Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#982473 Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC

Trang phụ bìa……………………………………………………….……i
Lời cam đoan………………………………………………………………ii
Danh mục các chữ viết tắt…………………………………………….……iii
Danh mục các bảng………………………………………………….…….iv
MỞ ĐẦU. 1
Chương 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ SỰ LIÊN KẾT GIỮA KẾ TOÁN VÀ
THUẾ Ở VIỆT NAM. 5
1.1. Mục tiêu khác nhau của thuế và kế toán5
1.1.1. Mục tiêu của thuế.5
1.1.2. Mục tiêu của kế toán6
1.2. Lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế 7
1.2.1. Ghi nhận doanh thu (thu nhập) trong kế toán và thuế .8
1.2.2. Ghi nhận chi phí trong kế toán và thuế.11
1.3. Chính sách kế toán của doanh nghiệp16
1.3.1 Chính sách ghi nhận doanh thu.16
1.3.2. Chính sách kế toán về TSCĐ.17
1.3.2.1 Chính sách ghi nhận TSCĐ .17
1.3.2.2. Chính sách khấu hao TSCĐ20
1.3.2.3. Chính sách về sửa chữa TSCĐ .22
1.3.3. Chính sách kế toán liên quan đến hàng tồn kho 23
1.3.3.1. Vấn đề tính giá thành của sản phẩm.23
1.3.3.2. Xác định giá vốn của hàng xuất kho.24
1.3.3.3. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho24
1.3.4. Chính sách kế toán về chi phí đi vay .25
1.3.5. Chính sách kế toán về lợi thế thương mại .26
1.3.6. Chính sách kế toán đối với giao dịch bằng ngoại tệ 27
1.4. Lựa chọn chính sách kế toán nhằm giảm thiểu chi phí thuế thu nhập
doanh nghiệp28
Chương 2 GIẢ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32
2.1 Giả thuyết .32
* Đối với doanh nghiệp Nhà nước.34
* Đối với công ty cổ phần.35
* Đối với doanh nghiệp tư nhân .36
* Đối với công ty TNHH36

2.2 Phương pháp nghiên cứu37
2.2.1. Mô hình nghiên cứu.37
2.2.2. Lựa chọn doanh nghiệp nghiên cứu.44
Chương 3 KIỂM NGHIỆM GIẢ THUYẾT BẰNG CÁC MÔ HÌNH ĐÃ
LỰA CHỌN 46
3.1. Kiểm nghiệm giả thuyết bằng mô hình đã lựa chọn .47
3.1.1. Đối với doanh nghiệp nhà nước.47
3.1.1.1. Công ty Vật liệu xây dựng – Xây lắp & Kinh doanh nhà ĐN47
3.1.1.2. Công ty điện lực III.49
3.1.1.3. Công ty xăng dầu khu vực V 50
3.1.1.4. Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5.52
3.1.1.5. Công ty xây lắp và công nghiệp tàu thủy miền trung .53
3.1.2. Đối với Công ty cổ phần55
3.1.2.1 Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng.55
3.1.2.2. Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng 57
3.1.2.3. Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng58
3.1.2.4. Công ty cổ phần xi măng Hải Vân60
3.1.2.5. Công ty cổ phần cơ điện miền trung.61
3.1.3. Đối với doanh nghiệp tư nhân Hải Sơn .64
3.1.3.1 doanh nghiệp tư nhân Hải Sơn.64
3.1.3.2 doanh nghiệp tư nhân thương mại – dịch vụ tổng hợp Hòa Hiệp65
3.1.3.3. doanh nghiệp tư nhân Bổn Cường 67
3.1.3.4. doanh nghiệp tư nhân Hoài Linh 68
3.1.3.5. doanh nghiệp tư nhân Hiền Thy .69
3.1.4. Đối với Công ty TNHH .72
3.1.4.1 Công ty TNHH Tuấn Đạt.72
3.1.4.2. Công ty TNHH xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai73
3.1.4.3. Công ty TNHH Trương Thành Chung74
3.1.4.4. Công ty TNHH thương mại, ứng dụng và phát triển CN mới N.E.T .76
3.1.4.5. Công ty TNHH Nguyễn Quang 78
3.2. Nhận xét và kết luận.80
3.3 Một vài ý kiến về tính trung thực của thông tin kế toán nhằm phục vụ
cho quản lý khi có điều chỉnh lợi nhuận88
KẾT LUẬN. 90
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement