Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#988557 Link tải luận văn miễn phí cho ae
1. LÝ DO NGHIÊN CỨU
Bối cảnh nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua đang hội nhập sâu rộng
vào nền kinh tế thế giới đã tạo điều kiện thuận lợi cho họat động tài chính của Việt
Nam, thị trường tài chính ngân hàng cũng có nhiều khởi sắc, đánh dấu một bước phát
triển cả về lượng lẫn chất của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Tuy nhiên, là một lĩnh
vực kinh doanh đầy nhạy cảm, chịu sự tác động trực tiếp và gián tiếp của rất nhiều yếu
tố, rủi ro ngân hàng rất lớn, là điều không thể nào tránh khỏi và có khả năng trở thành
những nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của nền kinh tế.
Theo định hướng của Chính phủ, đến năm 2010, cả nước sẽ có 500.000 doanh
nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN). Đi cùng với con số này là một lượng vốn lớn cần được
đáp ứng. Ước tính 80% lượng vốn cung ứng cho DNVVN là từ kênh ngân hàng. Trong
hai năm gần đây, số vốn mà các ngân hàng thương mại cho các DNVVN vay chiếm
bình quân 40% tổng dư nợ; thậm chí có những trường hợp chiếm từ 60 – 70% tổng dư
nợ, các ngân hàng đã thay đổi cách nhìn về các DNVVN dẫn đến khả năng tiếp cận
vốn của DNVVN ngày càng tăng vì điều kiện để ngân hàng và doanh nghiệp gặp nhau
đang ngày càng thuận lợi hơn, và đặc biệt là hiệu quả kinh doanh nói chung của
DNVVN ngày càng tốt hơn
Hoạt động tín dụng là hoạt động kinh doanh chính, cơ bản mang lại phần lớn
lợi nhuận cho ngân hàng. Các quy luật kinh tế đã chứng minh - Lợi nhuận càng cao thì
rủi ro càng lớn, mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro là mối quan hệ tỷ lệ thuận. Để
phát triển ổn định, hạn chế rủi ro luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà ngân
hàng. Do vậy, xác định rủi ro, nguyên nhân của rủi ro và tìm ra các giải pháp để hạn
chế rủi ro tín dụng là một trong những vấn đề cấp thiết đang đặt ra đòi hỏi phải được
giãi quyết. Từ góc độ đó, tác giã chọn đề tài Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Trong Họat
Động Cho Vay Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ (DNVVN) tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ
Phần Kỹ Thương Việt Nam Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh (Techcombank Hồ
Chí Minh) để nghiên cứu
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Trong hoạt động kinh doanh hiện nay tại Techcombank Hồ Chí Minh, doanh số
từ hoạt động tín dụng chiếm trên 60% tổng doanh thu của ngân hàng, trong đó dư nợ
cho vay khách hàng doanh nghiệp luôn chiếm tỷ trọng trên 65% tổng dư nợ tòan chi
nhánh, với mục tiêu nhắm đến khách hàng là các DNVVN, do đó hiện nay dư nợ cho
vay DNVVN chiếm hơn 70% tổng dư nợ cho vay doanh nghệp. Qua đó cho thấy họat
động tín dụng dành cho DNVVN vẫn đang là sản phẩm quan trọng nhất và có sức ảnh
hưởng lớn nhất đến các dịch vụ khác của ngân hàng. Vì thế, mục tiêu nghiên cứu của
công trình là tìm hiểu, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay
DNVVN tại Techcombank Hồ Chí Minh. Từ đó, đề ra các giải pháp nhằm giúp cho
họat động cho vay DNVVN tại Techcombank Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao nhất.
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Tác giã sử dụng các phương pháp lý thuyết hệ thống duy vật biện chứng, duy
vật lịch sử, ngoài ra luận văn còn sử dụng các phương pháp phân tích hoạt động kinh
tế, toán học, thống kê, so sánh và một số phương pháp khác.
4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu trong luận văn là Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ
Thương Việt Nam Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh (Techcombank Hồ Chí Minh)
Thời gian từ năm 2005 – tháng 3 năm 2007.
5. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN
Luận văn gồm ba chương. Chương I nêu khái quát về hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại,
bao gồm các khái niệm, vai trò, nguyên tắc của tín dụng, các vấn đề liên quan đến rủi
ro tín dụng như khái niệm, phân lọai, nguyên nhân và hậu quả của rủi ro tín dụng, nội
dung và ý nghĩa của quản lý rủi ro tín dụng. Nội dung chính của luận văn này là đề cập
đến họat động quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay DNVVN, do đó trong chương 1 tác
giã cũng đề cập đến các nội dung cơ bản về DNVVN như khái niệm, các đặc điệm cơ
bản của DNVVN, những khó khăn, thuận lợi trong họat động kinh doanh của DNVVN
và vai trò của ngân hàng trong hoạt động kinh doanh của DNVVN.
Từ cơ sở lý luận nêu trên, phần II tác giã trình bày thực trạng cho vay và quản lý
rủi ro tín dụng trong cho vay DNVVN của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ
Thương Việt Nam Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh. Thông qua đó, nêu lên các
nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại Techcombank Hồ Chí Minh trong thời gian
qua.
Qua những nghiên cứu về tầm quan trọng của quản l ý rủi ro tín dụng, tác giã đề
xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, đặc biệt là tín dụng dành
cho DNVVN tại Techcombank Hồ Chí Minh trong chương III.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement