Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#978625 Link tải miễn phí luận văn
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thuế ra đời, tồn tại và phát triển cùng với sự ra đời, tồn tại,
phát triển của Nhà nước. Thuế không chỉ là nguồn thu chủ yếu cho
ngân sách Nhà nước, mà còn là công cụ điều tiết vĩ mô thúc đẩy sự
phát triển của nền kinh tế. Chính vì vậy, thuế có một vai trò cực kỳ to
lớn đối với mỗi quốc gia.
Trong các sắc thuế do Nhà nước quy định thì thuế thu nhập
doanh nghiệp (TNDN) được xem là sắc thuế quan trọng xét trên tất
cả phương diện chính trị, kinh tế, xã hội. Vì vậy, để đảm bảo phát
huy vai trò quan trọng của thuế TNDN, Nhà nước đã luôn quan tâm
hoàn thiện, đổi mới, từng bước hiện đại hoá công tác quản lý thu
thuế TNDN, kiện toàn lại bộ máy hoạt động ngành thuế.
Cùng với tiến trình cải cách hệ thống thuế cả nước, trong
những năm qua, lãnh đạo địa phương và Chi cục thuế quận Ngũ
Hành Sơn cũng đã luôn chú trọng hoàn thiện công tác quản lý thu
thuế TNDN trên địa bàn quận, đảm bảo quản lý thu thuế đúng quy
trình, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ thuế, góp phần tăng
nguồn thu thuế TNDN hằng năm. Tuy nhiên, hiện nay, công tác quản
lý thu thuế TNDN trên địa bàn quận còn chưa đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác tuyên truyền hỗ trợ nộp thuế
chưa được đẩy mạnh, tình trạng nợ đọng thuế vẫn còn xảy ra. Do
vậy, vấn đề đặt ra là phải đảm bảo quản lý thu thuế đủ, kịp thời và
nâng cao ý thức chấp hành nộp thuế TNDN của các DN.
Bên cạnh đó, hiện nay, nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng
vào nền kinh tế thế giới, nhiều loại thuế đã, đang và sẽ cắt giảm theo
cam kết quốc tế làm cho ngân sách các cấp, trong đó có ngân sách
quận Ngũ Hành Sơn sẽ hụt thu từ các khoản thuế này, vì vậy việc
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement