Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By binhuecity
#991166 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong thời đại ngày nay, hội nhập kinh tế quốc tế là xu hƣớng chi phối
sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới, thông qua hội nhập kinh tế quốc
tế mà các nƣớc có thể xuất khẩu những mặt hàng là thế mạnh của mình ra thị
trƣờng thế giới. Vì vậy hoạt động xuất khẩu trở nên vô cùng quan trọng đối
với bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Nhờ hoạt động xuất khẩu mà các
quốc gia khai thác đƣợc lợi thế của mình trong phân công lao động quốc tế,
tạo nguồn thu ngoại tệ quan trọng cho đất nƣớc, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và
đặc biệt là tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động.
Đối với Việt Nam, hoạt động xuất khẩu thực sự có ý nghĩa chiến lƣợc
trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, tạo tiền đề vững chắc để thực
hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. Có đẩy mạnh
xuất khẩu, mở cửa thì Việt Nam mới có điều kiện thực hiện thành công các
mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và ổn định đời sống nhân dân.
Từ đặc điểm của nền kinh tế với dân số chủ yếu tham gia vào các hoạt
động sản xuất nông nghiệp, Việt Nam đã xác định nông sản là một mặt hàng
xuất khẩu quan trọng nhằm tạo nguồn thu ban đầu cần thiết cho phát triển
kinh tế đất nƣớc. Trong những năm gần đây kim ngạch xuất khẩu nông sản
chiếm tỷ trọng khoảng 13-15% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhiều mặt hàng
nông sản của nƣớc ta giờ đây đã có vị thế quan trọng trên thị trƣờng thế giới.
Xuất khẩu nông sản của Việt Nam tăng nhanh cả về sản lƣợng và kim ngạch,
tốc độ tăng trƣởng bình quân kim ngạch xuất khẩu trong nhiều năm trở lại đây
đạt mức 22 - 23% /năm. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông
thôn tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam năm 2010 đạt 19,15 tỷ
USD tăng trên 22% so với năm 2009; năm 2011 xuất khẩu nông sản đạt tốc
độ tăng trƣởng lẫn kim ngạch kỷ lục tới 33,2% và 13,7 tỷ USD so với năm
2010; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm thủy sản năm 2012 đạt 27,54 tỷ USD,
tăng 9,7% so với năm 2011 và các mặt hàng nông sản vẫn chiếm ƣu thế trong
tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nƣớc; tính đến hết tháng 10/2013,
tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản đạt 10,99 tỷ USD, giảm
11,8% so với năm 2012 [55]. Một số mặt hàng nông sản chủ lực của Việt
Nam có thị phần lớn và chiếm vị trí dẫn đầu trong các nƣớc xuất khẩu nông
sản nhƣ: gạo (đứng thứ nhất thế giới), hồ tiêu (đứng thứ nhất thế giới), hạt
điều (đứng thứ 2 thế giới), cà phê (chiếm 40% thị phần). Hiện tại mặt hàng
nông sản Việt Nam đã có mặt ở thị trƣờng hơn 100 quốc gia trên thế giới,
ngoài các thị trƣờng truyền thống nhƣ Trung Quốc, ASEAN (Hiệp hội các
quốc gia Đông Nam Á), Nga; nông sản Việt Nam đã thâm nhập thị trƣờng
Trung Đông, EU (Liên minh châu Âu), Hoa Kỳ và châu Phi. Trong đó EU là
một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam. Đức là đối tác thƣơng mại
lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu, chiếm 19% xuất khẩu của nƣớc ta sang EU
và cũng là cửa ngõ trung chuyển quan trọng của hàng hóa Việt Nam sang các
thị trƣờng khác ở châu Âu [36]. Trong đó nông sản là một trong các mặt hàng
xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam vào Đức và tiềm năng xuất khẩu mặt hàng
này của nƣớc ta sang Đức còn lớn nhƣng chƣa tận dụng đƣợc. Vậy thực trạng
xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang thị trƣờng Đức ra sao? Những
thành tựu và hạn chế của hoạt động này? Giải pháp nào để tăng cƣờng xuất
khẩu hàng nông sản Việt Nam sang thị trƣờng Đức? Đề tài "Xuất khẩu hàng
nông sản Việt Nam sang thị trường Đức" đã đƣợc học viên lựa chọn để trả
lời các câu hỏi trên.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Trong những năm qua đã có nhiều công trình nghiên cứu từ đề tài
nghiên cứu các cấp, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, sách chuyên khảo, các
bài báo đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành,… bàn về xuất khẩu nông sản

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By yenlehoang
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#993504 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement