Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#982789 Link tải miễn phí luận văn

TÓM LƯỢC
Với những áp lực và hiện trạng sử dụng đất đai như hiện nay cho thấy nguồn tài
nguyên đất đai ngày càng khan hiếm và tình trạng biến động đất đai ngày càng nhiều.
Việc đánh giá tình hình sử dụng đất và tiềm năng đất đai là một vấn đề quan trọng góp
phần thúc đấy phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, giúp chính quyền địa
phương có các biện pháp điều chỉnh kịp thời các vấn đề sử dụng đất đai không hợp lý,
nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng đất tốt nhất. Vì vậy đề tài “Đánh giá tình hình
sử dụng đất giai đoạn 2005-2013 và định hướng quy hoạch của huyện Phú Quốc
tỉnh Kiên Giang” được thực hiện nhằm giải quyết vấn đề trên.
Qua kết quả nghiên cứu cho thấy huyện Phú Quốc đang trên đường phát triển, người
dân trong huyện đa số sinh sống dựa vào nông nghiệp và nghề ngư phủ là chủ yếu.
Thông qua kiểm kê đất đai ngày 01/01/2010 diện tích đất nông nghiệp của huyện là
52.991,67ha chiếm tỷ lệ 89,94% so với diện tích tự nhiên, diện tích đất phi nông
nghiệp là 4.689,21ha chiếm tỷ lệ 7,96% so với diện tích tự nhiên, diện tích đất chưa sử
dụng là 1.238,40ha. Theo Phòng thống kê đất đai huyện Phú Quốc thì tổng diện tích
đất tự nhiên năm 2010 là 58.919,28ha, diện tích đất tự nhiên tới năm 2020 là
58.922,69ha. Tổng diện tích đất tự nhiên tới năm 2020 tăng lên 341ha. Trong đó, đất
nông nghiệp giảm 9.665,88ha, đất chưa sử dụng giảm 49,05ha, còn đất phi nông
nghiệp tăng 9.714,93ha. Diện tích đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng giảm là do
chuyển sang đất phi nông nghiệp, tuy nhiên diện tích đất nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ
cao trong tổng diện tích đất tự nhiên của huyện. Điều này cho ta thấy tình hình phát
triển kinh tế xã hội của huyện Phú Quốc vẫn còn hạn chế, cơ sở hạ tầng vẫn còn chưa
hoàn chỉnh. Vì vậy, việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phần nào làm cho đất phi nông
nghiệp tăng lên đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.
Để phù hợp với quy hoạch phát triển của huyện trong những thời gian tới cần phải
bám sát các mục tiêu của quy hoạch, rà soát thống kê, kiểm kê biến động đất đai hợp
lý, điều chỉnh lại phương án quy hoạch và đề xuất hướng sử dụng đất đai hợp lý bên
cạnh đó cần kết hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của huyện nhằm
phát triển nền kinh tế góp phần nâng cao đời sống tinh thần cũng như vật chất cho
người dân sinh sống trên địa bàn huyện.

MỞ ĐẦU
Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá đối với mỗi quốc gia đồng thời cũng là tư
liệu sản xuất không thể thay thế của người dân. Nguồn tài nguyên đất đai không phải
là vô hạn, nếu con người sử dụng một cách không hợp lý sẽ dẫn tới tình trạng nguồn
tài nguyên đặc biệt này bị khan hiếm và cạn kiệt một cách nhanh chóng theo thời gian.
Hiện nay Nhà nước đã có những chủ trương chính sách nhằm quản lý đất đai đạt hiệu
quả nhất và hỗ trợ cho người nông dân sử dụng đất đai một cách đạt hiệu quả nhất khi
canh tác và nó cũng góp phần cải tạo chất lượng đất cũng như góp phần làm cho nguồn
tài nguyên đặc biệt này ngày càng thêm phong phú. Do đó hiện nay việc đánh giá tài
nguyên đất đai rất được quan tâm nhằm đề ra các giải pháp sử dụng hợp lý đất đai trên
mỗi vùng lãnh thổ nhất định.
Trong những năm gần đây, thực hiện chủ trương chính sách đổi mới của Đảng và Nhà
nước, huyện Phú Quốc đã chuyển dịch kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng khu vực
du lịch sinh thái, quy hoạch xây dựng và khai thác tiềm năng biển, đặc biệt phát triển
các ngành dịch vụ du lịch và tài chính, Tín dụng - Ngân hàng, chuyển giao công nghệ,
thương mại nội địa, dịch vụ xuất nhập khẩu... nên nhu cầu về đất đai để phục vụ cho
sản xuất là một yêu cầu rất lớn. Những chính sách đổi mới này, đã làm cho tình hình
đất đai thường xuyên xảy ra phức tạp và là một vấn đề tất yếu cho sự phát triển kinh
tế. Mặt khác, sự tác động của thiên nhiên cùng với áp lực về vấn đề gia tăng dân số đã
gây không ít khó khăn cho công tác đánh gía biến động đất đai trên địa bàn huyện.
Trong tình hình đó, cùng với những thay đổi nhằm tăng cường và kiện toàn tổ chức
ngành địa chính, thống kê, kiểm kê đất đai xây dựng bản đồ hiện trạng, quy hoạch sử
dụng đất ở các xã đều được đẩy mạnh. Để chấn chỉnh, khắc phục và góp phần đưa
công tác quản lý Nhà nước về đất đai vào nề nếp thì đòi hỏi công tác thống kê, kiểm kê
đất đai phải có sự chính xác cao. Do đó đề tài:“Đánh giá tình hình sử dụng đất giai
đoạn 2005-2013 và định hướng quy hoạch của huyện Phú Quốc tỉnh Kiên giang”
đã được thực hiện nhằm:
- Đánh giá thực trạng biến động đất giai đoạn 2005-2013 và so với quy hoạch của
huyện Phú Quốc.
- Xác định nguyên nhân gây biến động đất đai.
- Đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch tới năm 2020.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement