Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#980229 Link tải miễn phí luận văn

MỤC LỤC

Nội dung Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I. MỘT V ÀI NÉT CƠ BẢN VỀ NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ
NHÂN DÂN TRUNG HOA
2
1.1. VỀ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ 2
1.2. VỀ DÂN SỐ 2
1.3. VỀ CHÍNH TRỊ 3
1.4. VỀ LỊCH SỬ 3
1.5. VỀ VĂN HOÁ – XÃ HỘI 5
CHƯƠNG II. KINH TẾ TRUNG QUỐC QUA CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT
TRIỂN
7
2.1. GIAI ĐOẠN 1 (Từ khi thành lập nước năm 1949 đến trước cải cách -
mở cửa năm 1979)
7
2.1.1. Về thể chế kinh tế 7
2.1.2. Các chính sách phát triển 7
2.1.2.1. Thời kỳ khôi phục kinh tế (1949 – 1952) 7
2.1.2.2. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1953 – 1957) 8
2.1.2.3. Kinh tế từ năm 1958 đến năm 1978 9
2.1.2.3.1. Thời kỳ “đại nhảy vọt” (1958 – 1965) 9
2.1.2.3.2. Đại cách mạng văn hoá vô sản (1966 – 1976) 10
2.1.2.3.3. Thời kỳ “Bốn hiện đại hoá” (1976 – 1978) 11
2.2. GIAI ĐOẠN 2 (Thời kỳ cải cách - mở cửa từ năm 1978 đến nay) 12
2.2.1. Sự thay đổi hệ thống kinh tế 12
2.2.2. Những biến đổi lớn lao về thể chế kinh tế mới 13
2.2.3. Các chính sách phát triển ở thời kỳ này 15
2.2.3.1. Giai đoạn đầu cải cách (1979 – 1984) 15
2.2.3.2. Cải cách về hành chính – kinh tế ở các thành phố, xí nghiệp quốc
doanh là nhiệm vụ trọng tâm và cải cách ở một số lĩnh vực khác (1985 –
1992)
16
2.2.3.3. Giai đoạn xây dựng thể chế kinh tế thị tr ường XHCN và hội nhập
kinh tế quốc tế (1992 đến nay)
16
2.2.4. Một số vấn đề về văn hoá – xã hội 18
CHƯƠNG III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 21
3.1. NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC V À MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHẢI
ĐỐI MẶT
21
3.2. GIẢI PHÁP 26
3.3. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ CUỘC CẢI CÁCH - MỞ
CỬA CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI VIỆT NAM
27
TÀI LIỆU THAM KHẢO 32
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement