Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#987371 Link tải miễn phí luận văn
CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU
1.1 Lý do chọn đề tài .. 1
1.2 Xác định vấn đề nghiên cứu 3
1.3 Mục tiêu của đề tài nghiên cứu 5
1.4 Phương pháp và phạm vi nghiên cứu.. 5
1.5 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài. 7
1.6 Kết cấu của luận văn . 8
CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
QUYẾT ĐỊNH MUA CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ
2.1 Giới thiệu bảo hiểm nhân thọ ... 10
2.1.1 Định nghĩa bảo hiểm nhân thọ .. 10
2.1.2 Các loại hình bảo hiểm nhân thọ ... 10
2.2 Mô hình hai nhóm yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua các sản
phẩm bảo hiểm nhân thọ 13
2.2.1 Aûnh hưởng của nhóm đặc điểm cá nhân đến việc mua bảo hiểm
nhân thọ .. 13
2.2.1.1 Đặc điểm tâm lý ... 13
2.2.1.2 Các sự kiện trong cuộc sống 14
2.2.1.3 Kiến thức của khách hàng về bảo hiểm nhân thọ.. 15
2.2.1.4 Các yếu tố thuộc về nhân khẩu học ... 15
2.2.1.5 Các động cơ mua bảo hiểm nhân thọ . 17
2.2.1.6 Những rào cản tham gia bảo hiểm nhân thọ 19
2.2.2 Nhóm các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm
bảo hiểm của khách hàng.. 22
2.2.2.1 Nhận thức về giá trị sản phẩm .. 22
2
2.2.2.2 Tính phức tạp của sản phẩm. 22
2.2.2.3 Danh tiếng của công ty.... 23
2.2.2.4 Các kênh phân phối thích hợp... 23
2.2.2.5 Kinh nghiệm mua các sản phẩm bảo hiểm trước đây.. 24
2.3 Nhận xét về các đề tài đã thực hiện trong lĩnh vực bảo hiểm
nhân thọ 26
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Thiết kế quy trình nghiên cứu... 30
3.2 Xây dựng thang đo 33
3.3 Phương pháp xử lý số liệu.... 40
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG
4.1 Thông tin mẫu nghiên cứu ... 42
4.2 Kết quả kiểm định thang đo. 44
4.2.1 Kết quả phân tích hệ số Cronbach Alpha .... 44
42.1.1 Thang đo các thành phần thuộc nhóm đặc điểm cá nhân 44
4.2.1.2 Thang đo các thành phần thuộc nhóm các yếu tố ảnh
hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm... 47
4.2.2 Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA) . 49
4.3 Kiểm định T-test và phân tích phương sai Anova... 55
4.3.1 Kiểm định T-test cho nhóm khách hàng nam và nữ .... 55
4.3.2 Phân tích phương sai Anova . 56
4.3.2.1 Giữa các nhóm khách hàng khác nhau về trình độ
học vấn.. 56
4.3.2.2 Giữa các nhóm khách hàng khác nhau về nghề nghiệp.. 56
4.3.2.3 Giữa các nhóm khách hàng khác nhau về thu nhập... 57
4.3.2.4 Giữa các nhóm khách hàng khác nhau về độ tuổi 57
4.4 Kết quả phân tích hồi quy bội... 57
4.4.1 Kết quả phân tích hồi quy với quyết định mua hợp đồng bảo hiểm

3
nhân thọ thời hạn 1 năm (quyết định 1) .. 58
4.4.2 Kết quả phân tích hồi quy với quyết định mua hợp đồng bảo hiểm
nhân thọ ngắn hạn (quyết định 2) . 59
4.4.3 Kết quả phân tích hồi quy với quyết định mua hợp đồng bảo hiểm
nhân thọ dài hạn (quyết định 3) .... 59
4.4.4 Kết quả phân tích hồi quy với quyết định mua hợp đồng bảo hiểm
nhân thọ dài hạn (quyết định 4) .... 60
4.4.5 Kết quả phân tích hồi quy với quyết định mua hợp đồng bảo hiểm
nhân thọ trọn đời (quyết định 5).... 61
4.5 Kiểm định T-test cho hai nhóm khách hàng đã mua và chưa mua
bảo hiểm 63
CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ KIẾN NGHỊ
5.1 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua các sản phẩm
bảo hiểm trong mô hình hồi quy.... 64
5.2 Kiến nghị đối với các công ty bảo hiểm nhân thọ đang hoạt dộng
tại Việt Nam.... 67
5.2.1 Gia tăng các hoạt động giới thiệu lợi ích của bảo hiểm nhân thọ
đến những người xung quanh .... 68
5.2.2 Gia tăng danh tiếng của công ty trên thị trường ... 70
5.2.3 Gia tăng chất lượng cung cấp dịch vụ khách hàng 71
5.2.4 Gia tăng cơ hội cho khách hàng lựa chọn sản phẩm bảo hiểm
phù hợp ... 72
KẾT LUẬN. 74
1. Tóm lược đề tài nghiên cứu ... 74
2. Kết quả chủ yếu của nghiên cứu 75
3. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo.... 78
4
CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong 10 năm trở lại đây (1995 - 2005) thị trường bảo hiểm Việt Nam trở nên
sôi nổi hơn do sự góp mặt của một lĩnh vực mới, sôi động và tiềm năng: lĩnh vực
bảo hiểm nhân thọ. Chính sách mở cửa của chính phủ đã thu hút khá nhiều các
doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Năm 1995 công ty bảo hiểm nhân
thọ Prudential chính thức đặt văn phòng đại diện, năm 2000 là sự có mặt của công
ty bảo hiểm Quốc tế Mỹ AIA, bên cạnh đó còn có Công ty bảo hiểm Bảo Minh,
Công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife… đã làm cho Bảo Việt nhân thọ không còn ở
thế độc quyền. Khách hàng có thêm cơ hội để tìm hiểu và làm quen với bảo hiểm
nhân thọ. Trên thị trường có nhiều sản phẩm của các công ty bảo hiểm khác nhau
đã mang lại nhiều sự lựa chọn cho khách hàng khi ra quyết định mua, chính vì thế,
cạnh tranh trên thị trường về bảo hiểm nhân thọ ngày càng tăng.
Không ai có thể phủ nhận những lợi ích mà bảo hiểm nhân thọ mang lại cho
khách hàng và nền kinh tế xã hội. Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, bằng những
khoản phí bảo hiểm hằng năm khách hàng đóng vào, khách hàng sẽ được bảo vệ
về tài chính khi có rủi ro xảy ra, những khoản tiền công ty chi trả cho người thụ
hưởng khi điều không may đến với họ sẽ giúp cho gia đình của người đó khôi phục
kinh tế gia đình trong vòng từ một đến hai năm hay hỗ trợ tương lai học vấn cho
con cái, giúp họ thực hiện những mong ước ngay cả khi họ không thể đồng hành
cùng gia đình của mình được nữa. hay những khoản tiền khách hàng nhận được
lúc đáo hạn sẽ hỗ trợ cho một cuộc sống hưu trí an nhàn. Bảo hiểm nhân thọ mang
lại sự bằng an trong tâm hồn của mỗi con người mà điều này lại rất quan trọng, đặc
biệt với một cộng đồng giàu truyền thống văn hoá và các thành viên trong gia đình
quan tâm đến nhau.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement