Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#977105 Link tải miễn phí luận văn
Phân tích cách thức ra quyết định quản lý của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam để tối đa hóa lợi nhuận trên thị trường độc quyền nhóm và một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng


Mục lục.......................................................................................................................1
Danh mục bảng biểu, sơ đồ..................................................................................... 2
Lòi nói đầu.................................................................................................................3
Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài “Phân tích cách thức ra quyết định
quản lý của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam để tối đa hóa lọi nhuận
trên thị trường độc quyền nhóm và một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh
tranh của ngân hàng”................................................................................................4
1.1. Tỉnh cấp thiết của đề tài nghiên cứu................................................................... 4.
1.2.Xảc ỉập và tuyên bổ vẩn đề nghiên cứu............................................................... 5
1.3..Các mục tiêu nghiên cứu..................................................................................... 5
1.4.Đổi tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.......................................................6
1.5.Kết cẩu đề tài.......................................................................................................6
Chương 2: Tóm lược một sổ vấn đề lý luận cơ bản đề tài nghiên cứu.............. 7
2.1. Một sổ định nghĩa, khải niệm cơ bản..................................................................7
2ệ2ệ Một sổ lý thuyết của vẩn đề nghiên cứu............................................................7
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng vấn
đề nghiên cứu...........................................................................................................10
3.1. Phương pháp nghiên cứu..................................................................................10
3.1.1. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp.......................................................10
3.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu..................................................................... 10
3.2..Tổng quan tình hình kinh tể, tài chính ngân hàng và ngân hàng đầu tư và phát
Men Việt Nam........................................................................................................... 11
3.2.1. Tổng quan tình hình kinh tế, tài chính ngân hàng....................................... 11
3.2.2. Ngân hàng đầu tư và phát Men Việt Nam................................................... 12
- Giới thiệu
- Các nhân tổ ảnh hưởng đến cách thức ra quyết định cạnh ừ'anh của BIDV
3.3. Phân tích các dữ liệu thứ cấp........................................................................... 15
3.3.1. Quyết định lãi suất..................................................................................19
3.3.2. Chỉnh sách khuyến mãi.......................................................................... 23
5ệ 3ệ 3. ứng dụng công nghệ..............................................................................26
Chương 4ể* Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng
BIDV trong thòi gian tói và các kết luận khỉ nghiên cứu đề tài........................ 29
4ệ7ệ Một sổ giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng BIDV trong
thời gian tới...............................................................................................................29
4.2..Kết luận.............................................................................................................29
Danh mục tài liệu tham khảo........................................................................31
Biên bản họp nhóm lần 1............................................................................... 32
Biên bản họp nhóm lần 2............................................................................... 33
Danh mục bảng biểu, sơ đồ
Bảng 1: Kết cục lợi nhuận của hãng Palace và Castle với lựa chọn đặt giá cao hay
thấp(ừang 8)
Bảng 2: Dữ liệu liên quan đến lợi nhuận của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt
Nam - BIDV từ năm 2005 đến năm 2009(trang 16)
Bảng 3: Kết quả ước lượng lợi nhuận của BIDV(trang 18)
Bảng 4: Kết cục về lượng người đến gửi tiền tại BIDV và Agribank( ngân hàng
nông nghiệp và phát ừiển nông thôn) khi lựa chọn quyết định giữ nguyên hay
tăng lãi suất(trang 20)
Bảng 5: Kết cục lợi ích tương ứng với từng lựa chọn hình thức khuyến mãi của 2
ngân hàng BIDV và SHB- ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn- Hà Nội(trang
24)
Biểu đồ 1: Lợi nhuận trước thuế của BIDV từ năm 2005 đến 2009(trang 13)
Từ khi Việt Nam là thành viên WTO, bên cạnh những thuận lợi và thời cơ,
vẫn còn nhiều khó khăn thách thức mà Việt Nam phải vượt qua để có thể sánh tầm
với thế giới. Đối với hệ thống ngân hàng của nước ta, mặc dù trong những năm
qua đã có nhiều thành tựu quan trọng trong đổi mới, đã trưởng thành và lớn mạnh
hơn nhiều so với trước đây, nhưng so với thế giới, với đòi hỏi của thời đại và của
sự phát triển kinh tế đất nước thi vẫn còn nhỏ bé, khiêm tốn và bất cập. Hội nhập
ngày càng sâu rộng cũng đồng nghĩa với việc đối mặt cạnh tranh cao hơn. Vì thế
mà vai trò của những quyết định của nhà quản lý càng phải nâng cao hơn, các
chiến lược phải vừa có tính đúng đắn, kịp thời vừa có tính cạnh tranh với các đối
thủ khác. Các doanh nghiệp luôn muốn thu được lợi nhuận tối đa, muốn phần hơn
chiếc bánh thị trường, do đó mà họ luôn tìm cách để tối ưu quyết định của mình.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Xem thêm
Thu phí ATM có phải là độc quyền nhóm
Thị trường độc quyền nhóm
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement