Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#983800 Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ 1
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
1. Sự hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe: 3
2. Phòng Khám Gia Đình Hà Nội: 5
2.1. Quá trình hình thành và tổ chức: 5
2.2. Mục đích thành lập PKGĐHN 5
2.3. Nhiệm vụ chức năng của PKGĐHN 6
2.4. Quy trình khám chữa bệnh tại PKGĐHN: 6
3. Những nghiên cứu trên Thế giới và tại Việt Nam về sự hài lòng của bệnh nhân 7
3.1. Các nghiên cứu trên Thế giới 7
3.2. Các nghiên cứu tại Việt Nam 8
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10
2.1. Thiết kế nghiên cứu 10
2.2. Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu 10
2.2.1. Đối tượng nghiên cứu định lượng 10
2.3. Xác định cỡ mẫu, cách chọn mẫu 10
2.3.1. Cỡ mẫu cho nghiên cứu định lượng về sự hài lòng của bệnh nhân 10
2.3.2. Cách chọn mẫu 11
2.4. Xây dựng bộ công cụ: 11
2.5. Phương pháp thu thập số liệu: 11
2.6. Phân tích số liệu: 12
2.7.Đạo đức trong nghiên cứu: 12
2.8. Hạn chế và cách khắc phục của nghiên cứu nghiên cứu 12
2.8.1. Hạn chế 12
2.8.2. Khắc phục 13

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 14
3. Sự hài lòng của bệnh nhân đối với các yếu tố dịch vụ về chất lượng CSSK tại phòng khám gia đình Hà nội: 14
3.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu 14
3.2. Sự hài lòng của bệnh nhân đối với chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe 16
3.2.1. Sự hài lòng của bệnh nhân khi tiếp cận dịch vụ CSSK 16
3.2.2. Sự hài lòng của bệnh nhân đối với nhân viên y tế 18
3.2.3. Sự hài lòng của bệnh nhân đối với bác sĩ 19
3.2.4. Sự hài lòng của bệnh nhân đối với kết quả điều trị 21
3.2.5. Tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân theo các yếu tố 23
Chương 4: BÀN LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 25
4.1. Đặc điểm bệnh nhân đến khám tại PKGĐHN 25
4.2. Sự hài lòng của bệnh nhân đối với các yếu tố về chất lượng chăm sóc sức khỏe. 26
4.2.1. Sự hài lòng của bệnh nhân về thời gian tiếp cận dịch vụ CSSK 26
4.2.2. Hài lòng với sự giao tiếp và tương tác với nhân viên y tế 27
4.2.3. Hài lòng với sự giao tiếp và tương tác với bác sĩ 28
4.2.4. Hài lòng với kết quả điều trị 28
4.2.5. Sự hài lòng của bệnh nhân theo từng yếu tố và mức độ hài lòng chung 29
4.3. Một số tồn tại của phương pháp và kết quả nghiên cứu. 29
KẾT LUẬN 30
KHUYẾN NGHỊ 31
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement