Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#989503 Link tải luận văn miễn phí cho ae

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Ngày nay trong xu thế hội nhập quốc tế, cùng với sự đổi mới của nền tài
chính quốc gia, việc hình thành và phát triển hoạt động kiểm toán độc lập vừa là
đòi hỏi của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và cũng là bộ
phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý vĩ mô nền kinh tế tài
chính góp phần tích cực vào công cuộc phát triển nền kinh tế - xã hội.
Trong thời gian qua, kiểm toán độc lập mà đặc biệt là kiểm toán báo cáo tài
chính (BCTC) đã dần khẳng định được vị trí, vai trò và có những đóng góp tích
cực đối với quá trình quản lý, sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích, có hiệu quả các
nguồn lực tài chính và tài sản trong xã hội, góp phần làm lành mạnh các quan hệ
tài chính - tiền tệ, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và hoàn thiện các
yếu tố của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.
Ngoài ra, kiểm toán BCTC còn là một công cụ giúp bảo vệ sự ổn định của
nền kinh tế, đặc biệt là những quốc gia mà thị trường chứng khoán giữ một vai
trò quan trọng trong nền kinh tế. Báo cáo tài chính của một doanh nghiệp có thể
được rất nhiều người sử dụng và dĩ nhiên người sử dụng cần có được những
thông tin đáng tin cậy nhằm giúp họ đánh giá về thực trạng tài chính của doanh
nghiệp để ra các quyết định kinh tế. Thế nhưng, do nền kinh tế thế giới ngày càng
phát triển đã tạo nên hệ quả là khả năng nhận được những thông tin tài chính kém
tin cậy cũng sẽ gia tăng. Có nhiều giải pháp để giảm rủi ro nhận được thông tin
kém tin cậy nhưng việc kiểm tra và xác nhận của kiểm toán độc lập về tính trung
thực và hợp lý của BCTC vẫn là giải pháp hiệu quả nhất.
Trong kiểm toán BCTC thì công việc chủ yếu của kiểm toán viên (KTV) là
thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán (BCKT) nhằm chứng minh cho ý
kiến của mình trên báo cáo kiểm toán. Có thể nói rằng BCKT là yếu tố quyết
định đến sự thành công của cuộc kiểm toán. Để có thể đưa ra nhận xét xác đáng
về BCTC, KTV phải thu thập đầy đủ các BCKT thích hợp, mà BCKT càng đầy đủ và thích hợp thì độ tin cậy sẽ càng cao. Nhưng để thu thập được những bằng
chứng có độ tin cậy cao để làm cơ sở cho ý kiến của mình, KTV phải có những
phương pháp thu thập BCKT đạt hiệu quả cao.
Hiệu quả của cuộc kiểm toán phụ thuộc rất lớn vào các phương pháp thu
thập bằng chứng mà KTV áp dụng vì nó quyết định đến chất lượng của BCKT và
chi phí bỏ ra. Một cuộc kiểm toán hiệu quả thì chất lượng bằng chứng phải cao
và chi phí bỏ ra phải hợp lý. Nếu bằng chứng thu thập được có chất lượng cao
nhưng chi phí bỏ ra lại quá lớn, điều này tuy có thể làm cho rủi ro kiểm toán
được giảm xuống nhưng liệu chất lượng kiểm toán có được duy trì và nâng cao
khi chi phí của cuộc kiểm toán lại quá cao.
Vì nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên và kết hợp với điều kiện
được thực tập tại Công ty TNHH Kiểm Toán Mỹ (AA) nên tui quyết định chọn
đề tài “Đánh giá thực trạng áp dụng các phương pháp thu thập bằng chứng
kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm Toán Mỹ (AA)” nhằm tìm hiểu sâu hơn về
BCKT và làm đề tài thực tập tốt nghiệp của mình.
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
Đánh giá thực trạng áp dụng các phương pháp thu thập BCKT tại Công ty
TNHH Kiểm Toán Mỹ nhằm hoàn thiện việc áp dụng các phương pháp này vào
hoạt động kiểm toán của Công ty, đồng thời giúp nâng cao hiệu quả của cuộc
kiểm toán.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
Phân tích các phương pháp thu thập BCKT được áp dụng thực tế tại Công
ty TNHH Kiểm Toán Mỹ nhằm đạt được sự hiểu biết nhất định về các phương
pháp này để làm sơ sở cho sự đánh giá.
Đánh giá thực trạng việc áp dụng các phương pháp thu thập BCKT tại Công
ty TNHH Kiểm Toán Mỹ nhằm rút ra những ưu điểm và hạn chế của việc áp
dụng các phương pháp này vào hoạt động kiểm toán của Công ty.
Đề ra một số giải pháp giúp hoàn thiện việc áp dụng các phương pháp thu
thập BCKT tại Công ty TNHH Kiểm Toán Mỹ, từ đó góp phần nâng cao hiện
quả của cuộc kiểm toán.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement