Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#983941 Link tải miễn phí luận văn
TRƯƠNG ĐÔNG LỘC
M ục tiêu của nghiên cứu này là đo lường ảnh hưởng cùa việc niêm yết cổ phiếu đến
hiệu quả hoạt động và cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng
khoán Việt Nam. S ố liệu sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm số liệu tài chính của 116 công
ty niêm yết được thu thập cho khoảng thời gian 2005-2008. Kết quả nghiên cứu thu được từ
phương pháp so sánh trước-sau cho thấy rằng, lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu và tỷ
số tiợ cùa các công ty đã giảm sau khi niêm yết cổ phiếu. Ngoài ra, kết quả phân tích hồi quy
chỉ ra rằng sự thay đổi của lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu sau niêm yết của các
công ty có mối quan hệ với vấn đề thay mặt của chủ tịch hội đồng quản trị, tốc độ tảng trưởng
của doanh thu và tỷ số nợ. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu còn cho thấy, sự thay đổi của tỷ sô'
nợ sau niêm yết của các công ty có mối quan hệ với tỷ lệ sở hữu nhà nước trong các công ty,
tính thanh khoản, vấn đề đại diện của chủ tịch hội đồng quản trị, quy mô công ty và lợi
nhuận trước th u ế trên tổng tài sản trước niêm yết.
l ề Giới th iệ u
ở Việt Nam, chương trình cổ phần hóa
được bắt đầu vào năm 1992 như là một phần
trong chương trình sắp xếp lại doanh nghiệp
nhà nước với mục tiêu là nâng cao hiệu quả
hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước.
Tiến trình cổ phần hóa và sự phát triển của
thị trường chứng khoán có mối quan hệ tác
động qua lại lẫn nhau, cổ phần hóa được
xem như là cơ sở cho sự ra đời và phát triển
của thị trường chứng khoán Việt Nam thông
qua việc tạo ra các loại hàng hóa cho thị
trường. Ngược lại, thị trường chứng khoán
lại có vai trò hỗ trợ cho tiến trình cổ phần
hóa do làm tăng tính thanh khoản của các
cổ phiếu. Vì vậy, theo sau chương trình cổ
phần hóa, thị trường chứng khoán Việt Nam
chính thức thực hiện phiên giao dịch đầu
tiên vào ngày 28-07-2000. Sau gần 9 năm
hoạt động, số lượng công ty niêm yết đà có
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement