Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phamquoc_huy90
#961956

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty lương thực cấp I Lương Yên

Đối với bộ máy kế toán của công ty với đội ngũ nhân viên trẻ tuổi đầy nhiệt tình trong công tác, công ty cần có sự đầu tư thích đáng để nhằm phát huy tính sáng tạo của họ.

 Công ty lương thực cấp I lương Yên ngoài sự nỗ lực của bản thân thì công ty cũng cần có sự giúp đỡ của Tổng công ty lương thực miền Bắc, cụ thể là:

 - Chỉ huy cấp trên cũng cần thường xuyên tạo điều kiện : bổ sung nguồn vốn, xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm lo đời sống của cán bộ, công nhân trong công ty. Sự chăm lo đó là sư khích lệ, động viên to lớn đối với cán bộ, công nhân viên ở công ty để họ phấn khởi, an tâm sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ.

 - Khen thưởng kịp thời, uốn nắn kịp thời những sai sót lệch lạc đảm bảo cho công ty lương thực cấp I Lương Yên đi đúng hướng, chấp hành mọi chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước.

 - Khuyến khích sự độc lập suy nghĩ, sáng tạo của công ty, phát huy tinh thần chủ động, dám nghĩ dám làm, chịu trách nhiệm, tạo ra phong cách làm việc có những nét riêng của mình.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


inh tế ở nội không cao hay nửa thành phẩm chế biến ở từng bước không bán ra ngoài thì chi phí chế biến phát sinh trong các giai đoạn công nghệ được tính nhập vào giá thành thành phẩm một cách đồng thời, song song nên còn gọi là kết chuyển song song. Theo đó, kế toán không cần tính giá thành bán thành phẩm hoàn thành trong từng giai đoạn mà chỉ tính giá thành thành phẩm hoàn thành bằng cách tổng hợp chi phí nguyên, vật liệu chính và các chi phí chế biến khác trong các giai đoạn công nghệ.
Sơ đồ 14: Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo phương án phân bước không tính giá thành bán thành phẩm.
Chi phí vật liệu chính cho thành phẩm
Chi phí CB bước 1 tính cho thành phẩm
Chi phí CB bước 2 tính cho thành phẩm
Chi phí CB bước n tính cho thành phẩm
Tổng giá thành sản phẩm
....................................
V. So sánh hạch toán chi phí sản xuất của Việt nam với một số nước.
1. Kế toán Pháp.
Trong hệ thống kế toán Pháp, giá thành sản phẩm bao gồm tất cả các khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh, không phân biệt chi phí đó thuộc loại nào. Vì giá thành bao gồm cả chi phí ngoài sản xuất nên trình tự tính giá có đôi chút khác biệt so với hệ thống kế toán Việt nam bao gồm 4 bước chính:
Bước 1: Tính giá tiếp liệu.
Giá phí của các loại nguyên vât liệu mua vào = giá mua + chi phí thu mua.
Bước 2: Tính giá phí sản xuất.
Giá phí sản xuất gồm giá phí nguyên vật liệu đưa vào sản xuất và các chi phí sản xuất: chi phí nhân công, động lực, khấu hao...
Giá phí sản xuất
=
Giá phí nguyên vật liệu đưa vào sản xuất
+
Chi phí sản xuất
Bước 3: Tính giá phí tiêu thụ (phân phối)
Các khoản chi phí bỏ ra để tiêu thụ sản phẩm: vận chuyển, bốc dỡ, quảng cáo, bao gói...
Bước 4: Tính giá thành sản phẩm.
Giá thành sản phẩm = Giá phí sản xuất + giá phí tiêu thụ
* Sự khác biệt giữa quá trình tính giá trong hệ thống kế toán Việt nam và hệ thống kế toán Pháp là do xuất phát từ sự khác nhau trong quan niệm về bản chất, chức năng của chi tiêu giá thành.
Trình tự hạch toán (sơ đồ 15a)
2. Kế toán Mỹ.
Trong kế toán Mỹ chi phí sản xuất tập hợp vào giá thành sản phẩm bao gồm 3 khoản mục:
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
- Chi phí lao động trực tiếp.
- Chi phí sản xuất chung.
Để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán mở tài khoản kiểm soát sản phẩm dở dang, theo dõi ở sổ tổng hợp, theo dõi chi phí sản xuất của tất cả các sản phẩm. Mỗi loại sản phẩm lại mở tài khoản sản phẩm dở dang theo dõi trong sổ chi tiết sản phẩm dở dang. Doanh nghiệp chọn một trong hai phương pháp theo dõi hàng tồn kho là: phương pháp theo dõi liên tục hàng tồn kho và phương pháp theo dõi định kỳ hàng tồn kho để hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Trong phương pháp theo dõi định kỳ người ta dùng thêm tài khoản sản xuất để tính chi phí sản xuất ra thành phẩm trong kỳ.
Trình tự tính giá thành
Bước 1: Tính giá phí của các nguyên vật liệu (giá mua + chi phí thu mua) cho đối tượng tính giá
Bước 2: Tính giá phí nhân công.
Bước 3: Tính toán và phân bổ giá phí sản xuất chung cho đối tượng tính giá thành.
Bước 4: Tính giá thành sản phẩm.
Giá thành sản phẩm
=
Giá phí NVL trực tiếp
+
Giá phí nhân công + Giá phí sản xuất chung phân bổ
Các chi phí ngoài sản xuất (chi phí tiếp thị và chi phí quản lý chung) không cấu tạo nên giá trị sản phẩm, làm giảm lợi tức trong một kỳ nào đó nên được khấu trừ từ lợi tức của kỳ phát sinh.
Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong hệ thống kế toán Mỹ.(Sơ đồ 15b,15c).
Nhìn chung, trình tự tính giá về cơ bản không khác biệt đáng kể giữa kế toán Việt nam với Mỹ. Về nội dụng do quan niệm khác nhau về bản chất, chức năng của chỉ tiêu giá thành mà dẫn đến sự khác biệt trong việc tính toán, xác định phạm vi của giá thành. Theo chế độ kế toán hiện hành của Việt Nam ban hành theo Quyết định số 1141 TC- CĐKK ngày 1/11/1995 thì doanh nghiệp được chọn một trong hai phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ để hạch toán hàng tồn kho. Việc hạch toán chi phí phải sử dụng TK 621,622,627. Việc theo dõi chi phí, giá thành, doanh thu trong doanh nghiệp được thực hiện trên các sổ khác nhau. ở mọi hình thức sổ đều có sổ cái. Về kế toán chi tiết tuỳ vào yêu cầu quản lý để mở sổ chi tiết theo đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành.Trình tự tính giá thành của kế toán Việt Nam gồm bốn bước giống kế toán Mỹ.
Sơ đồ 15c: Phương pháp theo dõi định kỳ hàng tồn kho theo kế toán Mỹ
VL tồn kho cuối kỳ
Giá trị SPDD cuối kỳ
TK chi phí SXC
Kết chuyển
Giá trị SP hoàn thành trong kỳ
TK sản xuất
TK Kiểm soát SPDD
TK kiểm soát tồn kho VL
TK mua hàng
TK lao động trực tiếp
Kết chuyển
Kết chuyển
VL Tồn kho đầu kỳ
Giá trị SPDD đầukỳ
TK tiêu thụ
VI. Hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán chi phí sản xuất
Để hạch toán chi phí sản xuất kế toán có thể áp dụng các hình thức sổ khác nhau cho phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp. Theo chế độ kế toán hiện hành, có bốn hình thức sổ kế toán được sử dụng là: Nhật kí - sổ cái, Nhật kí chung, Chứng từ ghi sổ, Nhật kí - chứng từ.Tuy nhiên, trong phạm vi chuyên đề này chỉ xin trình bày hình thức sổ kế toán Chứng từ ghi sổ vì ở công ty lương thực cấp I- Lương Yên đang áp dụng hình thức Chứng từ ghi sổ.
Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “ chứng từ ghi sổ “. Việc ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm:
+ Ghi theo trình tự thời gian trên sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ.
+ Ghi theo nội dung kinh tế trên sổ cái.
Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ gốc hay bảng tổng hợp các chứng từ gốc cùng loại, có cùng nội dung kinh tế.
Với đặc trưng đó, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được thực hiện trên hệ thống các bảng phân bổ, sổ chi tiết tài khoản và trên hệ thống sổ tổng hợp như chứng từ ghi sổ, sổ cái các tài khoản 621,622,627,154 (631). Dựa vào hệ thống sổ chi tiết và sổ cái kế toán sẽ lập bảng tính giá thành sản phẩm. Có thể khái quát trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm qua sơ đồ sau:
Sơ đồ 17: Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo hình thức chứng từ ghi sổ.
Sổ cái TK 621, 622, 627, 154 (631)
Chứng từ gốc
Chứng từ ghi sổ
Bảng phân bổ các TK 621, 622, 627
Sổ chi tiết các TK 621, 622, 627
Các bảng phân bổ
- Tiền lương, BHXH
- Vật liệu, CCDC
- Khấu hao TSCĐ
Sổ chi tiết TK 154 (631)
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Phiếu tính giá thành sản phẩm
Báo cáo kế toán
Trong đó:
: Ghi hàng ngày
: ghi hàng tháng
:Quan hệ đối chiếu
Phần thứ hai
Thực tế về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty lương thực cấp I Lương Yên
I. Đặc điểm chung của công ty lương thực cấp I Lương Yên với quá trình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Tổ chức hạch toán kế toán của doanh nghiệp bao giờ cũng phụ thuộc vào đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý của toàn doanh nghiệp cũng như đặc điểm...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement