Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#983774 Link tải miễn phí luận văn Quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon café - Sheraton Saigon Hotel & Towers


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU: .....................................................................................................................1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH PHỤC VỤ ..............................3
1.1. Khái niệm cơ bản về khách sạn và hoạt động kinh doanh khách sạn .........3
1.1.1. Khái niệm khách sạn và hoạt động kinh doanh khách sạn................3
1.1.2. Phân loại khách sạn ................................................................................4
1.1.3. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh khách sạn .................................5
1.1.4. Chức năng và nhiệm vụ của hoạt động kinh doanh khách sạn .........7
1.1.5. Ý nghĩa của hoạt động kinh doanh khách sạn ....................................7
1.2. Khái niệm cơ bản về nhà hàng trong khách sạn ............................................8
1.2.1. Khái niệm về nhà hàng ..........................................................................8
1.2.2. Phân loại nhà hàng .................................................................................9
1.2.3. Vai trò và nhiệm vụ của nhà hàng trong khách sạn ...........................9
1.3. Khái niệm về quy trình phục vụ trong nhà hàng .........................................10
1.3.1. Định nghĩa về quy trình phục vụ ........................................................10
1.3.2. Các bước cơ bản của quy trình phục vụ trong nhà hàng .................10
1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình phục vụ trong nhà hàng: .......14
1.3.4. Khái niệm về chất lượng phục vụ trong nhà hàng ...........................16
1.3.5. Ý nghĩa của việc hoàn thiện quy trình phục vụ trong nhà hàng ....17
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH PHỤC VỤ TẠI NHÀ HÀNG
SAIGON CAFÉ – SHERATON SAIGON HOTEL & TOWERS ....................18
2.1. Giới thiệu tổng quan về khách sạn Sheraton Saigon Hotel& Tower ........18
2.1.1. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của khách sạn ......18
2.1.1. Cơ cấu tổ chức các bộ phận ................................................................20
2.1.2. Giới thiệu khái quát về các nhà hàng và bar tại Sheraton Saigon

2.2. Giới thiệu tổng quan về nhà hàng Saigon Café ...........................................29
2.2.1. Vị trí, bố cục .........................................................................................29
2.2.2. Mối quan hệ của bộ phận phục vụ với c ác bộ phận khác trong nhà
hàng Saigon Café: .........................................................................................................33
2.2.3. Tổ chức nhân sự của bộ phận phục vụ tại nhà hàng ........................36
2.2.4. Nhiệm vụ các chức danh .....................................................................36
2.2.5. Tổ chức c a làm việc .............................................................................38
2.3. Thực trạng quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon Café ............................41
2.3.1. Quy trình phục vụ.................................................................................41
2.3.2. Đánh giá thực trạng quy trình phục vụ bàn.......................................51
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY
TRÌNH PHỤC VỤ TẠI NHÀ HÀNG SAIGON CAFÉ .....................................58
3.1.1. Định hướng phát triển của nhà hàng Saigon Café trong 5 năm tới58
3.2. Các giải pháp đề xuất ......................................................................................60
3.2.1. Nhóm giải pháp cải tiến quy trình phục vụ .......................................60
3.2.2. Nhóm giải pháp nâng c ao, cải tiến cơ sở vật chất ............................62
3.2.3. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ nhân viên..65
KẾT LUẬN: .......................................................................................................................69
Tài liệu tham khảo: ............................................................................................................70

LỜI MỞ ĐẦU:
 Tí nh cấp thiết của đề tài:
Hiện nay, ngành dịch vụ nói chung và du lịch nói riêng đang trên đà phát triển.
Vì cuộc sống của người dân ngày càng cải thiện, nhu cầu của họ ngày càng tăng lên.
Không còn ngừng ở mức “ăn no, mặc ấm” mà phải là “ăn ngon, mặc đẹp”. Người dân
cũng không còn quanh quẩn trong nhà, họ thích du lịch để khám phá, học hỏi hay đơn
giản là thay đổi môi trường sống để xóa đi mệt nhọc, căng thẳng của cuộc sống tất bật
thường ngày. Tuy nhiên, sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008-2009, người dân
phải cắt giảm chi tiêu của mình. Thị trường của c ác nhà hàng – khách sạn đang bị
cạnh tranh gay gắt bởi sự tham gia của các tập đoàn trong và ngoài nước. Trong bối
cảnh đó, muốn tồn tại và thành công, khách sạn, nhà hàng phải tạo cho mình sự khác
biệt và chất lượng phục vụ cao. Hơn nữa, nhu cầu của khách hàng gần đây thay đổi
rất nhanh chóng và theo xu hướng ngày càng yêu cầu cao hơn. Sự phát triển công
nghệ nhanh chóng cũng khiến vòng đời sản phẩm càng ngắn lại . Yê u cầu về cơ sở vật
chất của khách hàng lại càng c ao hơn. Một trong những yếu tố nâng cao chất lượng
phục vụ ít tốn kém và hiệu quả nhất là quy trình phục vụ. Một quy trình phục vụ được
xây dựng tốt và không ngừng hoàn thiện sẽ mang lại sự hài lòng của khách hàng, giữ
chân khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới.
 Tì nh hình nghiên cứu:
Hiện nay, các khóa luận về việc hoàn thiện quy trình phục vụ có rất nhiều.
Mỗi khóa luận có điểm mạnh và yếu riêng. Tuy nhiên, tình hình và yêu cầu của
khách hàng thay đổi khá nhanh nên các khóa luận trước có những vấn đề không còn
thích hợp nữa. Khóa luận này được thực hiện với mong muốn hoàn thiện hơn quy
trình phục vụ của nhà hàng Saigon Café – nhà hàng chính của khách sạn Sheraton
Saigon Hotel & Towers. Hoàn thiện một quy trình phục vụ vốn đã khá hoàn chỉnh
là việc không đơn giản. Cá nhân tui mong muốn cải thiện những hạn chế - nguyên
nhân làm tăng số lượng than phiền của khách hàng trong thời điểm tháng 1 đến
tháng 4 năm 2013. Nhưng hiểu biết và kinh nghiệm còn hạn chế hẳn không tránh
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement