Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#975985 link tải miễn phí luận văn
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Trong xu thế toàn cầu hóa, nền kinh tế các nước ngày càng phát
triển mạnh mẽ. Nhu cầu thông tin cho quản lý ngày càng trở nên quan
trọng và đòi hỏi phải thỏa mãn ở mức độ cao cả về chất lượng và số
lượng. Kế toán với chức năng thông tin và kiểm tra các hoạt động kinh
tế, tài chính trong các đơn vị kinh tế, tổ chức và cơ quan phải từng bước
hoàn thiện, phát triển nhằm thỏa mãn nhu cầu thông tin kinh tế tài chính
phục vụ cho việc điêù hành, quản lý các hoạt động kinh tế tài chính của
các nhà quản lý và đối tượng khác ở trong, ngoài đơn vị.
Căn cứ vào mục đích thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin cho 2
loại đối tượng trong và ngoài đơn vị, kế toán được chia làm 2 hệ thống là
kế toán tài chính và kế toán quản trị. Kế toán tài chính phục vụ cho việc
lập báo tài chính để phát hành ra bên ngoài đơn vị. Kế toán quản trị phục
vụ cho công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh tế tài chính trong nội
bộ đơn vị. Ở Việt Nam, kế toán quản trị mới chỉ xuất hiện trong những
năm gần đây nhưng đã minh chứng được vai trò không thể thiếu trong
công tác điều hành, quản lý nội bộ đơn vị, nhất là trong các doanh
nghiệp. Ngày nay kế toán quản trị đã là một nội dung quan trọng và cần
thiết cho các nhà quản trị doanh nghiệp. Trong đó phân tích mối quan hệ
giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận tỏ ra là một công cụ hữu ích hỗ trợ
cho nhà quản trị khi chọn lọc thông tin phù hợp trong quá trình ra quyết
định . Phân tích CVP là xem xét mối quan hệ giữa các nhân tố giá bán,
biến phí,định phí trong mối quan hệ với mức lợi nhuận mong muốn. Mọi
doanh nghiệp hoạt động vì mục đích lợi nhuận đều hướng đến mục tiêu
tối đa hóa lợi nhuận, trong đó quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận
(CVP ) với các biến số có quan hệ hữu cơ với nhau luôn là nỗi trăn trở
của các nhà quản lý trong quá trình điều hành doanh nghiệp. Khối lượng
sản xuất và tiêu thụ là yếu tố đầu tiên tạo nên sự thay đổi của chi phí và
gây nên hiệu ứng thay đổi của lợi nhuận. Nhận thức rõ điều này, cũng
như nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích của việc phân tích mối
quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận nên em đã chọn đề tài : “ Phân
tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận tại Công Ty cổ
phần vật liệu xây dựng Motilen ” làm đề tài nghiên cứu.
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
 Phân tích khái quát tình hình doanh thu chi phí và lợi nhuận của
công ty qua 3 năm 2010 – 2012.
 Phân loại chi phí theo cách ứng xử để xác định biến phí, định phí.
 Phân tích các chỉ tiêu ảnh hưởng đến mối quan hệ Chi phí – Khối
lượng – Lợi nhuận.
 Ứng dụng phân tích mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi
nhuận và các phương án đề ra.
1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.3.1. Phương pháp nghiên cứu chung
Nghiên cứu mô tả từ quá trình hoạt động của công ty đến những phân
tích kết luận và giải pháp.
1.3.2. Phương pháp thu thập số liệu
Thu thập số liệu thứ cấp: thu thập từ nhật kí sản xuất, nhật kí bán
hàng, sổ chi tiết phát sinh trong tháng, bảng cân đối kế toán, báo cảo hoạt
động kinh doanh, biên bản sản xuất.
1.3.3. Phương pháp phân tích số liệu
Số liệu được phân tích theo các phương pháp sau:
 Phương pháp diễn dịch: Số liệu được thu thập có thể đưa ra nhận
định, đánh giá và phân tích về mối quan hệ chi phí - khối lượng -
lợi nhuận và xem xét mối quan hệ này ảnh hưởng đến doanh
nghiệp.
 Phương pháp mô tả: Sử dụng biếu bảng thể hiện các chỉ tiêu cần
nghiên cứu.
 Phương pháp tổng hợp: Từ kết quả phân tích đưa ra nhận xét
chung về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Phạm vi về không gian
Đề tài nghiên cứu được thực hiện ở công ty cổ phần vật liệu xây
dựng Motilen Cần Thơ.
1.4.2. Phạm vi về thời gian
Đề tài này được thưc hiện trong thời gian từ ngày 12/8/2013 
18/11/2013
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement