Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#989141 Link tải luận văn miễn phí cho ae
sự đam mẽ,
yêu thích trong công việc. Nhưng thực trạng của công tác tạo động lực trong lao
động còn nhiều bat cấp. điều kiện làm việc của các doanh nghiệp chưa thỏa mằn
nhu cầu người lao động, người lao động chưa được quan tâm đủng mức, cỏng tác tỏ
chức còn nhiều hạn chẻ, cơ cấu nhân lực chưa phù hợp với cư cấu kinh tế, ti lệ dịch
chuyên lao động trong các doanh nghiệp còn cao. điều này chửng tỏ người lao động
chưa thực sự gắn bỏ \ề'ứi công ly. Các doanh nghiệp chi coi trọng mục tiêu lợi nhuận
và mục tiêu phát triẽnỄ chưa coi trọng mục tiêu khuyến khích, tạo động lực cho
nụười lao độniĩ làm việc cốniĩ hiên hết khả năng, năng lực của mình vi mục tiêu
phát trién của doanh nụhiệpể
Và với thực trạng tại công ty TNHH máy nông nghiệp Việt Trung cùng cho
thấy rò eôniỉ tác tạo độniỉ lực troniỉ lao động là một phàn rất quan trọng trong quá
trình sàn xuất cìinụ như sự phát triên của công tyắ Với số lượng lao động ụân 500
người, trong đó số lao động trực tiêp (công nhân sản xuất) chiêm chu yêu (trên
80%). làm thế nào đẽ quản lí họ thật tốt?, làm thế nào phát huy nguồn nhân lực chủ
yếu cùa công ty? Và lảm thế nào đê tạo lỏng trung thành của họ đổi với công ty,...
Mặt khác, lao động trực tiếp chính là người quyết định sản lượng tạo ra, chất lượng
sản phẩm cỏ đạt tiêu chuân hay khônụ.ế.. thì điều này càng chứng tỏ rang công tác
tạo độniỉ lực lao động là một phần không thê thiếu trong hoạt động của công ty.
Vi vậy. trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH máy nông nghiệp Việt
Trung em muốn tìm hiểu, xem xét nghiên cứu công tác tạo động lực trong lao động
tại bộ phận sàn xuất đè từ đó đưa ra một số biện pháp nhàm tăng hiệu quả làm việc,
tăng năng suất lao động và xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa còng nhân sản xuất
và còniỊ tyằ Chính vì lí do này em đã quyết định làm chuyên đề “Hoàn thiện công tác tạo động ỉực lao động đối với công nhân sản
nông nghiệp Việt Trung", kính mong Tỉt.s Vũ Hoà
thực tập. cùng anh chị trong công ty giúp đờ em hoàn
Bàn chuyên đề gồm 3 phần:
Phần 1: Tông quan về công ty TNHH máy nông

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement