Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By deptraicuto
#992433 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong quá trình phát triển kinh tế hiện nay, vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài (FDI) là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu nguồn vốn đầu tư của bất
kỳ một quốc gia hay một địa phương nào. Đối với nước ta, một nước đang
trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi và hội nhập kinh tế,
nhu cầu vốn đầu tư rất lớn, trong đó, vốn FDI có vai trò đặc biệt quan trọng.
Dưới góc độ của quốc gia hay một địa phương tiếp cận vốn, FDI có
mục tiêu và tác động đa chiều: phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước,
tạo cơ hội tiếp nhận kỹ thuật sản xuất, kinh nghiệm kinh doanh, các sáng chế,
phát minh, bí quyết công nghệ, năng lực quản lý, điều hành, giúp các chủ thể
trong nước và nền kinh tế nói chung đẩy nhanh quá trình phát triển những
ngành nghề có kỹ thuật, công nghệ mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
và tăng trưởng nhanh. FDI còn góp phần quan trọng vào việc giải quyết việc
làm, thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng giao thương quốc tế, góp phần vào việc
lành mạnh hóa các cân đối vĩ mô. Muốn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
nhiều và có chất lượng thì cần có môi trường đầu tư thuận lợi và ổn định.
Trong những năm qua, môi trường đầu tư ở nước ta nói chung, ở Hải
Phòng nói riêng đã và đang từng bước được cải thiện, tạo sức hấp dẫn các nhà
đầu tư nước ngoài. Việc nghiên cứu môi trường đầu tư và đầu tư trực tiếp
nước ngoài ở Hải Phòng là cần thiết, cấp bách nhằm tìm các biện pháp cải
thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh trong việc thu hút FDI,
thúc đẩy, nâng cao tốc độ phát triển kinh tế, chuyển dịch nhanh và bền vững
cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cải thiện đời sống
nhân dân. Tuy vậy, vốn FDI vào Hải Phòng chưa xứng với tiềm năng, khả
năng thu hút FDI của Hải Phòng còn hạn chế, do nhiều nguyên nhân khách
quan và chủ quan, trong đó có nguyên nhân liên quan đến môi trường đầu tư.
Vậy những nguyên nhân nào khiến cho môi trường đầu tư của Hải Phòng
chưa thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư? cần làm gì để cải thiện môi trường
đầu tư ở Hải Phòng trong thời gian tới? Đó là lý do tác giả chọn đề tài: “Hoàn
thiện môi trường đầu tư nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước
ngoài ở Hải Phòng” làm đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành Kinh
tế chính trị.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Do tầm quan trọng của môi trường đầu tư đối với hoạt động đầu tư, nên
đã có nhiều tác giả, nhiều đề tài khoa học, nhiều công trình nghiên cứu ở
nhiều góc độ khác nhau.
2.1. Các công trình nghiên cứu về đầu tư trực tiếp nước ngoài:
1. Trần Xuân Tùng (2005), “Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam
thực trạng và giải pháp”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
2. PGS.TS.Nguyễn Văn Tuấn (2005), “Đầu tư trực tiếp nước ngoài với
phát triển kinh tế Việt Nam”, Nxb Tư pháp, Hà Nội.
3. Nguyễn Trọng Xuân (2002), “Đầu tư trực tiếp nước ngoài với công cuộc
công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam”, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
4. TS.Lê Xuân Bá (2006) “Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài
đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam”, Nxb Khoa học - kỹ thuật, Hà Nội.
5. PGS.TS.Nguyễn Bích Đạt (2006), “Khu vực kinh tế có vốn đầu tư
nước ngoài trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam”, Nxb
Chính trị quốc gia, Hà Nội.
6. TS.Phan Hữu Thắng : “Nâng cao chất lượng FDI: Trách nhiệm của
Bộ máy quản lý nhà nước”, Báo Đầu tư, ngày 18-7-2012.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By hoathanh18
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#994647 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement