Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kong_tu_xi_zai_tan_ai_cung_do912
#991202 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Tổng quan về Ngân hàng thế giới và làm rõ tác động hai mặt của Ngân hàng thế giới đối với các nước đang phát triển và Việt Nam. Từ đó đưa ra những giải pháp cần thiết để Việt Nam tranh thủ những tác động tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của Ngân hàng Thế giới
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài
Lực lượng sản xuất ngày càng phát triển đạt đến trình độ xã hội hoá cao, các
quá trình kinh tế không còn tồn tại một cách biệt lập mà có mối quan hệ hữu cơ,
tác động qua lại lẫn nhau làm hình thành nên nền kinh tế toàn cầu. Sự gia tăng
tính phụ thuộc của các quá trình kinh tế tất yếu dẫn đến sự ra đời các tổ chức kinh
tế quốc tế. Trong các tổ chức kinh tế quốc tế nổi lên một định chế tài chính toàn
cầu là Ngân hàng thế giới. Từ khi ra đời, hoạt động của Ngân hàng thế giới ngày
càng mở rộng ra nhiều quốc gia và trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Vậy vai trò
của Ngân hàng thế giới trong nền kinh tế thế giới như thế nào? Mục đích, nguyên
tắc hoạt động của tổ chức đó ra sao? Nó có tác động đối với các quốc gia đặc biệt
là những quốc gia đang phát triển như thế nào?... đó là những câu hỏi cần có câu
trả lời.
Việt Nam hiện nay đang trong quá trình đổi mới, chuyển sang nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới.
Trong quá trình mở cửa hội nhập, việc thiết lập quan hệ với các tổ chức tài chính
quốc tế đa phương là rất cần thiết, trong đó có Ngân hàng thế giới. Ngân hàng thế
giới hiện nay là nhà tài trợ ODA lớn thứ hai ở Việt Nam. Nếu Việt Nam thiết lập
quan hệ tốt với tổ chức này thì sẽ góp phần khai thác có hiệu quả các nguồn lực từ
bên ngoài đáp ứng nhu cầu tăng trưởng và phát triển kinh tế.
Xuất phát từ suy nghĩ đó, em chọn đề tài “Vai trò Ngân hàng thế giới đối với các
nước đang phát triển và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam ” nhằm đánh giá tác
động của Ngân hàng thế giới đối với các nước đang phát triển và đề xuất một số giải
pháp cho Việt Nam để mở rộng quan hệ với tổ chức này.
2. Tình hình nghiên cứu.
Ở Việt Nam trong những năm gần đây đã có một số công trình nghiên cứu về
Ngân hàng thế giới. Những công trình chủ yếu là: “Các thiết chế tài chính quốc tế
và sự tác động đối với các nước đang phát triển” do Nguyễn Văn Thanh chủ biên
đã đề cập đến những thành công và thất bại của Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền tệ
quốc tế trong 50 năm tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, tác phẩm đó chỉ tập hợp
những bài viết của những tác giả khác nhau ở trong và ngoài nước về các khía
cạnh khác nhau của hai tổ chức này. “Các tổ chức tài chính quốc tế và quan hệ
của Việt Nam” do Bộ Tài chính chủ biên giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành,
cơ cấu tổ chức của Ngân hàng thế giới và quan hệ với Việt Nam. “Các định chế
tài chính, tổ chức thương mại và thị trường ngoại hối” do Lê Văn Tư chủ biên
giới thiệu khái quát về Ngân hàng thế giới.
Nhìn chung, những công trình trên đây đã đề cập đến một số khía cạnh khác
nhau của tổ chức này. Cho đến nay chưa có tác giả nào nghiên cứu một cách hệ
thống về Ngân hàng thế giới.
3. Mục đích nghiên cứu
Dưới góc độ kinh tế chính trị, mục đích nghiên cứu đề tài này là làm rõ tác
động hai mặt của Ngân hàng thế giới đối với các nước đang phát triển và Việt
Nam từ đó đưa ra những giải pháp cần thiết để Việt Nam tranh thủ những tác
động tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của Ngân hàng thế giới.
4. Đối tượng nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu về lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức và nhất là các chương
trình, dự án hoạt động của Ngân hàng thế giới ở các nước đang phát triển và Việt
Nam (lượng vốn phân bổ, điều kiện vay vốn, kết quả những chương trình dự án và
tác động đối với nước nhận viện trợ)
5. Phạm vi nghiên cứu.
Trong phạm vi của luận văn, tác giả nghiên cứu tác động của Ngân hàng thế
giới đối với một số nước đang phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ, Braxin,
Ácmennia, Tháilan, Inđônêsia, Bănglađét, Zimbabuê, Zambia và Việt Nam và
đánh giá những tác động chủ yếu từ những năm 1980 trở lại đây.
6. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng những phương pháp nghiên cứu của chủ nghĩa duy vật biện chứng
và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Những phương pháp cụ thể là: trừu tượng hoá khoa
học, phân tích và tổng hợp, lôgic và lịch sử…
7. Những đóng góp mới của luận văn:
Luận văn có những đóng góp mới sau:
- Làm rõ tác động hai mặt của các chương trình hỗ trợ của Ngân hàng
thế giới đối với các nước đang phát triển.
- Đề xuất một số quan điểm và giải pháp để phát triển quan hệ giữa
Ngân hàng thế giới và Việt Nam.
8. Bố cục của luận văn.
Ngoài lời mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn
gồm ba chương:
Chương 1: Tổng quan về Ngân hàng thế giới.
Chương 2: Tác động của Ngân hàng thế giới đối với các nước đang phát triển
Chương 3: Quan điểm định hướng và những giải pháp nhằm phát triển quan hệ
giữa Ngân hàng thế giới và Việt Nam.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010924 ghi rõ ở trên là ket-noi.com rồi mà. Ẩu quá
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement