Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#975819 Link tải miễn phí luận văn

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Công nghiệp hóa – hiện đại hóa (CNH - HĐH) là quá trình tất yếu của
các quốc gia. Tất cả các quốc gia muốn phát triển đều phải trải qua quá trình
này, như một điều kiện để quốc gia đó phát triển kinh tế, nâng cao năng lực sản
xuất của xã hội và là tiền đề để thực hiện các chiến lược, mục tiêu phát triển
trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Việt nam là một nước nông nghiệp, có nền
văn minh lúa nước hàng ngàn năm nay. Trải qua nhiều năm đấu tranh với giặc
ngoại xâm và nội xâm với một nền nông nghiệp lạc hậu và kém phát triển đã
làm cho kinh tế nước ta kiệt quệ và được xếp vào danh sách những nước cùng kiệt
và kém phát triển trên thế giới. Để khôi phục, ổn định và phát triển kinh tế đất
nước sau chiến tranh thì con đường nhanh nhất với nước ta đó là thực hiện việc
phát triển công nghiệp mà khởi đầu của nó là xây dựng các khu công nghiệp
(KCN).
Do lợi ích phát triển của công nghiệp là rất lớn, nên trong lịch sử phát
triển của nhân loại từ trước đến nay, chưa có một quốc gia phát triển nào mà
không trải qua giai đoạn CNH-HĐH, chuyển nền kinh tế chủ yếu từ nông nghiệp
lên công nghiệp và hiện đại hóa các ngành sản xuất cũng như dịch vụ. Để phát
triển công nghiệp, một trong những điều kiện quan trọng nhất là phải chuyển đổi
một phần diện tích đất nông nghiệp sang công nghiệp để có mặt bằng xây dựng.
Việc phát triển các KCN diễn ra tạo ra giá trị sản xuất lớn hơn và làm cho bộ
mặt kinh tế xã hội thay đổi cả về mặt lượng và chất.
Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực thì quá trình này còn để lại những
vấn đề tiêu cực như giải quyết việc ổn định cuộc sống, việc làm cho một bộ
phận người lao động, giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường, giải quyết các
vấn đề thuần phong mỹ tục, các vấn đề về văn hóa - xã hội…Không nằm ngoài

sự phát triển chung của cả nước, thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên trong
những năm gần đây quá trình xây dựng KCN cũng diễn ra hết sức mạnh mẽ và
nhanh chóng, có thể coi đây là điểm cho sự phát triển của quá trình phát triển
KCN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Vấn đề ổn định và phát triển kinh tế cho
đối tượng nông hộ bị thu hồi đất cho xây dựng KCN luôn được các cấp chính
quyền địa phương quan tâm sâu sắc, chính vì vậy tui chọn đề tài nghiên cứu:
“Một số giải pháp nhằm ổn định và phát triển kinh tế nông hộ bị thu hồi
đất trong quá trình phát triển khu công nghiệp tại thị xã Sông Công, tỉnh
Thái Nguyên”
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
2.1 Mục tiêu chung
Nghiên cứu tìm giải pháp để ổn định và phát triển kinh tế nông hộ bị mất
đất cho việc phát triển khu công nghiệp ở thị xã Sông Công..
2.2 Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn của kinh tế nông hộ trong
quá trình phát triển các khu công nghiệp.
- Đánh giá, phân tích ảnh hưởng kinh tế xã hội của các nông hộ sau khi bị
thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp
- Phân tích ứng xử và các vấn đề khó khăn, các đề nghị của nông hộ dưới
tác động của quá trình phát triển KCN.
- Đề xuất các giải pháp nhằm ổn định và phát triển kinh tế của nông hộ bị
thu hồi đất cho phát triển KCN.
3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các vấn đề trong phát triển kinh tế
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement