Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Dennet
#992794 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận giải trên phương diện lý luận và thực tiễn về vai trò của chính phủ đối với quá trình hình thành và phát triển của các chaebol Hàn Quốc. Nghiên cứu các chính sách của chính phủ đối với các chaebol qua các thời kỳ phát triển công nghiệp và đánh giá tác động của những chính sách này đến sự hình thành và phát triển của các chaebol cũng như sự phát triển của kinh tế Hàn Quốc. Trên cơ sở những kinh nghiệm của chính phủ Hàn Quốc trong việc hỗ trợ cho sự ra đời và phát triển của các Chaebol, đưa ra những gợi ý cho các nhà hoạch định chính sách Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển các tập đoàn kinh tế nhà nước từ các tổng công ty 90 và 91
1. Đặt vấn đề.
Chaebol là tên của các tổ hợp công nghiệp có quy mô lớn thuộc sở
hữu của các gia đình hay nhóm gia đình ở Hàn Quốc. Các chaebol Hàn
Quốc là các conglomerat gia đình trong đó các thành viên của gia đình giữ
vai trò là chủ sở hữu đồng thời là người quản lý. Về bản chất, các chaebol là
các doanh nghiệp gia đình kiểu phong kiến phát triển dưới chế độ tư bản
chủ nghĩa. Khác với các tập đoàn kinh tế ở một số nước khác trên thế giới,
các chaebol Hàn Quốc ra đời và phát triển chủ yếu nhờ vào những hỗ trợ
của chính phủ, đặc biệt là chính sách tín dụng ưu đãi trong thời kỳ công
nghiệp hoá. Các chaebol đã đạt được những thành công trên thị trường
trong nước và thị trường quốc tế. Chúng đã có những tác động tích cực đến
sự phát triển của nền kinh tế Hàn Quốc. Những thành công của các chaebol
khẳng định sự cần thiết và vai trò của chính phủ đối với của sự hình thành
và phát triển của các tập đoàn kinh tế. Tuy nhiên, từ sau khủng hoảng kinh tế
năm 1997 với sự phá sản hàng loạt của các chaebol, mặt trái của những
chính sách ưu đãi của của chính phủ đối với các chaebol trở thành vấn đề
được giới nghiên cứu quan tâm. Trên diễn đàn lý luận, có nhiều tác giả cho
rằng bên cạnh những tác động tích cực, sự hỗ trợ của chính phủ dù được
thực hiện một cách trực tiếp hay gián tiếp đã tạo ra những hậu quả xấu đối
với bản thân các chaebol cũng như toàn bộ nền kinh tế và quan hệ đặc biệt
giữa chính phủ và giới Chaebol là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự
phá sản của nhiều chaebol vào cuối những năm 1997
Trong xu thế hội nhập và phát triển, để phục vụ cho sự nghiệp công
nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, việc sớm hình thành các tập đoàn kinh
té được coi là một trong những biện pháp quan trọng để phát triển và nâng
cao năng lực cạnh tranh của của nền kinh tế Việt Nam. Từ sau đại hội 7,
Đảng và chính phủ Việt Nam chủ trương xây dựng các tập đoàn kinh tế
mạnh trong các ngành công nghiệp mũi nhọn của nền kinh tế quốc dân.
Thực hiện chủ chương này hàng loạt các tổng công ty 90 &91 theo mô hình
tập đoàn kinh tế đã ra đời. Hiện nay, chính phủ Việt Nam đang chỉ đạo làm
thí điểm thành lập các tập đoàn kinh tế nhà nước trên cơ sở các tổng công ty
90 & 91. Đây được xem là một trong những định hướng cơ bản của cải cách
doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam. Việc xây dựng và phát triển các tập
đoàn kinh tế nhà nước là một vấn đề mới mẻ đối với Việt Nam cả trên giác
độ lý luận và thực tiễn. Do đó, nghiên cứu về vai trò của nhà nước đối với
sự hình thành và phát triển của tập đoàn kinh tế, để từ đó định hướng cho
những giải pháp của chính phủ nhằm xúc tiến việc hình thành các tập đoàn
kinh tế nhà nước là một trong những yêu cầu bức xúc hiện nay của Việt
Nam. Việt Nam và Hàn Quốc có những điểm tương đồng, đặc biệt là Việt
Nam và Hàn Quốc có điểm xuất phát khi chuyển bước sang thời kỳ thực
hiện chính sách công nghiệp hoá hướng ngoại gần giống nhau nếu xét trên
phương diện trình độ phát triển của nền sản xuất xã hội nên những kinh
nghiệm của Hàn Quốc có thể là những gợi ý tốt cho các nhà hoạch định
chính sách của Việt Nam.
Vì vậy, chúng tui chọn đề tài “Chính sách của chính phủ Hàn Quốc đối
với sụ hình thành và phát triển của các chaebol và bài học kinh nghiệm cho
Việt Nam” làm đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành kinh tế chính
trị xã hội chủ nghĩa.
2. Tình hình nghiên cứu.
Ở Hàn Quốc, vấn đề vai trò của chính phủ đối với việc hình thành và
phát triển các Chaebol Hàn Quốc hay mối quan hệ của chính phủ và giới
Chaebol đã được nhiều học giả quan tâm nghiên cứu và đã có nhiều công
trình được công bố trên các các tạp chí và các hội thảo. Từ sau khủng hoảng
kinh tế năm 1997, vấn đề này lại một lần nữa được giới nghiên cứu đặt ra và
tranh luận với mục đích tìm một đơn thuốc thích hợp để điều trị những căn
bệnh của các Chaebol trong quá trình cải tổ. Trên diễn đàn lý luận ở Hàn
Quốc hiện nay, tồn tại các quan điểm đối lập nhau về vấn đề này. Boo
(2001) cho rằng chính những ưu ái của chính phủ đối với các chaebol là
nguyên nhân của sự phá sản của các chaebol. Vì vậy, để giải quyết những
vấn đề của chaebol cần xoá bỏ cái gọi là “chủ nghĩa tư bản thân quen”,
chuyển mạnh sang định hướng thị trường. Một số tác giả khác lại cho rằng
các biện pháp cải tổ mà hiên nay chính phủ đang thực hiện đối với các
chaebol là sai lầm. Chính phủ cần tiếp tục duy trì quan hệ giữa chính phủ
và các chaebol như trước đây.
Ở Việt Nam hiện nay chưa có những công trình nghiên cứu sâu về
các chaebol Hàn Quốc nói chung và mối quan hệ của chaebol đối với chính
phủ trong qua trình phát triển công nghiệp nói riêng. Vấn đề chính phủ Việt
Nam cần làm gì và làm như thế nào để thúc đẩy quá trình hình thành và phát
triển các tập đoàn kinh tế nhà nước trên cơ sở các tổng công ty 90 và 91 đã
được Viện Quản lý kinh tế Trung Ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
nghiên cứu trong khuôn khổ dự án VIE 01/025 về hình thành và phát triển
kinh tế ở Việt Nam. Các tác giả của dự án này mới chỉ dừng lại ở việc
nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng tập đoàn kinh tế nhà nước từ các doanh
nghiệp nhà nước có qui mô lớn ở Trung Quốc. Vấn đề quan hệ của Nhà
nước và các tập đoàn kinh tế Nhà nước hay các cơ chế hỗ trợ cho các tổng
công ty để các tổng công ty này có thể trở thành các tập đoàn kinh tế Nhà
nước có năng lực cạnh tranh mạnh chưa được đề cập một cách cụ thể.
3. Mục đích nghiên cứu

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010347 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement