Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#976909 Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN 3
1.1. Khái quát chung về bất động sản và thị trường bất động sản 3
1.1.1. Bất động sản 3
1.1.2. Thị trường bất động sản 7
1.2. Khái quát chung giá trị bất động sản 9
1.2.1. Khái niệm giá trị bất động sản 9
1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị bất động sản 10
1.3. Khái quát chung về định giá bất động sản 13
1.3.1. Khái niệm định giá bất động sản 13
1.3.2. Vai trò và mục đích của định giá bất động sản 13
1.3.3. Quy trình định giá bất động sản 14
1.3.4. Nguyên tắc định giá bất động sản 16
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ BTCVALUE 28
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCvalue 28
2.1.1. Quá trình hình thành và mục tiêu của Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCvalue 28
2.1.2. Giới thiệu Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCvalue 29
2.1.3. Bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCvalue 31
2.2. Công tác tổ chức định giá bất động sản tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCvalue 32
2.2.1. Các cơ sở pháp lý của hoạt động định giá Bất động sản tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCvalue 32
2.2.2. Quy trình định giá bất động sản 34
2.2.3. Công tác tổ chức định giá bất động sản 35
2.3. Đánh giá hiệu quả công tác tổ chức định giá BĐS tại Công ty CP Thẩm định giá BTCvalue 43
2.3.1. Những thành công trong công tác tổ chức định giá BĐS tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCvalue 43
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 46
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ BTCVALUE 50
3.1. Định hướng phát triển về hoạt động định giá bất động sản tại BTCVALUE 50
3.1.1. Định hướng phát triển chung 50
3.1.2. Định hướng phát triển dịch vụ định giá BĐS trong thời gian tới. 51
3.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức định giá bất động sản tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCvalue 51
3.2.1. Nâng cao trình độ đội ngũ Thẩm định viên 52
3.2.2. Hoàn thiện công tác thu thập, phân tích thông tin. 53
3.2.3. Hoàn thiện công tác xử lý, đánh giá thông tin. 54
3.2.4. Một số giải pháp hoàn thiện khác. 55
3.3. Một số kiến nghị 56
3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước 56
3.3.2. Kiến nghị đối với Bộ tài chính 58
KẾT LUẬN 60
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


LỜI MỞ ĐẦU

Bất động sản là một lĩnh vực rộng lớn, liên quan đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Giá trị của một Bất động sản có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp trong hầu hết các quyết định liên quan đến việc mua, bán, tài chính, quản lý, sở hữu, đánh thuế,….Định giá Bất động sản vì thế có thể coi là trung tâm của các hoạt động kinh tế trong nền kinh tế thị trường.
Ở Việt Nam, định giá Bất động sản không còn là một vấn đề mới mẻ, song cũng chưa thật sự phổ biến trong nền kinh tế. Nội dung về công tác này vẫn đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao về định giá Bất động sản cho công tác quản lý cũng như vận hành nền kinh tế thị trường.
Chính vì vậy khi đi vào nghiên cứu đề tài này mong muốn của em đó chính là tìm hiểu rõ hơn ngành định giá BĐS của Việt Nam nhằm qua đó hoàn thiện kiến thức và đưa ra một vài ý kiến nhằm hoàn thiện công tác định giá của Việt Nam.
Trong thời gian qua khi thực tập tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCvalue bước đầu tiếp xúc với công tác định giá và qua đó cũng hiểu được vấn đề của công tác định giá BĐS tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCvalue còn tồn tại những vấn đề chưa được và những thành công qua đó nêu ra những ý kiến đóng góp trong công tác định giá BĐS.
Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề, kết hợp với thực tế tìm hiểu tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCvalue, em đã chọn đề tài: “Công tác tổ chức định giá bất động sản tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCvalue - Thực trạng và giải pháp” làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề thực tập cuối khóa của mình.
Trong chuyên đề này em đã sử dụng 4 phương pháp:
• Phân tích
• Tổng hợp
• Thu thập
• Đánh giá
Chuyên đề của em gồm 3 phần với nội dung chính như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về định giá bất động sản
Chương 2: Thực trạng công tác tổ chức định giá tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCvalue
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức định giá bất động sản tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCvalue
Do đề tài còn rất nhiều thiếu sót nên em rất mong thầy, cô góp ý để em có thể hoàn thiện đề tài này một cách tốt hơn.
Em xin chân thành Thank !


CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐỊNH GIÁ
BẤT ĐỘNG SẢN

1.1. Khái quát chung về bất động sản và thị trường bất động sản
1.1.1. Bất động sản
1.1.1.1. Khái niệm bất động sản
Bất động sản (BĐS) là tài sản vô cùng quan trọng trong thế giới tài sản được định nghĩa là đất đai và những gì do thiên nhiên và con người tạo ra gắn liền với đất. Đó là những vật hữu hình có thể nhìn thấy và sờ mó được, nằm ở trên, phí trên hay dưới mặt đất. Do tính chất quan trọng của BĐS nên luật ở mỗi quốc gia quy định những điểm cơ bản để phân biệt giữa BĐS và động sản.
Theo điều 174 của Bộ Luật Dân Sự Việt Nam năm 2005 thì:
Bất động sản là các tài sản, bao gồm:
- Đất đai.
- Nhà ở và các công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà ở, công trình xây dựng đó.
- Các tài sản khác gắn liền với đất đai.
- Các tài sản khác do pháp luật quy định.
Thuật ngữ BĐS trong thẩm định giá BĐS được hiểu là đất đai và tài sản gắn liền với đất, bao gồm:
- Đất trống, ruộng, vườn, đồng cỏ, bãi chăn nuôi gia súc, đất rừng
- Hầm mỏ
- Nhà ở: căn hộ riêng lẻ
- Các công trình xây dựng phục vụ sản xuất nông nghiệp: đê điều, công trình thủy lợi, trạm trại ươm giống, chăn nuôi, nông, lâm trường, trang trại,…
- Các công trình xây dựng phục vụ sản xuất công nghiệp: nhà xưởng sản xuất, kho, các công trình phụ trợ.
- Các công trình xây dựng phục vụ thương mại, dịch vụ: cửa hàng, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng, ngân hàng…
- Các công trình giao thông: cầu, đường, hầm, cảng, bến, bãi, sân bay, ga.
- Các công trình xây dựng khác: trụ sở làm việc của cơ quan công quyền, bệnh viện, trường học, trung tâm thể dạc thể thao, công viên…
1.1.1.2. Thuộc tính của bất động sản
 Tính bất động
Do tính cố định về mặt địa lý của đất đai nên vị trí của từng bất động sản là duy nhất, được xác định bởi một tọa độ nhất định. Đây là điều khác biệt cơ bản và rõ nét nhất để phân biệt giữa BĐS và các loại tài sản khác trong đời sống kinh tế xã hội. cũng do tính bất động, nên không thể di chuyển BĐS từ nơi thừa sang nơi thiếu, vì vậy trong ngắn hạn một khi xảy ra mất cân đối cung cầu về một loại BĐS nào đó thì khó có thể điều chỉnh kịp thời. đồng thời cũng do tính bất động nên môi trường chung quanh đóng góp rất lớn đến tính hữu ích và giá trị của BĐS.
 Tính đa dạng, không đồng nhất.
Thông thường ít có hai BĐS nào có đặc điểm giống hệt nhau. Trước hết, chúng khác nhau về vị trí, quy mô, diện tích, ngoài ra do sở thích các nhân và điều kiện tài chính của người sử dụng, nên về kiến trúc và trang trí nội thất chúng hiếm khi giống hệt nhau hoàn toàn.
 Tính khan hiếm.
Sự khan hiếm BĐS chủ yếu là do diện tích đất đai tự nhiên có giới hạn và do BĐS có tính khác biệt, cố định về vị trí…chính vì vậy mà BĐS luôn là tài sản có giá trị lớn. do vậy mà quan hệ cung cầu BĐS thường mất cân đối theo hướng cung nhỏ hơn cầu, có nhiều hiện tượng đầu cơ về BĐS, nên giá cả BĐS luôn có xu hướng tăng lên. một nhiệm vụ quan trọng của các TĐV là làm sao định giá BĐS sát với giá trị thực của nó; giúp những cá nhân có nhu cầu định giá BĐS không bị lóa mắt trước giá ảo của thị trường BĐS.
 Tính bền vững, đời sống kinh tế dài.
Tính bền vững có thể được hiểu là khả năng tồn tại, tuổi thọ của công trình. BĐS đặc biệt là đất đai có tính bền vững cao, điều này được xét trên cả góc độ kỹ thuật và kinh tế. Tuổi thọ kĩ thuật có thể được hiểu là khả năng tồn tại của công trình theo các thông số xây dựng; còn tuổi thọ kinh tế là khoảng thời gian mà công trình đó đem lại lợi ích kinh tế cho người sử dụng chúng.
1.1.1.3. Đặc điểm của bất động sản
 Khả năng co giãn của cung BĐS kém.
Nhìn chung cung đối với BĐS là tương đối kém đàn hồi với những thay đổi giá cả, do có những hạn chế nhất định về cung ứng đất đai thể hiện trên các mặt sau:
- Tổng cung toàn bộ về đất đai và cố định: ở đây muốn đề cập đến vấn đề là quỹ đất luôn luôn không thay đổi.
- Cung ứng đất đai phù hợp với các mục đích riêng biệt là có giới hạn.
Bên cạnh các mặt hạn chế và tự nhiên còn có hạn chế về quy hoạch và đây là hạn chế nổi bật nhất, bởi vì: Việc phân bổ đất đai cho những mục đích sử công cụ thể phải tuân thủ quy hoạch sử dụng đất đai trong từng thời kỳ nên thông thường là không thể tùy tiện chuyển mục đích sử dụng đất trái với quy hoạch. Những thay đổi về chiều cao, diện tích đất xây dựng cũng phỉa đảm bảo tuân theo quy hoạch và điều lệ xây dựng của địa phương.
 Thời gian mua, bán giao dịch dài, chi phí mua, bán giao dịch cao.
Do BĐS là một tài sản có giá trị cao, một tài sản vô cùng quan trọng đối với các cá nhân và tổ chức trong xã hội, nên việc giao dịch, chuyển nhượng được tiến hành cẩn trọng, có thời gian xem xét, cân nhắc cần thiết. vì vậy thời gian mua, bán giao dịch dài, chi phí mua bán cao, dẫn đến khả năng chuyển hóa thành tiền mặt của BĐS kém linh hoạt.
 Sự can thiệp và quản lý của Nhà nước chặt chẽ.
Chính vì BĐS có tầm quan trọng đối với nên kinh tế, xã hội và chính trị của một quốc gia nên Nhà nước cần có những quy định để điều tiết, quản lý chặt chẽ đối với việc sử dụng và chuyển dịch BĐS vì vậy BĐS chịu sự can thiệp của nhà nước.
 Giá cả bất động sản chịu sự tác động của môi trường chung quanh.
Do tính bất động không thể di dời được của đất đai nên môi trường chung quanh bao gồm môi trường tự nhiên, môi trường kinh doanh và môi trường xã hội tác động và góp phần lớn vào việc tạo ra tính hữu dụng và khả năng sinh lợi của BĐS.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#995657 bấm vào link download ở phía trên là tải được chứ có gì :banghead:
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement