Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#966705 Chia sẻ cho anh em link tải luận văn Nâng cao chât lượng kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Cty TNHH Kiểm toán Á Châu

HUTECH
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Từ trước đến nay, báo cáo tài chính luôn là đối tượng chủ yêu của kiểm toán
độc lập. Báo cáo tài chính như là bức tranh phản ánh kết quả hoạt động, cũng như
mọi khía cạnh trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo điều 02
chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VAS) số 545 - Kiểm toán việc xác định và trình
bày giá trị hợp lý: “Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải thu thập đầy đủ bằng
chứng kiểm toán thích hợp về việc đơn vị được kiểm toán đã xác định và trình bày
giá trị hợp lý theo quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán”, đảm bảo
tính trung thực và hợp lý của khoản mục hàng tồn kho nói riêng và báo cáo tài chính
nói chung.
Trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản
xuất-thương mại, hàng tồn kho thường là một khoản mục có giá trị lớn, các nghiệp
vụ phát sinh xoay quanh hàng tồn kho rất phong phú, phức tạp. Sự phức tạp này ảnh
hướng đến công tác tổ chức hạch toán cũng như việc ghi chép hằng ngày, làm tăng
khả năng xảy ra sai phạm đối với hàng tồn kho. Thêm vào đó, các nhà quản trị
doanh nghiệp thường có xu hướng phản ánh tăng giá trị hàng tồn kho so với thực tế
nhằm mục đích tăng giá trị tài sản doanh nghiệp, minh chứng cho việc mở rộng quy
mô sản xuất hay tiềm năng sản xuất trong tương lai…Ngoài ra, các sai phạm xảy ra
tới hàng tồn kho có ảnh hưởng tới rất nhiều chỉ tiêu khác nhau trên báo cáo tài chính
của doanh nghiệp.
Vì vậy, kiểm toán hàng tồn kho là một trong những phần hành quan trọng trong
kiểm toán báo cáo tài chính mà kiểm toán viên cần chú trọng kiểm tra. Mặt khác,
công việc kiểm toán hàng tồn kho cũng là một công việc khó khăn, phức tạp và còn
nhiều vấn đề bất cập.
2. Tình hình nghiên cứu
Dựa vào kết quả đạt được từ báo cáo thực tập tốt nghiệp, em tiếp tục thu thập,
tham khảo tài liệu để phát triển lên thành khóa luận tốt nghiệp.
HUTECH
3. Mục đích nghiên cứu
Kết hợp các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và
các văn bản hướng dẫn nghề nghiệp do Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
hướng dẫn, ban hành kết với kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình kiểm toán hàng
tồn kho tại các doanh nghiệp, qua đó tiến hành so sánh, kiến nghị một số giải pháp
nhằm nâng cao công tác kiểm toán khoản mục hàng tồn kho. Bên cạnh đó, việc
nghiên cứu còn giúp em tích lũy thêm kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm
việc.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
Tìm hiểu quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại công ty TNHH kiểm toán Á
Châu.
5. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp áp dụng xuyên suốt trong khóa luận này là phương pháp phân tích,
thu thập và kiểm tra chi tiết số liệu, hồ sơ, sổ sách kế toán của đơn vị được kiểm
toán.
6. Dự kiến nghiên cứu
Dự kiến kết quả nghiên cứu sẽ đưa ra một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng
cao chất lượng công tác kiểm toán hàng tồn kho.
7. Kết cấu của KLTN
Chương I: Cơ sở lý luận của quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo
cáo tài chính.
Chương II: Thực trạng công tác kiểm toán hàng tồn kho tại công ty TNHH kiểm
toán Á Châu.
Chương III: Nhận xét và một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán
hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán .
HUTECH
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG
TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1.1. Vị trí, nội dung và đặc điểm HTK
1.1.1. Khái niệm HTK
HTK là tài sản ngắn hạn, chiếm tỷ trọng lớn và đóng vai trò quan trọng trong
quá trình sản xuất, kinh doanh của một doanh nghiệp.
Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 02 – HTK, quy định HTK là
loại tài sản:
- “Được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường;
- Đang trong quá trình sản xuất, kinh doanh dở dang;
- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ công cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh
doanh hay cung cấp dịch vụ”.
Theo Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) số 2 – HTK còn quy định: “Đối với
nhà cung cấp dịch vụ, HTK gồm có chi phí dịch vụ có khoản doanh thu tương ứng chưa
được ghi nhận (chẳng hạn các công việc đang tiến hành của KTV, nhà thiết kế, luật sư…)”
1.1.2. Đặc điểm của khoản mục HTK
HTK là một bộ phận tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp, chiếm tỷ trong khá
lớn trong tổng tài sản lưu động của doanh nghiệp.
HTK trong doanh nghiệp được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, với giá
gốc khác nhau do chi phí khác nhau hình thành HTK. Việc xác định đúng, đủ các
yếu tổ chi phí cấu thành nên giá gốc HTK sẽ góp phần hạch toán đúng, đủ, hợp lý
giá gốc HTK.
HTK tham gia vào toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp,
trong đó các nghiệp vụ kế toán xảy ra thường xuyên và luôn biến đổi về mặt hình
thái hiện vật, chuyển hóa thành những tài sản ngắn hạn khác, như tiền tệ, sản phẩm
dở dang hay thành phẩm…Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán
Hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán
Chu trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo
Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán
Hoàn thiện quy trình Kiểm toán hàng tồn kho kho trong Kiểm
Hoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán
Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán
Hoàn thiện quy trình Kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong
Hoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình
Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo
Hoàn thiện kiểm toán chu kỳ hàng tồn kho trong kiểm toán
Quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán
Giải quyết đối với hàng tồn kho bị âm trên sổ - Lời trích
Tính trị giá hàng tồn kho
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement