Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#988953 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ iii
MỤC LỤC v
LỜI MỞ ĐẦU vii
CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1
1.1. Tín dụng ngân hàng và vai trò hoạt động cho vay ngắn hạn của NHTM 1
1.1.1. Tín dụng ngân hàng 1
1.1.2. Khái niệm và vai trò hoạt động cho vay ngắn hạn đối với NHTM 4
1.2. Chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn của NHTM 11
1.2.1. Quan điểm về chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn của NHTM 11
1.2.2. Sự cần thiết nâng cao chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn của NHTM 12
1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn của NHTM 14
1.3. Nhân tố ảnh hưởng chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn của NHTM 16
1.3.1. Nhân tố bên ngoài 16
1.3.2. Nhân tố bên trong 19
Kết luận chương 1 21
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI SeABank - SỞ GIAO DỊCH 22
2.1. Tổng quan về SeABank - SỞ GIAO DỊCH 22
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 22
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của SeABank - SỞ GIAO DỊCH 23
2.2. Thực trạng chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn tại SeABank - SỞ GIAO DỊCH 24
2.2.1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn tại SeABank - SỞ GIAO DỊCH 24
2.2.2. Thực trạng chất lượng hoạt động tín dụng ngắn hạn của SeABank - SỞ GIAO DỊCH 26
2.3. Đánh giá thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn của SeABank - SỞ GIAO DỊCH 34
2.3.1. Những kết quả đạt được 34
2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn của SeABank - Sở Giao Dịch 37
Kết luận chương 2 51
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI SEABANK - SỞ GIAO DỊCH 52
3.1. Định hướng hoạt động của SeABank - Sở Giao Dịch trong giai đoạn hội nhập 52
3.1.1. Chiến lược khách hàng 52
3.1.2. Chiến lược sản phẩm 53
3.1.3. Chiến lược quản lý rủi ro 53
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn đối với SeABank - Sở Giao Dịch 54
3.2.1. Giải pháp vi mô 54
3.2.2. Giải pháp vĩ mô 61
3.3. Kiến nghị 64
3.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 64
3.3.2. Kiến nghị đối với Ban lãnh đạo Ngân hàng SeABank 65
Kết luận chương 3 66
KẾT LUẬN 67
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ix

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Cùng với xu thế phát triển của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng đang trong quá trình đổi mới và đã đạt được những thành công nhất định. Trong quá trình hội nhập, cạnh tranh ngày một diễn ra gay gắt, đặt hệ thống ngân hàng Việt Nam trước những vận hội mới cũng như những khó khăn phải đối mặt. Hoạt động của ngân hàng đạt được kết quả tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế phát triển và ngược lại sự hoạt động yếu kém của ngân hàng sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của cả nền kinh tế. Xác định được tầm quan trọng của hoạt động tín dụng và vai trò của ngân hàng, Chính phủ và NHNN Việt Nam đã có nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như chất lượng tín dụng trong toàn bộ hệ thống NHTM Việt Nam.
Hòa nhịp cùng sự đổi mới toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á - SeABank cũng đã và đang có sự đổi mới đáng khích lệ. Tuy nhiên trong tiến trình đổi mới SeABank đã gặp nhiều khó khăn, trở ngại, đặc biệt trong giai đoạn vừa qua. Dưới tác động của suy thoái kinh tế, khủng hoảng tài chính toàn cầu, chính sách thắt chặt tín dụng, hoạt động của các NHTM trong đó có cả SeABank đã gặp những thử thách thực sự như: khó khăn trong hoạt động huy động vốn và tăng trưởng dư nợ, tỷ lệ nợ xấu gia tăng, khó khăn trong kiểm soát rủi ro… đồng thời bộc lộ những tồn tại làm chất lượng hoạt động của SeABank nói chung và hoạt động cho vay ngắn hạn của các chi nhánh nói riêng chưa thực sự hiệu quả.
Nhận thức được tầm quan trọng và cấp thiết của vấn đề trên, sau một thời gian thực tập tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á SeABank - Sở Giao Dịch, với mong muốn được hiểu sâu hơn về công tác tín dụng ngắn hạn, em đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á SeABank - Sở Giao Dịch “.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement