Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#992661 Link tải luận văn miễn phí cho ae

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Để xây dựng đất nƣớc giàu mạnh và phát triển trong bối cảnh toàn cầu hoá, khu
vực hoá, hội nhập kinh tế quốc tế. Chúng ta không thể xem nhẹ hoạt động XNK
vì nó đảm bảo sự giao lƣu hàng hoá, thông thƣơng với các nƣớc bè bạn năm
châu, giúp chúng ta khai thác có hiệu quả tiềm năng và thế mạnh cả nguồn lực
bên trong và bên ngoài trên cơ sở phân công lao động và chuyên môn hoá quốc
tế.
Nhƣng nhắc đến hoạt động XNK hàng hoá chúng ta không thể không nói đến
dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá quốc tế vì đây là hai hoạt động không tách
rời nhau, chúng có tác động qua lại thống nhất với nhau. Qui mô của hoạt động
XNK tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây là nguyên nhân trực tiếp
khiến cho giao nhận vận tải nói chung và giao nhận vận tải biển nói riêng phát
triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và bề sâu. Bên cạnh đó, với hơn 3000 km bờ
biển cùng rất nhiều cảng lớn nhỏ rải khắp chiều dài đất nƣớc, ngành giao nhận
vận tải biển Việt Nam thực sự đã có những bƣớc tiến rất đáng kể, chứng minh
đƣợc tính ƣu việt của nó so với các phƣơng thức giao nhận vận tải khác. Khối
lƣợng và giá trị giao nhận qua các cảng biển luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng
giá trị giao nhận hàng hóa quốc tế của Việt Nam. Điều này có ý nghĩa rất lớn,
nó không chỉ nối liền sản xuất với tiêu thụ, giúp đƣa hàng hoá Việt Nam đến với
bạn bè quốc tế mà còn góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá
nƣớc ta trên thị trƣờng thế giới.
Trƣớc kia, hoạt động giao nhận có thể do ngƣời kinh doanh XNK, nhà vận tải
tiến hành. Nhƣng ngày nay, khi vận tải buôn bán quốc tế phát triển mạnh, đòi
hỏi phải có sự phân công lao động và chuyên môn hóa cao trong lĩnh vực XNK
và giao nhận hàng hóa. Kết quả là giao nhận tách riêng ra, thành lập nên những
tổ chức, Công ty giao nhận chuyên nghiêp, phục vụ vận tải buôn bán cả trong và
ngoài nƣớc đang phát triển mạnh mẽ. Và một trong số đó - Công ty Công Thành
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement