Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#970540 Chia sẻ cho các bạn luận văn


5

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Khái quát chung về xếp hạng tín dụng
1.1.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng
“Xếp hạng tín dụng” được dịch ra từ thuật ngữ “Credit Rating”. Ngoài ra, tại Việt Nam,
vẫn được sử dụng nhiều nghĩa khác như “xếp hạng tín nhiệm”, “xếp loại tín dụng”, và
“phân loại tín dụng”. Trong đó, sát nghĩa nhất và theo thói quen của thị trường là hai từ
“phân loại tín dụng” và “xếp hạng tín dụng” (phân loại có thứ bậc), nên thuật ngữ “xếp
hạng tín dụng” được dùng xuyên suốt bài này.
Mỗi tổ chức tài chính định nghĩa “xếp hạng tín dụng” khác nhau, nhưng nội dung cốt lõi
đều bao hàm ý kiến đánh giá chất lượng tín dụng hay khả năng trả nợ của chủ thể phát
hành.
 Theo Standards & Poor’s, xếp hạng tín dụng là những ý kiến đánh giá về rủi ro tín
dụng, khả năng và sự sẵn sàng thanh toán các nghĩa vụ tài chính một cách đầy đủ và đúng
hạn của một chủ thể phát hành, như một doanh nghiệp, một Chính phủ hay một Ủy ban
nhân dân. Xếp hạng tín dụng cũng đề cập đến chất lượng tín dụng của một khoản nợ
riêng lẻ, như một trái phiếu doanh nghiệp hay một trái phiếu của chính quyền địa
phương, và xác suất tương đối mà khoản phát hành đó có thể vỡ nợ.
 Theo Moody’s, xếp hạng tín dụng là những ý kiến đánh giá về chất lượng tín dụng
và khả năng thanh toán nợ của một nghĩa vụ nợ riêng lẻ hay của chủ thể phát hành dựa
trên các kết quả phân tích tín dụng cơ bản và thể hiện thông qua hệ thống ký hiệu từ Aaa
đến C.
 Theo Viện nghiên cứu Nomura, xếp hạng tín dụng là đánh giá hiện tại về mức độ
sẵn sàng và khả năng trả gốc hay lãi đối với chứng khoán nợ của một nhà phát hành
trong suốt thời gian tồn tại của chứng khoán đó.
Như vậy, có thể hiểu: “Xếp hạng tín dụng là các ý kiến đánh giá về chất lượng tín dụng
và sự sẵn sàng thanh toán các nghĩa vụ tài chính (gốc và lãi) của một đối tượng xếp hạng
một cách đầy đủ và đúng hạn thông qua hệ thống phân loại theo ký hiệu đã được xác định
trước trong suốt thời gian tồn tại của đối tượng xếp hạng đó”.
1.1.2 Vai trò của xếp hạng tín dụng:
1.1.2.1 Đối với các TCTD
 Hệ thống ngân hàng chiếm một vị trí quan trọng như là huyết mạch của nền kinh
tế với vai trò cung cấp các sản phẩm dịch vụ chủ yếu trong quá trình hoạt động của các
doanh nghiệp. Trong đó, tín dụng là một phần quan trọng nhất của hoạt động ngân hàng.
Tuy nhiên hoạt động tín dụng luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, đặc biệt là ở các nước có nền
kinh tế mới nổi như Việt Nam bởi hệ thống thông tin thiếu minh bạch và không đầy đủ,
trình độ quản trị rủi ro còn nhiều hạn chế, tính chuyên nghiệp của
cán bộ ngân hàng chưa cao,… Nợ xấu luôn tồn tại ở bất cứ ngân hàng nào từ ngân hàng
nhỏ đến những ngân hàng hàng đầu thế giới vì nó là một phần tất yếu của hoạt động kinh
doanh của ngân hàng. Hiệu quả của quản trị rủi ro tín dụng là kiểm soát được nợ xấu ở
một mức độ nhất định đảm bảo cho sự hoạt động bền vững của ngân hàng.
 Chính vì thế xếp hạng tín dụng nhằm hạn chế và giới hạn rủi ro ở mức mục tiêu
nhằm đảm bảo ổn định thanh khoản và thích ứng các tình huống xấu có thể xảy ra, đồng
thời XHTD cũng hỗ trợ cho các TCTD phân loại nợ và trích lập rủi ro tiến tới mục tiêu
tối đa hóa lợi nhuận và đảm bảo sự ổn định của hệ thống ngân hàng.
 Giúp ngân hàng quản lý tốt hơn danh mục tín dụng: giám sát và đánh giá các
khoản tín dụng cho biết khoản vay có chất lượng tốt hay đang có xu hướng xấu đi từ đó
đưa ra những giải pháp kịp thời, đánh giá hiệu quả danh mục đầu tư thông qua việc giám
sát thay đổi dư nợ và phân loại nợ trong từng nhóm khách hàng đã được xếp hạng,giúp
kiểm soát đươc mức độ tín nhiệm của khách hàng và phát triển chiến lược hướng tới các
khách hàng tốt và rủi ro ít hơn.
 Xếp hạng tín dụng giúp ngân hàng giảm chi phí và thời gian ra quyết định cho vay
thông qua thực hiện chính sách khách hàng như hạn mức cho vay, thời hạn cho vay, giá
trị tài sản bảo đảm cần cho khoản vay, lãi suất cho vay.
1.1.2.2 Đối với các đối tượng khác:
 Đối với nhà đầu tư: Xếp hạng tín dụng giúp cho nhà đầu tư có một công cụ để
đánh giá rủi ro tín dụng, giảm thiểu chi phí thu thập, phân tích giám sát khả năng trả nợ
của các tổ chức phát hành trái phiếu, công cụ nợ. Đồng thời nhà đầu tư cũng có thể nhận
mức lãi suất cao hơn do giảm bớt được trung gian tài chính trong quá trình lưu thông tiền

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement