Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Forster
#992680 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội,2008
Trình bày những vấn đề lý luận chung về chính sách tiền lương trong khu vực nhà nước, kinh nghiệm của một số nước về chính sách tiền lương, và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Nghiên cứu bối cảnh kinh tế xã hội và tính cấp thiết của việc cải cách chính sách tiền lương. Phân tích thực trạng chính sách tiền lương trong khu vực nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn từ 1993 đến nay: quá trình cải cách chính sách tiền lương, đánh giá chung về chính sách tiền lương làm rõ những mặt đã đạt được, những mặt còn hạn chế. Đề xuất quan điểm và một số giải pháp nhằm cải cách chính sách tiền lương trong khu vực nhà nước Việt Nam trong thời gian tới: các giải pháp chung, giải pháp cải cách chính sách tiền lương khu vực doanh nghiệp nhà nước, cải cách chính sách tiền lương trong khu vực hành chính sự nghiệp
Mở đầu
1. Sự cần thiết của đề tài:
Việt Nam đang tham gia tích cực vào quá trình hội nhập vào nền kinh
tế thế giới. Sự kiện Việt Nam gia nhập WTO và tổ chức hội nghị cấp cao lãnh
đạo kinh tế APEC 14 vào tháng 11/2006 đánh dấu một bước tiến vượt bậc của
quốc gia trên con đường phát triển và hội nhập kinh tế toàn cầu. Đóng góp
đáng kể trong tiến trình đó không thể không kể đến vai trò của Nhà nước
trong quản lý điều hành các chính sách vĩ mô: chính sách đầu tư, chính sách
thương mại, chính sách xoá đói giảm nghèo, chính sách việc làm,.. . Tuy
nhiên, chính sách tiền lương - một trong những chính sách vĩ mô còn nhiều
bất cập - đang đứng trước những thách thức lớn lao đòi hỏi bắt buộc phải cải
cách nhằm bảo đảm tính cạnh tranh của thị trường lao động, đồng thời bảo
đảm được quyền lợi của người lao động trong bối cảnh toàn cầu hoá.
Bắt đầu từ năm 1993 đến nay, chính sách tiền lương đã qua nhiều lần
cải cách trong đó có thay đổi mức tiền lương tối thiểu và điều chỉnh lại cơ cấu
thang lương, bảng lương nhưng vẫn chưa đáp ứng được những mục tiêu đặt
ra. Tiền lương tối thiểu trên thực tế chưa đảm bảo được mức sống tối thiểu
như đúng ý nghĩa của nó, còn có sự phân biệt giữa tiền lương tối thiểu giữa
các loại hình doanh nghiệp - điều này mâu thuẫn với nguyên tắc “đối xử quốc
gia của WTO”. Hệ thống thang bảng lương phức tạp nhưng vẫn chưa đủ đáp
ứng tất cả các ngành nghề mới xuất hiện ngày càng nhiều trong nền kinh tế thị
trường. Tiền lương vẫn còn mang tính bình quân chưa thực sự gắn với năng
suất lao động và hiệu quả kinh doanh, chưa trở thành nguồn thu nhập chính
của người lao động. Cơ chế quản lý tiền lương còn chứa đựng nhiều yếu tố
bất hợp lý, tiền lương tối thiểu do Nhà nước công bố chưa trở thành lưới an
toàn bảo đảm lợi ích cho người lao động nói chung. Lương trong khu vực
công mặc dù đã được cải thiện đáng kể vẫn có xu hướng bị kìm nén hơn khu
vực ngoài Nhà nước.
Trước những yêu cầu thay đổi cấp bách, Đảng và Nhà nước đã chủ
trương về đổi mới chính sách tiền lương theo hướng kinh tế thị trường, trong
đó phải coi tiền lương là giá cả sức lao động, được hình thành trên thị trường
theo nguyên tắc thoả thuận, tiền lương phải là động lực đối với người lao
động và là điều kiện để doanh nghiệp hạch toán đúng, tạo ra sự cạnh tranh
lành mạnh giữa các doanh nghiệp. Để có thể thực hiện sự đổi mới này một
cách có hiệu quả cần có cái nhìn tổng quát về tình hình thực trạng, học hỏi
kinh nghiệm của các quốc gia khác cũng như đề ra được các giải pháp và kiến
nghị có tính khả thi để cải cách chính sách tiền lương trong khu vực nhà nước
trong thời gian tới. Đó là lý do mà tác giả lựa chọn đề tài này làm luận văn tốt
nghiệp.
2. Tình hình nghiên cứu:
Trên thế giới, các nghiên cứu về chính sách tiền lương khá đa dạng và
phong phú. Có thể điểm qua những nghiên cứu như: “The impact of the
minium wage” của Jared Bernstein và John Schmitt, Viện chính sách kinh tế,
Washington, Mỹ; “Wage policy, employee turnover and productivity” của
Arnaud Chevalier, W. S. Siebert, Tarja Viitanen, Viện Nghiên cứu thay đổi xã
hội, Trường Đại học Dublin và Viện Nghiên cứu Lao động Đức; v.v… Tuy
nhiên phần lớn các nghiên cứu này mới tập trung ở lĩnh vực tiền lương tối
thiểu. Điều này chưa đủ để áp dụng tại Việt Nam, nơi rất cần vai trò quản lý
Nhà nước về tiền lương để đưa luật pháp lao động được thực thi đầy đủ. Trên
thực tế, tại Bộ LĐTB&XH – cơ quan thay mặt Chính phủ quản lý và điều
hành chính sách tiền lương, cũng đã có nhiều đề tài nghiên cứu thực trạng
chính sách tiền lương. Tuy nhiên những đề tài này thường chỉ đi sâu vào một
khía cạnh hay một phạm vi nhỏ của chính sách tiền lương. Ví dụ: Đề tài cấp
Bộ năm 1998 “Cơ chế quản lý tiền lương/tiền công đối với doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài” do PTS. Nguyễn Quang Huề, Trưởng phòng Tiền
lương-Tiền công-Mức sống – Viện Khoa học Lao động và Xã hội làm chủ
nhiệm; Đề tài cấp Bộ năm 1997 “Cơ chế trả lương và quản lý Nhà nước về
tiền lương đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh” cũng do PTS.Nguyễn
Quang Huề làm chủ nhiệm; Đề tài cấp Bộ 1994 “Nghiên cứu tiền lương tối
thiểu theo vùng” do TS Nguyễn thị Lan Hương, Phó Viện trưởng Viện
KHLĐ&XH làm chủ nhiệm, Đề tài cấp Bộ 2003 “Xác định mức lương tối
thiểu trong thời kỳ 2006-2010 và các biện pháp giám sát để điều chỉnh mức
lương tối thiểu phù hợp với phát triển kinh tế xã hội, với thị trường lao động”
do Hoàng Minh Hào, Phó Vụ trưởng Vụ tiền lương-tiền công làm chủ nhiệm,
Đề tài cấp Bộ 2003 “Xác định những nguyên tắc cơ bản xây dựng thang lương,
bảng điểm, định mức lao động trong các doanh nghiệp” do Phạm Minh Huân,
Vụ trưởng Vụ tiền lương-tiền công làm chủ nhiệm, v.v... Ngoài ra, những đề tài
này ít có sự tổng hợp kinh nghiệm từ các nước trên thế giới, những nước có
cùng trình độ phát triển với Việt Nam. Đề án cải cách tiền lương do Bộ
LĐTBXH chủ trì vẫn còn trong giai đoạn triển khai từng bước và vẫn chưa
đặt được mức độ thành công như mong muốn bởi những tác động kinh tế xã
hội mà nó tạo nên.
Như vậy cần thiết có một đề tài nghiên cứu chính sách tiền lương một
cách tổng quát với đầy đủ ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Đề tài đi sâu nghiên
cứu về cơ sở lý luận liên quan đến chính sách tiền lương, các bài học kinh
nghiệm trên thế giới, cùng với việc đánh giá những sự hợp lý cũng như bất
cập trong chính sách tiền lương hiện hành ở khu vực nhà nước của Việt Nam
sẽ đưa ra những khuyến nghị, giải pháp cho chính sách tiền lương trong thời
gian tới.
3. Mục tiêu nghiên cứu:
Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng chính sách tiền lương trong khu vực
nhà nước ở Việt Nam và một số kinh nghiệm từ các nước trên thế giới, đề tài
đưa ra được một số giải pháp phù hợp cho cải cách chính sách tiền lương
trong khu vực này ở Việt Nam trong thời gian tới.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng : Luận văn nghiên cứu thực trạng chính sách tiền lương
trong khu vực nhà nước ở Việt Nam.
- Phạm vi: Trong khoảng thời gian 1993-2007.
Khu vực nhà nước trong luận văn này chỉ bao gồm khu vực hành
chính, sự nghiệp, và các doanh nghiệp nhà nước, không bao gồm các
lực lượng vũ trang (Quân đội và công an).
5. Phương pháp nghiên cứu:
Dựa trên những nguyên tắc cơ bản của phép duy vật biện chứng và
phép duy vật lịch sử, Luận văn sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên
cứu như: phương pháp thống kê, phương pháp phân tích-tổng hợp, đối chiếu,
so sánh. Số liệu sử dụng trong luận văn sẽ được lấy từ các bộ số liệu điều tra
doanh nghiệp của Tổng cục thống kê và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
6. Dự kiến đóng góp của đề tài:
 Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến đề tài, khảo cứu kinh
nghiệm của nước ngoài về chính sách tiền lương.
 Làm rõ thực trạng chính sách tiền lương trong khu vực nhà nước ở Việt
Nam trong giai đoạn 1993-2007.
 Đề ra một số giải pháp và khuyến nghị nhằm cải cách chính sách tiền
lương trong khu vực nhà nước ở Việt Nam trong thời gian tới.
7. Cấu trúc luận văn:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được chia làm 3 chương như
sau:
Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận chung về chính sách tiền lƣơng trong
khu vực nhà nƣớc trong nền kinh tế thị trƣờng

Chƣơng 2: Thực trạng chính sách tiền lƣơng trong khu vực nhà nƣớc ở
Việt Nam trong giai đoạn từ 1993 đến nay
Chƣơng 3: Phƣơng hƣớng và giải pháp về cải cách chính sách tiền
lƣơng trong khu vực nhà nƣớc ở Việt Nam trong thời gian tới
Mặc dù đã hết sức nỗ lực và được sự giúp đỡ của các thày cô, đồng
nghiệp và gia đình, do còn hạn chế về tài liệu, số liệu và thời gian nghiên cứu,
luận văn của tui vẫn không thể tránh khỏi những khiếm khuyết cần sửa đổi và
bổ sung hoàn thiện. tui mong nhận được sự quan tâm và góp ý của các thày
cô, đồng nghiệp và tất cả những bạn đọc quan tâm đến chủ đề này.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By hongtram
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1025175
vuthiphuong120896 đã viết:Cho e xin link của bài cải cách chính sách tiền lương trong khu vực công tại Việt Nam với ạkhông có link à bạn
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement