẹp lại; những lợi thế về vốn, qui mô, mạng lưới đang dần bị san phẳng và
không còn là những lợi thế độc quyền mà Chi nhánh có thể khai thác như những năm
trước đây.
Để nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh đầy khó khăn, Chi
nhánh Vietcombank Nha Trang cần thay đổi tư duy kinh doanh và tiếp cận với những
phương pháp quản trị mới, hiệu quả hơn. Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu, tác giả
nhận thấy Hệ thống thẻ điểm cân bằng Balanced Scorecard (BSC) là một công cụ phù
hợp với thực tiễn của Chi nhánh Vietcombank Nha Trang hiện nay. BSC không chỉ giúp
Ngân hàng đánh giá hiệu quả hoạt động dựa trên việc đo lường các yếu tố tài chính mà
còn dựa trên việc đo lường các yếu tố phi tài chính (sự thỏa mãn của khách hàng, chất
lượng của sản phẩm, dịch vụ...) từ đó cung cấp cho Ban lãnh đạo cái nhìn cân bằng, toàn
diện về hoạt động của Chi nhánh trên bốn phương diện: Kết quả về tài chính, Khách
hàng, Quy trình nội bộ và Đào tạo – Phát triển. Đồng thời, BSC sẽ giúp Ban lãnh đạo Chi
nhánh triển khai những chiến lược của hệ thống thành những phương án và hành động cụ
thể nhằm định hướng hoạt động và tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững của Chi nhánh trên
địa bàn.
Xuất phát từ thực tiễn trên, tác giả đã chọn đề tài “THIẾT LẬP VÀ ÁP DỤNG
THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG BALANCED SCORECARD (BSC) TẠI NGÂN HÀNG
TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG” làm đề tài
luận văn cao học.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Thiết lập và áp dụng Thẻ điểm cân bằng BSC tại Chi nhánh Vietcombank Nha
Trang
2.2. Mục tiêu cụ thể
+ Nghiên cứu lý thuyết BSC.
+ Thiết lập mục tiêu chiến lược và xây dựng BSC năm 2012 cho Chi nhánh, tạo
tiền đề để xây dựng BSC cho những năm tiếp theo.
+ Áp dụng BSC để đánh giá hiệu quả hoạt động của Chi nhánh trong năm 2012, từ
đó đưa ra những kiến nghị và đề xuất để hoàn thiện và phát triển BSC.
3. Đối tượng nghiên cứu
+ Chiến lược và định hướng kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt
Nam đến năm 2020.
+ Quá trình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Vietcombank Nha Trang trong
giai đoạn 2009 -2011.
+ Kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh Vietcombank Nha Trang trong năm 2012
và các năm tiếp theo.
4. Phạm vi nghiên cứu
Trong nghiên cứu này, tác giả tập trung nghiên cứu việc đánh giá thành quả tại
Chi nhánh Vietcombank Nha Trang .
Số liệu thứ cấp được thu thập từ 2009 đến 2011.
5. Phương pháp nghiên cứu
Đây là nghiên cứu nhằm thiết lập và áp dụng Thẻ điểm cân bằng cho Chi nhánh
Vietcombank Nha Trang. Trên cơ sở lý thuyết về Thẻ điểm cân bằng, tác giả thu thập các
số liệu về hoạt động của Chi nhánh kết hợp phương pháp thảo luận với Ban Giám đốc
Chi nhánh và đội ngũ lãnh đạo cấp Phòng để đưa ra đánh giá, phân tích, đo lường, từ đó
thiết lập bản đồ chiến lược và lựa chọn các chỉ số đo lường cốt lõi phù hợp. Từ bản đồ
chiến lược, Chi nhánh xác định những chương trình hành động cụ thể cần được thực
hiện, ngân sách và sự phân bổ nguồn lực để đạt được những mục tiêu đã đề ra.
Sau khi đã thiết lập được Thẻ điểm cân bằng, tác giả áp dụng thí điểm để đánh giá
hoạt động kinh doanh của Chi nhánh đến tháng 9/2012 từ đó đưa ra những đề xuất và
kiến nghị để áp dụng hiệu quả mô hình. Qui trình nghiên cứu được thể hiện như sau:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement