Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigia721
#986337 Link tải miễn phí luận văn
I. TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1. Khái niệm và thành phần của cấu trúc vốn
a. Khái niệm
Cấu trúc vốn của doanh nghiệp là quan hệ tỷ lệ giữa toàn bộ nợ phải trả và vốn chủ sở hữu được tính từ bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.
b. Các thành phần trong cấu trúc vốn của doanh nghiệp
Cấu trúc vốn của một doanh nghiệp gồm hai thành phần chính là nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, trong đó:
Nợ phải trả: Trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, Nợ phải trả bao gồm khoản phải trả ngắn hạn và dài hạn. Vì cấu trúc vốn là dài hạn nên nợ được xem xét ở đây là những khoản phải trả dài hạn.
Khoản mục phải trả dài hạn bao gồm các khoản phải trả tài chính như phải trả người bán dài hạn, vay và nợ dài hạn ( trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi) và khoản phải trả hoạt động như các khoản dự phòng mất việc, dự phòng phải trả dài hạn, các khoản thuế thu nhập được hoãn lại… Cả hai loại này đều là nghĩa vụ tài chính dài hạn làm doanh nghiệp sẽ phát sinh một dòng tiền ra trong tương lai nhưng đối với khoản phải trả tài chính thì doanh nghiệp phải trả phí trong khi khoản phải trả hoạt động là khoản chiếm dụng hợp pháp không tốn phí.
Vốn chủ sở hữu: Bao gồm nguồn vốn kinh doanh , lợi nhuận chưa phân phối,các loại quỹ chuyên dùng ( quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính,…)
2. Các chỉ tiêu phản ánh cấu trúc vốn của doanh nghiệp
Chỉ tiêu được sử dụng phổ biến để nghiên cứu cấu trúc vốn là chỉ tiêu tỷ suất nợ và tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu.

Chỉ tiêu này cho biết mức độ tài trợ tài sản của doanh nghiệp bằng các khoản nợ , nghĩa là cho biết bao nhiêu phần trăm tài sản của doanh nghiệp được hình thành bằng nợ phải trả . Khi tỷ suất nợ càng cao thì mức độ phụ thuộc của doanh nghiệp vào chủ nợ càng lớn tính tự chủ của doanh nghiệp càng thấp.

Chỉ tiêu tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu hay còn gọi là đòn cân nợ thể hiện mức độ đảm bảo nợ bởi vốn chủ sở hữu, phản ánh tính tự chủ tài chính, năng lực tài chính, khả năng chủ động của doanh nghiệp về nguồn vốn kinh doanh.
3. Khái niệm cấu trúc vốn tối ưu
Một cấu trúc vốn được coi là tối ưu khi chi phí sử dụng vốn trung bình (WACC – Weighted Average Cost of Capital) thấp nhất, khi đó , giá trị doanh nghiệp đạt được là lớn nhất.
4. Mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp
Cấu trúc vốn của một doanh nghiệp quyết định chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC) của doanh nghiệp đó. Chi phí sử dụng vốn bình quân của doanh nghiệp là tỷ suất sinh lợi đòi hỏi tối thiểu đối với mỗi dự án đầu tư của doanh nghiệp, và cũng là tỷ suất chiết khấu để xác định giá trị của doanh nghiệp dó. Vì vậy , cấu trúc vốn có ảnh hưởng rất lớn đến giá trị của một doanh nghiệp . Một cấu trúc vốn hợp lý sẽ làm tăng giá trị doanh nghiệp và ngược lại.

II. CÁC LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC VỐN DOANH NGHIỆP
1. Lý thuyết về cấu trúc vốn theo quan điểm của Modigliani và Miller
Mô hình này nhằm phân tích tác động của thuế và chi phí sử dụng vốn lên sự thay đổi cơ cấu của doanh nghiệp.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
MỤC LỤC
PHẦN I. Lời mở đầu 3
PHẦN II. Lý thuyết trật tự phân hạng và cấu trúc vốn trong doanh nghiệp 3
1. Cấu trúc vốn trong doanh nghiệp 3
1.1. Khái niệm và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn trong doanh nghiệp 3
1.1.1. Khái niệm cấu trúc vốn trong doanh nghiệp 3
1.1.2. Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn 4
1.2. Các nguồn vốn trong doanh nghiệp và ưu nhược điểm 6
1.2.1. Khái niệm 6
1.2.2. Các nguồn vốn trong doanh nghiệp 6
1.3. Cấu trúc vốn tối ưu trong doanh nghiệp 8
2. Lý thuyết trật tự phân hạng 8
2.1. Lý thuyết trật tự phân hạng 8
2.2. Quy luật của thuyết trật tự phân hạng 9
2.3. Ý nghĩa của thuyết trật tự phân hạng 9
Phần III. Phân tích đánh giá 10
3.1 Tác động của cấu trúc vốn đến hoạt động của doanh nghiệp ………….10
3.2 Tác động của thuyết trật tự phân hạng đến hoạt động của doanh………
nghiệp……………………………………………………………………………… 11
3.3 So sánh và đánh giá 2 doanh nghiệp điển hình ………………………. 11NHÓM 9 - LỚP KẾ TOÁN
ĐỀ TÀI 1: LÝ THUYẾT TRẬT TỰ PHÂN HẠNG VÀ CẤU TRÚC VỐN TRONG DOANH NGHIỆP

3

PHẦN I. LỜI MỞ ĐẦU:
Trong nền kinh tế thị trường hoạt động của các doanh nghiệp thường chịu tác
động bởi nhiều yếu tố khác nhau, chúng thường thay đổi do vậy cần có một cấu
trúc vốn thích hợp cho từng giai đoạn đồng thời có khả năng thích nghi với những biến
đổi của môi trường đầu tư qua đó tạo lập một cấu trúc vốn an toàn hiệu quả. Đây là
yếu tố cơ bản cho sự thành bại của một doanh.
Vậy một cấu trúc vốn là gì? Tại sao doanh nghiệp lại ưu tiên lựa chọn vốn tài trợ
nội bộ hơn, tiếp đến là có thể phát hành tiền cho vay và cuối cùng là phát hành vốn cổ
phần-Lý thuyết trật tự phân hạng ? Trong nội dung bài thuyết trình này chúng ta sẽ
cùng nhau tập trung làm rõ về vấn đề này.
PHẦN II. LÝ THUYẾT TRẬT TỰ PHÂN HẠNG VÀ CẤU TRÚC VỐN
TRONG DOANH NGHIỆP:
1. Cấu trúc vốn trong doanh nghiệp:
1.1. Khái niệm và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn trong doanh nghiệp:
1.1.1. Khái niệm cấu trúc vốn trong doanh nghiệp:
Cấu trúc vốn đó là những mô hình tài chính của doanh nghiệp được xây dựng cho
một chu kỳ kinh doanh, gắn liền với những mục tiêu chiến lược trên một thị trường và
trong một giai đoạn cụ thể. Mặt khác người ta có thể hiểu cụ thể hơn cấu trúc vốn là
quá trình kết hợp các khoản nợ ngắn hạn thường xuyên, nợ dài hạn, vốn cổ phần
thường được sử dụng để tài trợ cho quyết định đầu tư của doanh nghiệp.
Ngược lại, cấu trúc tài chính của doanh nghiệp là là sự kết hợp nợ ngắn hạn, nợ
dài hạn và vốn cổ phần thường được dùng để tài trợ cho quyết định đầu tư ở một
doanh nghiệp. Như vậy cấu trúc vốn chỉ là một phần của cấu trúc tài chính, tiêu biểu
cho các nguồn thường xuyên của tài trợ một doanh nghiệp.
Ví dụ: Tại Công ty CP Đầu tư Phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI)
Đơn vị tính: tỷ đồng
Nợ ngắn hạn thường xuyên
52,606
5,25%
Nợ dài hạn chưa thanh toán
618,310
61,70%
Cổ phần thường
331,084
33,05%
Ta có cấu trúc vốn hiện tại của idico-idi là 66,95% nợ và 33,05% vốn cổ phần.
Như vậy, cấu trúc vốn liên quan đến tỷ trọng của nợ thường xuyên và vốn cổ
phần thể hiện trên bảng cân đối kế toán.
- Cơ cấu nợ dài hạn:
NHÓM 9 - LỚP KẾ TOÁN
ĐỀ TÀI 1: LÝ THUYẾT TRẬT TỰ PHÂN HẠNG VÀ CẤU TRÚC VỐN TRONG DOANH NGHIỆP

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement