Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#985620 Link tải miễn phí luận văn
Đề tài nghiên cứu khoa học: Rủi ro kiểm toán và quy trình đánh giá rủi ro
kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam.
MỤC LỤC
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 2
1.1. Đối tượng nghiên cứu 2
1.2. Công trình nghiên cứu liên quan đến Đề tài 3
1.2.1. Những công trình nghiên cứu nước ngoài liên quan đến Đề tài. 3
1.2.2. Công trình nghiên cứu về quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán ở trong
nước 4
2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 5
2.1. Mục tiêu 5
2.2. Phương pháp nghiên cứu 5
2.3. Nội dung nghiên cứu 6
2.3.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về đánh giá rủi ro kiểm toán trong
kiểm toán báo cáo tài chính 6
2.3.2. Thực tiễn đánh giá rủi ro kiểm toán tại công ty TNHH Deloite Việt
Nam 23
2.3.3. Kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro kiểm toán trong
kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam 39
3. KẾT LUẬN 43
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 44
PHỤ LỤC 46
2
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Đối tượng nghiên cứu
Kiểm toán đang dần khẳng định vị trí quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam.
Kiểm toán độc lập Việt Nam được chính thức thành lập vào năm 1991 với sự ra
đời của hai công ty kiểm toán thuộc Bộ Tài chính là Công ty Kiểm toán Việt
Nam (nay là DeloitteViệt Nam) và Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán
và Kiểm toán (AASC). Sau gần 25 năm hoạt động, cùng với tiến trình hội nhập
và phát triển kinh tế của đất nước, các công ty kiểm toán độc lập của Việt Nam
đã không ngừng gia tăng về số lượng và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp.
Hiện nay, Dịch vụ Kiểm toán BCTC vẫn là dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong
tổng doanh thu của các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam. Kiểm toán BCTC
đưa ra sự đảm bảo hợp lý của KTV về tính trung thực, hợp lý, hợp pháp của
BCTC, từ đó đảm bảo BCTC không còn chứa các sai phạm trọng yếu ảnh hưởng
đến quyết định của người sử dụng thông tin trên BCTC. Cùng với xu thế hội
nhập về dịch vụ kế toán, kiểm toán với khu vực và quốc tế, những đòi hỏi từ
thực tiễn quản lý đã đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp
của các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam. Một yếu tố quan trọng góp phần
nâng cao chất lượng cuộc kiểm toán là đánh giá khoa học và chuẩn xác rủi ro
kiểm toán.Tuy nhiên, trên thực tế công việc đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm
toán BCTC của các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam hiện vẫn còn nhiều
điểm chưa hoàn thiện.
Đánh giá rủi ro kiểm toán là một bước vô cùng quan trọng để giúp các công
ty kiểm toán xây dựng kế hoạch và thực hiên kiểm toán một cách hợp lý và hiệu
quả, đảm bảo chất lượng kiểm toán. Đánh giá rủi ro kiểm toán là công việc
xuyên suốt trong quá trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính , nó thể hiện
tầm nhìn của kiểm toán viên và góp phần nâng cao chất lượng của cuộc kiểm
toán. Tuy nhiên thực tế hiện nay việc đánh giá rủi ro ở các công ty kiểm toán
độc lập tại Việt Nam vẫn chưa hoàn thiện do đây là một công việc khó và đòi
hỏi rất nhiều ở trình độ phán xét của kiểm toán viên. Được đánh giá là công ty
có quá trình đánh giá rủi ro khá hoàn chỉnh và tiêu chuẩn, Công ty TNHH
Deloitte Việt Nam luôn khẳng định được vị trí hàng đầu về cung cấp dịch vụ
kiểm toán ở Việt Nam.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, nhóm chúng tui đã chọn đề tài
nghiên cứu khoa học: “Rủi ro kiểm toán và công tác đánh giá rủi ro kiểm toán
3
tại các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam” để nghiên cứu và phát triển đề
tài với trường hợp điển hình là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
1.2. Công trình nghiên cứu liên quan đến Đề tài
1.2.1. Những công trình nghiên cứu nước ngoài liên
quan đến Đề tài.
Kiểm toán đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo độ tin cậy của hệ
thống thông tin kinh tế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chất lượng hoạt động kiểm
toán độc lập còn bộc lộ nhiều tồn tại mà hậu quả của nó là sự mất lòng tin của
các nhà đầu tư, của công chúng vào tính trung thực, khách quan của thông tin đã
qua kiểm toán. Một trong những nguyên nhân chính của tình hình trên là do
công tác đánh giá rủi ro kiểm toán không được quan tâm đúng mức, nhiều công
ty kiểm toán chạy theo lợi nhuận chấp nhận rủi ro cao, bỏ qua các qui trình,
chuẩn mực kiểm toán. Chính vì vậy, vấn đề đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm
toán đã nhận được sự quan tâm của nhiều học giả trên thế giới. Có thể kể ra đây
một số công trình nghiên cứu chính sau: Luận án tiến sĩ của Thomas
M.Kozlowski tại Đại học Drexel (2002) “Đánh giá rủi ro sai phạm của KTV:
Tác động của sự tương tự và kinh nghiệm rủi ro từ các đánh giá trước”. Đề tài đã
hệ thống hoá và khái quát các vấn đề về rủi ro kiểm toán; đưa ra và giải quyết
thành công một vấn đề cụ thể là ảnh hưởng của kinh nghiệm rủi ro từ các lần
đánh giá trước bằng phương pháp xây dựng mô hình phân tích ảnh hưởng và
thực nghiệm trên các cuộc kiểm toán (Pilot Test).
Luận án tiến sĩ của Vincent E. Owhoso tại Đại học Florida (1998) về “Giảm
rủi ro kiểm toán thông qua hoạt động kiểm soát kiểm toán”. Một trong các đóng
góp lớn của Đề tài là khái quát được các rủi ro có thể xảy ra trong quy trình
kiểm toán BCTC làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động kiểm toán. Qua đó
tác giả đã đề xuất được nhiều giải pháp về kiểm tra và soát xét hồ sơ kiểm toán
nhằm giảm thiểu các rủi ro phát sinh và nâng cao chất lượng kiểm toán.
Luận án tiến sĩ của Lau Tze Yiu, Peter tại đại học Hongkong (1997) về “Phân
tích tác động của rủi ro, trọng yếu và cấu trúc đối với việc lựa chọn bằng chứng
kiểm toán”. Đây là công trình nghiên cứu có quy mô lớn, phân tích đầy đủ các
vấn đề cơ bản về rủi ro kiểm toán, trọng yếu kiểm toán, mối quan hệ giữa trọng
yếu và rủi ro trong việc nâng cao chất lượng bằng chứng kiểm toán. Ngoài ra,
kết quả nghiên cứu của Đề tài cũng có tính khả thi cao, đặc biệt phù hợp với các
quốc gia có nền kinh tế mới nổi tại khu vực Châu Á.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement