Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#982443 Link tải miễn phí luận văn
Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam thực hiện

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN 1:Lí LUẬN CHUNG VỀ TRỌNG YẾU, RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ VIỆC ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU, RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1
1.1.Lý luận chung về trọng yếu và rủi ro kiểm toán 1
1.1.1.Lý luận về trọng yếu 1
1.1.2.Lý luận về rủi ro kiểm toán 3
1.1.2.1.Khái niệm về rủi ro kiểm toán 3
1.1.2.1. Các loại rủi ro 4
1.1.2.2. Mô hình rủi ro kiểm toán 5
1.1.3.Mối quan hệ giữa trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính 7
1.2. Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính 7
1.2.1. Đánh giá trọng yếu 7
1.2.1.1. Ước lượng ban đầu về tính trọng yếu 8
1.2.1.2. Phân bổ ước lượng ban đầu về tính trọng yếu cho các khoản mục 8
1.2.1.3. Ước tính tổng số sai sót trên từng khoản mục 9
1.2.1.4. Ước tính sai số kết hợp của toàn bộ báo cáo tài chính 9
1.2.1.5. So sánh sai số kết hợp của toàn bộ báo cáo tài chính với ước lượng ban đầu về tính trọng yếu 9
1.2.2. Đánh giá rủi ro kiểm toán 10
1.2.2.1. Xác định rủi ro kiểm toán mong muốn 10
1.2.2.2. Đánh giá rủi ro tiềm tàng 11
1.2.2.3. Đánh giá rủi ro kiểm soát 12
PHẦN 2: THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VIỆT NAM THỰC HIỆN 14
2.1. Đánh giá rủi ro chấp nhận hợp đồng kiểm toán 14
2.2. Đánh giá trọng yếu 14
2.2.1. Xây dựng mức trọng yếu ban đầu 14
2.2.2. Phân bổ mức trọng yếu ước lượng ban đầu 15
2.2.3. Ước tính tổng số sai sót trên từng khoản mục và trên toàn bộ báo cáo tài chính so sánh với ước lượng ban đầu 16
2.3. Đánh giá rủi ro kiểm toán 16
2.3.1. Đánh giá rủi ro kiểm toán trên phương diện báo cáo tài chính 16
2.3.1.1. Đánh giá rủi ro tiềm tàng 16
2.3.1.2. Đánh giá rủi ro kiểm soát 17
2.3.1.3. Xác định rủi ro phát hiện 17
2.3.2. Đánh giá rủi ro kiểm toán trên số dư khoản mục và loại nghiệp vụ 17
2.3.2.1. Đánh giá rủi ro tiềm tàng 17
2.3.2.2. Đánh giá rủi ro kiểm soát 18
2.3.2.3. Xác định rủi ro phát hiện 18
PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VIỆT NAM THỰC HIỆN 19
3.1. Đánh giá thực trạng đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính 19
3.1.1. Những kết quả đạt được 19
3.1.2. Hạn chế 20
3.1.3. Nguyên nhân của những hạn chế 22
3.2. Những giải pháp hoàn thiện việc đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam thực hiện 22
3.2.1. Xây dựng chiến lược đào tạo kiểm toán viên theo chuẩn quốc tế 22
3.2.2. Hoàn thiện phân bổ ước lượng ban đầu về mức trọng yếu cho các khoản mục trên báo cáo tài chính 23
3.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng lưu đồ trong đánh giá rủi ro kiểm soát 24
3.2.4. Tăng cường sử dụng tài liệu của chuyên gia 25
3.2.5. Thường xuyên giám sát chất lượng kiểm toán 25
3.2.6. Tăng cường sử dụng công nghệ trong việc xác định trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán. 26
KẾT LUẬN 28


DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ
BCTC Báo cáo tài chính
BGĐ Ban giám đốc
BCĐKT Bảng cân đối kế toán
BCKQK Báo cáo kết quả kinh doanh
CMKT Chuẩn mực kiểm toán
HTKSNB Hệ thống kiểm soát nội bộ
KTĐL Kiểm toán độc lập
KTV Kiểm toán viên


DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

SƠ ĐỒ
Sơ đồ1.1. Quan hệ giữa rủi ro kiểm toán với chi phí kiểm toán 4
Sơ đồ 1.2. Các bước đánh giá trọng yếu 7
Sơ đồ 1.3. Khái quát quá trình tìm hiểu, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, đánh giá rủi ro kiểm soát 12


BẢNG
Bảng 1.1. Bảng quy định về mức trọng yếu 8
Bảng 1.2. Ma trận rủi ro phát hiện13 13
LỜI MỞ ĐẦU
Hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam ra đời năm 1991 và ngày càng thể hiện vai trò và vị thế của mình trong nền kinh tế. Nếu năm 1991 chỉ có 2 công ty kiểm toán độc lập với 15 nhân viên thì hiện nay đó cú tới gần 200 công ty kiểm toán với hơn 6 nghìn nhân viên, cung cấp hơn 20 loại hình dịch vụ nghề nghiệp cho khách hàng. Kiểm toán độc lập đã trở thành hoạt động không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường với vai trò mang lại độ tin cậy cho các thông tin tài chính thông qua các báo cáo tài chính được kiểm toán, qua đó tạo cơ sở cho cỏc bờn tiến hành giao dịch kinh tế.
Ngày nay, báo cáo tài chính đã được kiểm toán là đối tượng quan tâm của nhiều cấp quản lý và những người sử dụng thông tin khác. Trong kiểm toán báo cáo tài chính, đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán là một trong những yếu tố quan trọng để có được một kế hoạch kiểm toán khoa học và hiệu quả, từ đó thiết kế các phương pháp kiểm toán phù hợp, tiết kiệm chi phí nâng cao chất lượng của cuộc kiểm toán
Thực tế hiện nay các công ty kiểm toán hàng đầu trên thế giới đã xây dựng được quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán chuẩn cũng như các hướng dẫn cụ thể đánh giá trọng yếu và rủi ro giúp kiểm toán viên thực hiện kiểm toán một cách có hiệu quả, tránh được những rủi ro không mong muốn và giảm được những chi phí kiểm toán mà vẫn đảm bảo được chất lượng của cuộc kiểm toán. Trong khi đó, hiện nay ở Việt Nam việc đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán chưa thực sự được các công ty kiểm toán và kiểm toán viên quan tâm một cách đúng mức.
Nhận thức được tầm quan trọng của quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán em đã chọn đề tài: “ Đỏnh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam thực hiện” làm Đề án của mình
Kết cấu Đề án của em gồm ba phần:
Phần I: Lý luận chung về trọng yếu, rủi ro kiểm toán và việc đánh giá trọng yếu, rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính
Phần II: Thực trạng đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam thực hiện
Phần III: Một số đánh giá và kiến nghị về việc đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam thực hiện

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By kinos191clapika
#982601 Ad ơi, bài mình cần ở trang này không tìm được ạ?
Đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu ở BCTC và cấp độ cơ sở dẫn liệu
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement