Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#972125 Link tải miễn phí bài dự thi
TÓM TẮT ĐỀ TÀI
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Cú sốc kinh tế không phải là một khái niệm mới mẻ nhưng vẫn là một ẩn số đối
với các nhà hoạch định chính sách. Hiện nay, những “cú sốc kinh tế” có tác động mạnh
mẽ cả về mặt tích cực lẫn tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam. Chính vì thế, việc đo lường
những tác động của “cú sốc kinh tế” và từ đó đề ra những giải pháp thích hợp cho thực
trạng của Việt Nam là một vấn đề bức thiết. Điều đó đã thôi thúc chúng tui nghiên cứu
đề tài “Đánh giá tác động của cú sốc kinh tế đến nền kinh tế Việt Nam”.
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Bài viết nghiên cứu những lý thuyết về cú sốc kinh tế. Từ đó tập trung phân tích
những tác động của nó đến nền kinh tế Việt Nam thông qua một số cú sốc điển hình để
trả lời cho câu hỏi: “Cú sốc kinh tế tác động đến nền kinh tế Việt Nam như thế nào?”.
Cùng với đó, đề tài đưa ra các dự báo về những cú sốc và hướng đi cho Việt Nam trong
tương lai.
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Bài nghiên cứu sử dụng chủ yếu phương pháp định tính, định lượng, thống kê, so
sánh và tổng hợp nhằm làm rõ những vấn đề cần nghiên cứu. Đối với nghiên cứu định
lượng được sử dụng trong bài nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu dùng mô hình Var 3
biến (vector autoregression) . Bên cạnh đó, dùng kiểm định OLS, kiểm định kết quả của
mô hình. Xem xét và tham khảo các nghiên cứu nước ngoài cũng như trong nước để ứng
dụng vào Việt Nam và đưa ra đoán và giải pháp cho thực trạng hiện nay. Phân tích
định tính các tác yếu tố liên quan để áp dụng cho Việt Nam.
4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÚ SỐC KINH TẾ
CHƯƠNG 2: TRÌNH BÀY BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ CÁC CHU KỲ KINH
TẾ TRONG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÚ SỐC KINH TẾ
-9-
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÚ SỐC KINH TẾ ĐẾN NỀN
KINH TẾ VIỆT NAM
CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT HƯỚNG ĐI CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
TRƯỚC CÁC CÚ SỐC KINH TẾ TRONG TƯƠNG LAI
5. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI
Việc nhận biết những cúc sốc kinh tế là một yêu cầu bức thiết của các quốc gia nói
chung và Việt Nam nói riêng. Đề tài này mang đến cho các cá nhân, tổ chức kinh tế một
cái nhìn rõ ràng hơn về những cú sốc kinh tế. Qua đó, đề xuất hướng đi cho chính phủ
cũng như các doanh nghiệp trước tác động của các cú sốc kinh tế và giải pháp cho giai
đoạn hậu cú sốc.
6. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI
Do thời gian hạn chế và lượng số liệu thu thập còn hạn hẹp nên mô hình đưa ra
trong bài nghiên cứu này chưa phải là mô hình tối ưu nhất để đo lường tác động của các
cú sốc kinh tế đến doanh nghiệp Việt Nam. Trong thời gian tới, với nguồn cơ sở dữ liệu
rộng, chúng ta có thể sử dụng phương pháp “matching” và mô hình CGE để đo lường
một cách hiệu quả nhất những tác động này. Ngoài ra, đề tài còn hướng đến việc nghiên
cứu tác động của các cú sốc nội sinh và ngoại sinh nên trong tương lai đề tài có thể tiếp
tục phát triển việc nghiên cứu và kiểm định tác động của các cú sốc kinh tế đến nền kinh
tế Việt Nam một cách rõ ràng và chi tiết hơn.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement