Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#973403 Link tải miễn phí luận văn cho ae


MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra hết sức nhanh chóng, nền kinh
tế Việt Nam đã có những bước tiến lớn về tăng trưởng, hoạt động xuất nhập khẩu
diễn ra hết sức sôi động. Bên cạnh những thuận lợi của toàn cầu hóa, các doanh
nghiệp Việt Nam phải đối mặt với môi trường kinh doanh hết sức khốc liệt, tính chất
cạnh tranh ngày càng cao. Điều đó đòi hỏi một mặt phải có nhiều chính sách tài trợ
cho các doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động xuất nhập khẩu để có thể cạnh tranh
được với các doanh nghiệp nước ngoài, mặt khác không vi phạm các qui ước quốc
tế khi Việt Nam đã là thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới
(WTO).
Một trong những hình thức tài trợ đó là tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu cùng
với các dịch vụ Ngân hàng quốc tế khác ra đời và phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu
đa dạng của các doanh nghiệp về phát triển kinh doanh, chống đỡ rủi ro, nâng cao
hiệu quả và tăng cường khả năng cạnh tranh trong hoạt động thương mại quốc tế.
Trải qua nhiều năm đổi mới, dịch vụ tín dụng tài trợ XNK của các NHTM
Việt Nam nói chung, của ngân hàng ngoại thương Việt Nam (VCB) nói riêng đã đạt
được những kết quả đáng khích lệ cả về quy mô, cũng như chất lượng dịch vụ. Là
một ngân hàng chuyên doanh trong lĩnh vực tài trợ XNK và nhiều năm liền VCB
được đánh giá là NHTM tốt nhất Việt Nam nhưng bên cạnh những thành công, dịch
vụ tín dụng tài trợ XNK của VCB vẫn còn những hạn chế nhất định. Quy trình thẩm
định cho vay của VCB còn phức tạp, quy chế và các hình thức cho vay của VCB
chưa đa dạng, chưa đáp ứng được đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động kinh
doanh XNK của các doanh nghiệp.
Mặt khác trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, các ngân hàng thương mại
Việt Nam đang đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt từ các ngân hàng nước ngoài. Sức
ép nâng cao năng lực cạnh tranh, đa dạng các loại hình dịch vụ ngân hàng đang ngày
càng cấp thiết.
Xuất phát từ những lý do nêu trên, việc nghiên cứu các giải pháp phát triển tín
dụng tài trợ XNK của VCB là vấn đề có ý nghĩa thực tiễn cấp bách.
2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
Những nghiên cứu về phát triển các hình thức tài trợ hoạt động XNK đã được
thực hiện khá nhiều ở Việt Nam, đặc biệt là các công trình nghiên cứu của Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài
chính, các trường đại học Ngoại thương; Kinh tế quốc dân; Học viện Tài chính; Học
viện Ngân hàng...xoay quanh một số vấn đề như:
+ Xây dựng chiến lược phát triển và các chính sách tài chính vĩ mô để tài trợ
hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp như chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế,
chính sách lãi suất, chính sách tỷ giá, chính sách tài trợ tín dụng thông qua lãi suất
ưu đãi, điều kiện vay linh hoạt, bảo lãnh tín dụng.
+ Thành lập các Quỹ của Chính phủ để tài trợ phát triển xuất khẩu của DN như
Quỹ Tài trợ DN vừa và nhỏ mới thành lập, Quỹ Bảo lãnh tín dụng.
+ Phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ của các tổ chức tài chính.
Các giải pháp tài chính tài trợ hoạt động xuất khẩu của các DN nêu trên được
thể hiện rải rác ở một số công trình nghiên cứu và các báo cáo tại các diễn đàn khoa
học. Ví dụ: “Chính sách phát triển thị trường vốn” của Turry Chupe bàn về cơ chế
chính sách phát triển thị trường vốn của các nước mới nổi nhằm tạo ra một môi
trường thuận lợi cho các doanh nghiệp. Giáo sư Joseph Stiglitz, nhà kinh tế học nổi
tiếng (được trao giải thưởng Nobel về kinh tế học năm 2001) trong buổi nói chuyện
về vấn đề “Phát triển kinh tế ở Việt Nam” đã khuyến cáo rằng, để thúc đẩy hoạt động
XK của VN cần áp dụng nhiều giải pháp khác nhau. Về phía các NHTM cần giành ra
một tỷ lệ % vốn khả dụng nhất định để tài trợ cho các DN có hoạt động XK. Biện
pháp này đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng trong đó có Mỹ. ông Bradford
Philips, Giám đốc quốc gia cơ quan thường trú thay mặt cho ngân hàng ADB tại Việt
Nam, trong buổi lễ ký kết thỏa thuận khoản vay cải thiện môi trường kinh doanh cho
các DN vừa và nhỏ Việt Nam cũng đã phát biểu với nội dung chính là “Chính phủ
phải tiến hành nhiều biện pháp tài trợ thông qua những can thiệp nhằm tạo thuận lợi
cho thị trường tài chính và loại bỏ những chính sách bất lợi cho các DN”.
Ngoài ra trong những năm qua, đã có một số công trình khoa học có liên quan
đến vấn đề này như:
1. Những thách thức của NHTM Việt Nam trong cạnh tranh và hội nhập quốc
tế, Tài liệu hội thảo của NHNNVN, Viện NCNH và Vụ chiến lược phát triển ngân

hàng, Ngân hàng Công thương Việt Nam, 9/2003.
2. “Giải pháp mở rộng dịch vụ tài chính đối với các NHTM Việt Nam”, Tài
chính số 6 năm 2004, TS. Hoàng Xuân Quế, Đỗ Xuân Trường.
3. “Hệ thống bảo hiểm tín dụng xuất khẩu của Nhật Bản - một số kinh nghiệm
đối với Việt Nam”, Đào Thị Quỳnh Anh, tạp chí Ngân hàng số 4 năm 2005.
4. Nghiên cứu chính sách tín dụng ngân hàng tài trợ hoạt động xuất khẩu của
các DNVVN Việt Nam. TS Lê Xuân Nghĩa, Vụ trưởng Vụ chiến lược PTNH -
NHNN.
5. Nghiên cứu chính sách tài chính tài trợ hoạt động xuất khẩu của các
DNVVN Việt Nam. Phạm Đình Cường, Phó vụ trưởng, Vụ NSNN, Bộ Tài chính.
Nhìn chung, vì mục đích nghiên cứu là khác nhau nên các công trình nghiên
cứu về lĩnh vực này trong thời gian qua chủ yếu đề cập đến sự cần thiết phải sử dụng
các giải pháp tài chính tài trợ cho hoạt động XNK của các DN. Nghiên cứu về các
chính sách vĩ mô của Nhà nước về vấn đề tài trợ hoạt động XNK mà không đi sâu
nghiên cứu vào vấn đề phát triển tín dụng tài trợ hoạt động xuất nhập khẩu của các
NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập. Đứng trên góc độ của các Ngân hàng
thương mại - Đối tượng cung cấp dịch vụ.
3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
Mục đích nghiên cứu:
Đề xuất các giải pháp phát triển tín dụng tài trợ XNK của các ngân hàng ngoại
thương Việt Nam (VCB), trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lý luận về tín dụng tài trợ
XNK và đánh giá thực trạng tín dụng tài trợ XNK của VCB trong thời kỳ 2003 -
2007.
Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về tín dụng tài trợ XNK và các nhân tố
tác động đến tín dụng tài trợ XNK của các NHTM; tổng kết kinh nghiệm quốc tế về
phát triển tín dụng tài trợ XNK của NHTM ở một số nước trên thế giới.
- Đánh giá thực trạng tín dụng tài trợ XNK của VCB trong thời gian từ 2003 -
2007.
- Đề xuất một số giải pháp phát triển tín dụng tài trợ XNK của VCB.
4. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Đối tƣợng nghiên cứu: Hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của ngân
hàng thương mại.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement