Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#983802 Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ 1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
1.1. Khái niệm về nhu cầu chăm sóc sức khỏe 3
1.2. Một số nghiên cứu về nhu cầu dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân trên thế giới và Việt Nam 4
1.2.1. Một số nghiên cứu Trên thế giới 4
1.2.2. Tình hình nghiên cứu Ở Việt Nam 5
1.3. Thực trạng quá tải bệnh viện ở Việt Nam 6
1.4. Thực trạng CSSK ngoài giờ và tại nhà ở Việt Nam 8
1.4.1. Thực trạng CSSK ngoài giờ ở Việt Nam 8
1.4.2. Khái niệm về y học gia đình 9
1.5. Thông tin về Bệnh viện Phổi Trung ương 13
1.6. Các văn bản pháp luật liên quan tới chăm sóc sức khỏe 17
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19
2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 19
2.2. Thiết kế nghiên cứu 19
2.3. Đối tượng nghiên cứu 19
2.3.1. Tiêu chuẩn lựa chọn 19
2.3.2. Tiêu chuẩn loại trừ 19
2.4. Cỡ mẫu và chọn mẫu 19
2.4.1. Cỡ mẫu 19
2.4.2. Cách chọn mẫu 21
2.5. Biến số và chỉ số 21
2.6. Kỹ thuật và công cụ thu thập 24
2.7. Quy trình thu thập số liệu 24
2.8. Sai số và cách khống chế sai số 24
2.9. Xử lý và phân tích số liệu. 25
2.10. Đạo đức nghiên cứu 26
CHƯƠNG 3. DỰ KIẾN KẾT QUẢ 27
3.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu 27
3.1.1. Đặc điểm về nhân khẩu học 27
3.1.2. Đặc điểm về nơi sinh sống 30
3.1.3. Đặc điểm về tâm lý của đối tượng nghiên cứu. 33
3.2. Nhu cầu của khác hàng về dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngoài giờ và tại nhà 36
3.2.1. Mức độ ưu tiên triển khai các dịch vụ. 36
3.2.2. Mức độ nhu cầu về dịch vụ CSSK ngoài giờ và tại nhà 39
3.2.3. Khả năng chi trả dịch vụ CSSK ngoài giờ và tại nhà 42
3.3. Mối liên quan giữa một số đặc điểm của người sử dụng dịch vụ với nhu cầu dịch vụ CSSK ngoài giờ và tại nhà 44
CHƯƠNG 4. DỰ KIẾN BÀN LUẬN 48
4.1. Một số đặc điểm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ CSSK tại Bệnh viện Phổi Trung ương 48
4.2. Nhu cầu của khách hàng về sử dụng các dịch vụ CSSK ngoài giờ và tại nhà tại Bệnh viện Phổi Trung ương. 48
4.3. Một số yếu tố liên quan của người sử dụng dịch vụ với nhu cầu CSSK ngoài giờ và tại nhà. 49
DỰ KIẾN KẾT LUẬN 50
DỰ KIẾN KIẾN NGHỊ 50
KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU 51
DỰ KIẾN KINH PHÍ 52
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement