Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#988628 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Đề cương Quản Lý Dự Án
1: Khái niệm về QLDA và chu trình QLDA?tác dụng của QLDA? 3
2: Phương pháp phân tích đánh đổi mục tiêu: gồm 6 bước 3
3: Mục tiêu của QLDA 4
4. Nội dung của Quản lý dự án: 5
5: Phân biệt Quản lý dự án với Quản lý sản xuất theo dòng 7
6: Phân biệt DAĐT với chương trình KTXH 8
7: Đặc điểm, ưu nhược điểm, điều kiện áp dụng của từng mô hình 9
8: Khái niệm và tác dụng về lập kh dự án: 13
9: Nội dung cơ bản của kế hoạch tổng quát dự án: 14
10: Khái niệm, tác dụng và phương pháp phân tách công việc 15
11: Khái niệm ý nghĩa tác dụng biến giả 16
12: Các phương pháp xây dựng sơ đồ mạng AOA,AON 16
13: Khái niệm, công thức,ý nghĩa của TGDT tự do, và TGDT toàn phần 17
14: Khái niệm tác dụng đường găng 18
15: Để quản lí thời gian và tiến độ thực hiện dự án thì dùng công cụ nào? So sánh sự khác nhau giữa: PERT và CPM, sự giống và khác nhau giữa PERT VÀ GANTT 19
16: Khái niệm,đặc điểm của dự toán NS 20
17: Các phương pháp Dự toán Ngân sách dự án: 21
18: So sánh giữa dự toán ngân sách dự án và dự toán ngân sách thường xuyên của Tổ chức 24
19: Nội dung cơ bản của công tác dự toán NSDA 25
20: So sánh chương trình điều chỉnh I và chương trình điều chỉnh II 25
21: Khái niệm chất lượng, chất lượng dự án, quản lý chất lượng dự án? 26
22: Chi phí làm chất lượng và mối quan hệ giữa các loại chi phí. 26
23: Các công cụ quản lý chất lượng. 28
24: Nội dung và mục tiêu của đánh giá Dự án: 30
25: Phân biệt giữa giám sát và đánh giá dự án: 33

1: Khái niệm về QLDA và chu trình QLDA?tác dụng của QLDA?
 Khái niệm: QLDA là quá trình lập kh, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách được duyệt và đạt được các yêu cầu đã định về kyx thuật và chất lượng sản phẩm dịch vụ, bằng phương pháp và điều kiện tốt nhất cho phép.
 Chu trình QL dự án: vẽ chu trình:
QLDA gồm ba giai đoạn chủ yếu đó là việc lập kh, điều phối thực hiện và giám sát dự án:
*Lập kế hoạch: đây là giai đoạn xây dựng mục tiêu, xác định công việc, dự tính nguồn lực cần thiết để thực hiện DA và là quá trình phát triển của một kế hoạch hành động thống nhất, theo trình tự logic, có thể biểu diễn dưới dạng các sơ đồ hệ thống hay theo các phương pháp lập kế hoạch hệ thống.
*Điều phới thực hiện dự án: đây là quá trình phân phối nguồn lực bao gồm tiề vốn, lao động,thiết bj và đặc biệt quan trong là điều phối và quản lý thời gian. Giai đoạn này chi tiết hóa thời gian, lập lịch trình cho từng công việc và toàn bộ DA(khi nào bắt đầu, khi nào kết thức), trên cơ sở đó bố trí tiên vốn nhân lực và thiết bị phù hợp.
*Giám sát: là quá trình theo dõi kiểm tra tiến trình dự án, phân tích tình hình thực hiện, báo cáo hiện giám sátrạng và đề xuất biện pháp giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cùng với hoạt động giám sát, công tác đánh giá dự án giữa kỳ và cuối kỳ cũng được thực hiện nhằm trngr kết rút kinh nghiệm, kiến nghị các pha sau của DA.
 Tác dụng của quản lý DA:
- liên kết all các hoạt động,c ác công việc của DA
- tạo điều kiện thuận lợi cho việc lien hệ thường xuyên gắn bó giữa nhóm quản lý DA với khách hang và các nhà cung cấp đầu vào cho DA.
- tăng cường sự hợp tác giữa csc thành viên và chỉ rõ trách nhiệm của từng thành viên tham gia DA
- tạo điều kiện phát hiện sớm những khó khăn vướng mắc nảy sinh và kịp thời điều chỉnh trước những thay đổi hay điều kiện không thực hiện được. Tạo điều kiện cho việc đàm phán trực tiếp giữa các biên lien quan để giai quyết những bât đồng.
- Tạo ra sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao hơn.

2: Phương pháp phân tích đánh đổi mục tiêu: gồm 6 bước
B1: XĐ mục tiêu cơ bản của DA và tầm quan trọng của từng mục tiêu trong từng thời ky
B2: XĐ các chủ thể và mục tiêu của các chủ thể có lien quan tới DA
B3: So sánh hiện trạng của DA với mục tiêu đề ra
B4: Xây dựng các phương án đánh đổi mục tiêu
B5: Chọn phương án tối ưu nhất
B6: Điều chỉnh kế hoạch dự án

3: Mục tiêu của QLDA
 Mục tiêu cơ bản của quản lý dự án nói chung hoàn thành các công việc dự án theo đúng yêu cầu kỹ thuât và chat lượng, trong phạm vi ngân sách được duỵệt và theo tiến độ thời gian cho phép. Về mặt toán học, ba mục tiêu này lien quan chặt chẽ với nhau và có thể biểu diễn theo công thức sau:
C=f(P,T,S) : C chi phi; P: mức độ hoàn thành công việc(kết quả); T: yếu tố thời gian, S: phạm vi dự án
 Phương trình trên cho thấy chi phí là một hàm của các yếu tố : mức độ hoàn thành công việc, thời gian thực hiện công việc và phạm vi dự án. Nói chung chi phí của DA tăng lên khi chất lượng hoàn thiện cv tốt hơn, thời gian kéo dài them và phạm vi DA được mở rộng. Nếu thời gian thực hiện DA bị kéo dài, gặp trường hợp giá nguyên vật liệu tăng cao sẽ phát sinh một số khoản mục nguyên vật liệu. Mặt khác thời gian kéo dài dẫn tới tình trạng làm việc kém hiệu quả do công nhân mệt mỏi, do chờ đợi và thời gian máy chết tăng theo…làm phát sinh một số khoản mục chi phí. Thời gian thực hiện kéo dài, chi phí lãi vay ngân hành , bợ phận chi phí gián tiếp(chi phí hoạt động của văn phòng DA) tăng theo thời gian và nhiều trường hợp phát sinh tăng khoản tiền phạt do không hoàn thành đúng tiến độ ghi trong hợp đồng.
 Mqh giữa 3 mt: 3 yếu tố: thời gian, chi phí và mức độ hoàn thiện công việc có mqh chặt chẽ với nhau. Tầm quan trọng của từng mục tiêu có thể khác nhau giữa các DA, giữa các thời kỳ đối với cùng 1 DA, nhưng nói chung, đạt được kết quả tốt đối với mục tiêu này thường phải hi sinh một hay 2 mục tiêu kia. Trong quá trình QLDA một nàh quản lý giỏi luôn mong muốn đạt được tối đa các mục tiêu đã đề ra, tuy nhiên các mục tiêu có xu hướng mâu thuẫn nhau. Vì vậy nhà quản lý phải lựa chon một phương án đánh đổi mục tiêutối ưu nhất trong từng giai đoạn, từng thời kỳ.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement