Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#989318 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 4
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BCTC 5
I. Khái quát về hệ thống kiểm soát nội bộ 5
1. Lịch sử hình thành 5
2. Khái niệm 7
3. Các bộ phận hợp thành hệ thống KSNB 8
3.1 Môi trường kiểm soát 8
3.2 Hệ thống kế toán 11
3.3 Các thủ tục kiểm soát 12
4. Những hạn chế vốn có của hệ thống KSNB 14
II. Quy trình nghiên cứu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC 14
1. Mục đích nghiên cứu và đánh giá hệ thống KSNB 14
2. Trình tự nghiên cứu và đánh giá hệ thống KSNB 15
2.1 Tìm hiểu hệ thống KSNB của đơn vị 15
2.1.1 Nội dung tìm hiểu hệ thống KSNB của khách hàng 15
2.1.2 Cách thức tìm hiểu 17
2.1.3 Mô tả hệ thống KSNB trên giấy tờ làm việc 17
2.2 Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát 19
2.3 Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát 21
2.4 Đánh giá lại rủi ro kiểm soát và thiết kế các thử nghiệm cơ bản 21
III. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong môi trường xử lý thông tin bằng máy tính 22
1. Đặc điểm của môi trường xử lý thông tin bằng máy tính ảnh hưởng đến hệ thống KSNB 22
1.1 Cấu trúc tổ chức 22
1.2 Đặc điểm xử lý 22
1.3 Khả năng truy cập, phá huỷ hệ thống và dữ liệu 23
2. Các hoạt động kiểm soát 23
2.1 Kiểm soát chung 24
2.2 Kiểm soát ứng dụng 26
PHẦN II: THỰC TẾ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THỰC HIỆN 30
I. Giới thiệu về công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC 30
1. Lich sử hình thành và phát triển 30
2. Bộ máy tổ chức quản lý 31
2.1 Cơ cấu tổ chức 31
2.2 Sơ đồ tổ chức các phòng ban 33
3. Các loại hình dịch vụ chuyên ngành của AAC 33
4. Giới thiệu tổng quan về quy trình kiểm toán áp dụng tại AAC 34
5. Thủ tục kiểm toán BCTC của AAC 38
II. Thực tế quy trình tìm hiểu và đánh giá hệ thống KSNB trong kiểm toán BCTC do AAC thực hiện 39
1. Giai đoạn tiền kế hoạch 39
2. Giai đoạn lập kế hoạch 40
2.1 Tìm hiểu khách hàng 40
2.1.1 Đối với khách hàng mới 40
2.1.2 Đối với khách hàng cũ 41
2.2 Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát 42
3. Giai đoạn thực hiện kiểm toán 43
3.1 Nghiên cứu hệ thống KSNB của đơn vị 44
3.2 Thiết kế thử nghiệm kiểm soát 45
3.3 Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát 45
3.4 Đánh giá lại rủi ro kiểm soát 50
4. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 52
PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC. 55
I. Nhận xét về quy trình đánh giá hệ thống KSNB do công ty kiểm toán AAC thực hiện. 55
1. Ưu điểm 55
2. Nhược điểm 57
II. Một số kiến nghị và đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống KSNB 59
1. Về việc bố trí nhân sự thực hiện kiểm toán 59
2. Về việc xây dựng các bảng câu hỏi 59
3. Kết hợp sử dụng bảng câu hỏi và lưu đồ 64
4. Chọn mẫu trong thử nghiệm kiểm soát 65
4.1 Áp dụng kỹ thuật chọn mẫu thuộc tính trong thử nghiệm kiểm soát 65
4.2 Các bước thực hiện 65
4.3 Ưu điểm và đề xuất nhằm giảm chi phí chọn mẫu. 67
5. Đánh giá KSNB khi thực hiện kiểm toán trong môi trường tin học 67
6. Đánh giá hệ thống KSNB của các doanh nghiệp vừa và nhỏ: 74
6.1 Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ ảnh hưởng đến việc đánh giá hệ thống KSNB 74
6.2 Mục đích tìm hiểu và đánh giá hệ thống KSNB của các doanh nghiệp vừa và nhỏ 75
6.3 Xây dựng bảng câu hỏi đánh hệ thống KSNB của các doanh nghiệp vừa và nhỏ 75

Các chữ viết tắt:
KSNB: kiểm soát nội bộ
BCTC: báo cáo tài chính
COSO (Committee of Sponsoring Organizations)
CR: rủi ro kiểm soát
DR: rủi ro phát hiện
HĐTC: hóa đơn tài chính
NVL: nguyên vật liệu
TSCĐ: tài sản cố định
DT: doanh thu
LỜI MỞ ĐẦU
KSNB là công cụ quan trọng trong quá trình quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của một tổ chức, nhất là trong điều kiện hội nhập kinh tế, toàn cầu hóa hiện nay thì các nhà quản lý rất cần thiết phải quan tâm đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình, và do đó không thể không quan tâm đến hệ thống kiểm soát trong đơn vị.
Bên cạnh đó, KSNB cũng có ảnh hưởng rất lớn đến công việc của kiểm toán viên. Việc nghiên cứu và đánh giá hệ thống KSNB là điều rất quan trọng đối với người kiểm toán, là nền tảng cho những đánh giá ban đầu của kiểm toán viên về mức rủi ro kiểm soát cũng như tính chính xác và độ tin cậy của hệ thống thông tin kế toán, đồng thời còn thể hiện sự tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp của kiểm toán viên khi thực hiện kiểm toán. Theo chuẩn mực kiểm toán (VAS) số 400 – Đánh giá rủi ro và KSNB – thì “Kiểm toán viên phải có đủ hiểu biết về hệ thống kế toán và hê thống KSNB của khách hàng để lập kế hoạch kiểm toán tổng thể và chương trình kiểm toán thích hợp, có hiệu quả”.
Do đó trong quá trình thực tập tại công ty Kiểm toán và kế toán AAC, được sự động viên và hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn Th.S Trần Hồng Vân và sự giúp đỡ của các anh chị tại công ty kiểm toán, em đã quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện”.
Bố cục đề tài gồm 3 phần:
Phần I: Cơ sở lý luận về quy trình đánh giá hệ thống KSNB trong kiểm toán BCTC
Phần II: Thực tế quy trình tìm hiểu và đánh giá hệ thống KSNB trong kiểm toán BCTC do công ty Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện.
Phần III: Nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống KSNB trong kiểm toán BCTC tại công ty Kiểm toán và kế toán AAC.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement