Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#987852 Link tải miễn phí luận văn
LỜI NÓI ĐÂ U
1. Tính cáp thiêt của đê tài
Khi đánh giá các thành tựu kinh t ê nông nghiệp đã đạt được, chúng ta không thê
không nhắc đến sự đóng góp to lớn của nhóm cây CÔĨ12 nghiệp trong đó có sản phàm
chè. Với ưu thế về khí hậu, nguồn tà i nguyên đất đai, lao động và sự ưa chuộng của
thị trường thế giới, phát triển sản xuất chè đã trở thành tập quán canh tá c của nông
dân Việt Nam, và ngày càng khặng định vị tr í xứng đáng trong nền kinh tế quốc dân
nói chung cũng như trong sản xuất nông nghiệp nói riêng, ặc biệt l à ứong hoạt
động xuất khẩu. Năm 2002, kim ngạch xuất khẩu chè đạt 81,20 triệu USD, góp phần
quan ừọng cho việc tạo nguồn vốn bằng ngoại tệ nhập khẩu vật tư thiết bị phục vụ
cho quá trìn h công nghiệp hoa và hiện đại hoa đất nước. Đây còn l à khu vực đang
trực tiếp giải quyết việc làm cho hàng ừiệu lao động với thu nhập không nhỏ và kích
thích, kẻo theo hàng loạt các ngành nghề khác cùng phát triển đặc biệt l à các ngành
công nghiệp chế biến, tạo ra một động lực quan trọng thúc đẩy các quan hệ kinh tế
đối ngoại khác phát triển, thực hiện mục tiê u công nghiệp hoa - hiện đại hoa nông
nghiệp nông thôn Việt Nam.
Thực tiễn hoạt động sản xuất và xuất khẩu chè của nước ta nhiều năm qua cho thấy
quy mô còn bé, vẫn mang tính chất của một nền sản xuất nhỏ, trìn h độ sản xuất còn
thấp kém dẫn đến năng suất cây trồng thấp, công nghệ chế biến còn lạc hậu. Đầu tư
cho sản xuất và xuất khẩu chưa thích họp, cơ chế quản l ý chưa kích thích được sản
xuất và kinh doanh, thị trường xuất khẩu mặc dù đã khá đa dạng nhưng chưa vững
chắc. Do đó, phân tíc h thực trạng và tìm ra những giải pháp đẩy mạnh sản xuất
nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng chè xuất khẩu vẫn còn l à một vấn đề
mang tín h chất thời sự, đòi hỏi phải được tiếp tục nghiên cứu.
2.Mục tiêu nghiên cứu:
Xây dựng được các tiêu chí đánh giá cũng như các yếu tố liê n quan đến năno lực
cạnh tranh của mặt hàng chè xuất khẩu Việt Nam để từ đó đưa ra đinh hướno và các
giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu chè của Việt Nam ngày càng vữnơ chắc tănơ
kim ngạch xuất khẩu, tăng nguồn thu ngân sách cho nhà nước, góp phần to lớn vào
quá trìn h công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước nói chung và công nghiệp hóa
nông nghiệp, nông thôn Việt Nam nói riêng.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
• Hệ thống hoa những vấn đề l ý luận về năng lực cạnh tranh của hàng xuất khẩu •
® Đánh giá thực trạng xuất khẩu và năng lực cạnh tranh của mặt hàng chè xuât
khẩu Việt Nam
• Rút ra bài học kinh nghiệm từ việc nghiên cứu về sản xuất và xuât khâu chè
của Ấ n Đ ằ và Srilanka - hai nước xuất khẩu chè lem ữên thế giới.
• Đề xuất mằt số giải pháp (ở cả tầm vĩ mô và vi mô) nhằm nâng cao năng lực
cạnh tranh của mặt hàng chè xuất khẩu Việt Nam.
4. Tình hình nghiên cứu
Trong thời gian qua, có nhiều công trìn h nghiên cứu về các mặt hàng nông
sản nhu Dự án VEE 95/024, Dự án xây dựng hồ sơ các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu
của Việt Nam, đề tà i do Viện nghiên cứu Thương mại thực hiện. Có mằt số khóa •
luận tốt nghiệp đại học đề cập đến vấn đề này, nhưng hướng nghiên cứu chủ yếu
thiên về đánh giá thực trạng hay đề xuất các giải pháp đẩy mạnh sản xuất và xuất
khẩu chè. Nhưng chưa có đề tà i nào đề cập đến năng lực cạnh tranh của mặt hàng
chè xuất khẩu. Đây chính l à mằt khía cạnh hoàn toàn mới mẻ mà đề tà i tập trung
giải quyết.
5. Đôi tượng và Phạm vi nghiên cứu:
Đối tương: Những tiê u chí đánh giá về năng lực cạnh tranh của mặt hàng chè và
thực trạng năng lực cạnh tranh của chè Việt Nam.
Phàm vi: Đe tà i chỉ tập trung nghiên cứu về năng lực cạnh tranh xuất khẩu của mặt
hàng chè và thực trạng xuất khẩu chè của Việt Nam sang mằt số thị trường chủ yếu.
Trong đó có đề cập đến kinh nghiệm quốc tế về nâng cao năng lực cạnh tranh mặt
hàng chè xuất khẩu của mằt số nước như Ấ n Đ ằ và Srilanka.
6. Phương pháp nghiên cứu:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement