Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#982024 Link tải miễn phí giáo trình

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Chương 1 Tìm hiểu về báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại
Chương 2 Mô hình đo lường lợi nhuận và rủi ro trong hoạt động ngân hàng
Chương 3 Phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại
Chương 4 Quản trị nghiệp vụ đầu tư của ngân hàng thương mại
Chương 5 Quản trị nguồn vốn và thanh toán của ngân hàng thương mại
Chương 6 Sản phẩm và chiến lược sản phẩm của ngân hàng
Chương 7 Phân tích đối thủ cạnh tranh trong nghành ngân hàng
Chương 8 Hoạch định và tiến hành thực hiện chiến lược kinh doanh
Phụ lục Tài liệu tham khảo CHƯƠNG 1
TÌM HIỂU VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

I. TÌM HIỂU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
1. Khái niệm
2. Nội dung và kết cấu bảng cân đối kế toán
3. Mô tả các khoản mục trên bảng Cân Đối Kế Toán
II. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA NGÂN HÀNG
1. Khái niệm
2. Giải thích các chỉ tiêu trên bảng báo cáo thu nhập
III. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG
1. Tài sản sinh lời (TSSL)
2. Tài sản rủi ro (TSRR)
3. Kỳ hạn của chứng khoán đầu tư
4. Giá thị trường so với giá sổ sách của các chứng khoán
5. Tổn thất tín dụng và khoản dự trữ bù đắp
6. Nợ quá hạn
7. Sự nhạy cảm lãi suất
8. Số lượng nhân viên
9. Giá cổ phiếu trên thị trường (đối với ngân hàng cổ phần)
10. Thuế
IV. GIỚI THIỆU KẾ TOÁN KHOẢN DỰ TRỮ TỔN THẤT TÍN DỤNG
V. NHỮNG THÔNG TIN NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
VI. THÔNG TIN PHI TÀI CHÍNH
VII. NGUỒN THÔNG TIN VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA THÔNG TIN

Chương này giới thiệu và mô tả một cách khái quát về những tài liệu cơ bản được
sử dụng trong việc đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Để việc đánh
giá được thuận tiện, bảng Cân Đối Kế Toán (bảng tổng kết tài sản) và báo cáo thu nhập
của ngân hàng sẽ được trình bày một cách cụ thể để làm ví dụ, ngoài ra còn có những tài
liệu bổ sung về tình hình tài chính và những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của ngân
hàng.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement