Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#974601 Link tải miễn phí Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh Thừa Thiên Huế
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn ñề tài
Thẻ - một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, có ứng dụng công
nghệ cao với nhiều ưu thế vượt trội về thời gian thanh toán, tính an toàn, hiệu quả
sử dụng và phạm vi thanh toán rộng. Thẻ thanh toán dần dần trở thành công cụ
thanh toán hiện ñại, văn minh và phổ biến trên khắp toàn cầu.
Thị trường thẻ trên ñịa bàn Tỉnh vẫn còn nhiều tiềm năng, hứa hẹn mang
lại cho Ngân hàng nhiều cơ hội ñể phát triển dịch vụ thẻ.
Hiện nay, trên ñịa bàn thành phố Huế có không ít ngân hàng tham gia vào
thị trường dịch vụ thẻ, trong ñó Vietinbank - Huế là một trong những ngân hàng
hàng ñầu về loại hình kinh doanh này.
2. Mục ñích nghiên cứu
- Nghiên cứu những vấn ñề lý luận về dịch vụ thẻ tại NHTM.
- Phân tích ñánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng
Thương mại Cổ phần Công thương Việt nam – Chi nhánh TT Huế.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thẻ tại Chi nhánh trong thời
gian tới.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Phát triển dịch vụ thẻ tại NHTMCP Công Thương –
Huế.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung phân tích những vấn ñề lý luận và thực
tiễn, ñánh giá của khách hàng về dịch vụ thẻ của Vietinbank Huế.
+ Phạm vi không gian: Nghiên cứu trong ñịa bàn hoạt ñộng của Vietinbank Huế.
+ Phạm vi về thời gian: Đề tài sử dụng số liệu thứ cấp năm 2007 ñến 6 tháng
ñầu năm 2010 của ngân hàng. Số liệu sơ cấp thu thập qua phiếu ñiều tra khách
hàng vào thời ñiểm tháng 6 năm 2010.
4. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, ñề tài còn sử dụng các
phương pháp nghiên cứu cụ thể như: thống kê, phân tích, so sánh tổng hợp…cùng
với sự hỗ trợ của một số phần mềm máy tính như SPSS và Excel.
5. Ý nghĩa thực tiễn của ñề tài
Hệ thống hóa những vấn ñề lý luận và thực tiễn có liên quan ñến thẻ và
dịch vụ thẻ. Nghiên cứu nội dung phát triển, nhân tố tác ñộng, cũng như ñánh giá
của khách hàng ñến dịch vụ thẻ tại NHTMCP Công thương Việt Nam – Chi
nhánh Thừa Thiên Huế. Từ ñó ñưa ra giải pháp ñể phát triển dịch vụ thẻ tại Chi
nhánh trong thời gian tới.
6. Bố cục của luận văn
Ngoài phần mở ñầu, kết luận, luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ thẻ ở Ngân hàng thương mại.
Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.
Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại NHTMCP Công Thương Việt Nam
– Huế

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement