Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#979246 Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 0
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ THANH TRA LAO ĐỘNG 1
1. Một số khái niệm cơ bản 1
2. Mục đích của thanh tra lao động 1
3. Đối tượng thanh tra của thanh tra lao động 1
4. Cơ cấu tổ chức của thanh tra lao động 1
5. Nguyên tắc hoạt động của thanh tra lao động 1
6. Nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra Bộ lao động 1
7. Hoạt động thanh tra lao động 1
8. cách thanh tra lao động 1
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP FDI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 1
I. Khái quát về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam 1
II. Thực trạng công tác thanh tra việc thực hiện pháp luật Bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam trong tình hình hiện nay 1
1. Tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam hiện nay 1
2. Cơ quan thực hiện chức năng thanh tra 1
3. Hình thức thanh tra 1
4. Những bất cập, tồn tại trong quá trình thanh tra 1
CHƯƠNG III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA VỀ VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI) 1
PHỤ LỤC 1 1
PHỤ LỤC 2 1
PHỤ LỤC 3 1
PHỤ LỤC 4 1


LỜI NÓI ĐẦU

Thanh tra là chức năng thiết yếu của quản lý Nhà nước. Để quyết định quản lý Nhà nước được các cơ quan, tổ chức và cá nhân chấp hành một cách chính xác, đầy đủ thì các cơ quan, cá nhân đã ban hành quyết định phải đề ra quy trình thực hiện quyết định. Trong quy trình đó không thể thiếu được hoạt động thanh tra, kiểm tra. Thanh tra, kiểm tra là để đánh giá, nhận xét tình hình và kết quả thực hiện quyết định quản lý; để kiểm nghiệm lại chính nội dung và chất lượng quản lý; khi cần thiết phải bổ sung, sửa đổi, thậm chí phải huỷ bỏ một phần hay toàn bộ quyết định quản lý. Trong điều kiện kinh tế xã hội hiện nay, hoạt động thanh tra càng trở nên cần thiết. Hiện nay, cách doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không ngừng tăng và đang dần khẳng định được vị thế của mình trong nền kinh tế. Bên cạnh với việc thu hút đầu tư, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong quá trình quản lý, giám sát tình hình thực hiện các quy định pháp luật của những doanh nghiệp này, nhất là việc thực hiện pháp luật về Bảo hiểm xã hội.
Nhận thấy được vai trò và tầm quan trọng của công tác thanh tra việc thực hiện pháp luật Bảo hiểm xã hội ở các doanh nghiệp hiện nay, em đã quyết định chọn đề tài: “Thực trạng công tác thanh tra việc thực hiện pháp luật Bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở Việt Nam trong tình hình hiện nay”. Bài viết không tránh khỏi những thiếu sót, em mong nhận được sự góp ý và nhận xét của cô giáo.
Em xin chân thành cảm ơn!


CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ THANH TRA LAO ĐỘNG

1. Một số khái niệm cơ bản
- Thanh tra là việc kiểm tra, xem xét, đánh giá và xử lý việc thực hiện pháp luật của tổ chức, cá nhân do tổ chức, người có thẩm quyền thực hiện theo trình tự pháp luật quy định nhằm phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp và tổ chức, cá nhân khác.
- Thanh tra nhà nước là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thanh tra nhà nước bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.
- Thanh tra lao động là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực lao động đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về lao động, quy định chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc lĩnh vực lao động.
2. Mục đích của thanh tra lao động
Mục đích hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. (Căn cứ theo điều 2, luật Thanh tra 2010).
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#979364 bạn xem lại dòng ở trên link download ở bài viết đầu xem
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#979494 link có ở trên mà, xem lại bài đầu tiên đi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement