Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Jeriel
#961923

Download miễn phí Đề tài Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh ngân hàng công thương Đống Đa

LỜI NểI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ Lí LUẬN CƠ BẢN VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 3

1.1. Khỏi niệm về đầu tư và dự ỏn đầu tư 3

1.1.1. Đầu tư 3

1.1.2. Dự ỏn đầu tư 6

1.2. Thẩm định dự ỏn đầu tư 9

1.2.1. Khỏi niệm thẩm định dự ỏn đầu tư 9

1.2.2. í nghĩa của cụng tỏc thẩm định dự ỏn đầu tư 9

1.2.3. Nội dung cụng tỏc thẩm định DAĐT tại NHTM 11

1.3. Chất lượng thẩm định DAĐT tại NHTM 26

1.3.1. Sự cần thiết nõng cao chất lượng thẩm định DAĐT 26

1.3.2. Nhõn tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định DAĐT 28

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DAĐT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CễNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA 30

2.1. Khỏi quỏt quỏ trỡnh hỡnh thành và Phỏt triển của Chi nhỏnh Ngõn hàng Cụng thương Đống Đa 30

2.1.1. Giới thiệu khỏi quỏt về Ngõn hàng Cụng thương Đống Đa 30

2.1.2. Tỡnh hỡnh hoạt động kinh doanh tớn dụng của NHCT Đống Đa 32

2.2. Thực trạng cụng tỏc thẩm định DAĐT tại NHCT Đống Đa 39

2.2.1. Hoạt động tớn dụng trung và dài hạn tại NHCT Đống Đa 39

2.2.2. Thực trạng hoạt động thẩm định DAĐT tại NHCT Đống Đa 41

2.2.2.1. Quy trỡnh thẩm định DAĐT tại NHCT Đống Đa 41

2.2.2.2. Minh hoạ cụng tỏc thẩm định DAĐT tại NHCT Đống Đa 43

2.3. Đỏnh giỏ chất lượng và hiệu quả cụng tỏc thẩm định DAĐT tại NHCT Đống Đa 57

2.3.1. Kết quả đạt được 57

2.3.2. Những mặt tồn tại và nguyờn nhõn 58

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DAĐT TẠI CHI NHÁNH NHCT ĐỐNG ĐA 61

3.1. Định hướng cụng tỏc thẩm định DAĐT tại Chi nhỏnh NHCT Đống Đa 61

3.2. Một số giải phỏp nõng cao chất lượng thẩm định DAĐT tại NHCT Đống Đa 63

3.3. Kiến nghị đối Nhà nước, NHNN Việt Nam, Bộ ngành liờn quan, NHCT Việt Nam 69

KẾT LUẬN 72

TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


mặt để đỏp ứng cho nền kinh tế, mặt khỏc sẽ gúp phần hạn chế, phũng ngừa rủi ro trong hoạt động tớn dụng Ngõn hàng.
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường cú sự cạnh tranh của cỏc doanh nghiệp, muốn tồn tại và phỏt triển thỡ điều cốt lừi là phải quản lớ, sử dụng vốn một cỏch hiệu quả nhất. Chớnh việc xõy dựng và thẩm định dự ỏn sẽ đảm bảo được mục tiờu này vỡ quỏ trỡnh này sẽ cho doanh nghiệp cú thể lựa chọn giữa lợi ớch và chi phớ trong cỏc phương ỏn kinh doanh, hay cú thể chỉ ra rằng nờn tổ chức lại sản xuất, cải tiến quỏ trỡnh quản lớ, hay thay đổi thiết bị cụng nghệ, nõng cao năng suất lao động, hạ giỏ thành sản phẩm…đặc biệt trong điều kiện của nước ta phần lớn cỏc doanh nghiệp cũn thiếu vốn, cụng nghệ trang thiết bị lạc hậu, cũ kĩ thỡ việc lựa chọn, xỏc định phương ỏn,chiến lược kinh doanh hay một chương trỡnh hành động đỳng đắn, đú là điều cú ý nghĩa hết sức quan trọng liờn quan đến vấn đề sống cũn của doanh nghiệp.
Để đảm bảo được mục tiờu tăng trưởng kinh tế, thỳc đẩy quỏ trỡnh cụng nghiệp húa, hiện đại hoỏ đất nước, ta cần một lượng vốn rất lớn. Nếu chỉ dựa vào việc huy động nguồn vốn trong nước thỡ khú cú thể đảm bảo được mục tiờu trờn. Nếu chất lượng của quỏ trỡnh thẩm định được nõng cao như: đảm bảo yờu cầu về mặt thời gian, thủ tục, chất lượng xõy dựng và thẩm định dự ỏn theo yờu cầu của cỏc chương trỡnh hợp tỏc của cỏc tổ chức quốc tế… sẽ gúp phần thu hỳt vốn đầu tư nước ngoài bằng con đường như: viện trợ, vay ODA, quỹ hợp tỏc đầu tư, đầu tư trực tiếp nước ngoài, hợp tỏc liờn doanh… đảm bảo được nguồn vốn thỳc đẩy tăng trưởng kinh tế.
1.3.2. Nhõn tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định dự ỏn đầu tư.
Cỏc nhõn tố ảnh hưởng đến chất lượng của cụng tỏc thẩm định cú thể chia làm 2 loại: Nhõn tố chủ quan và nhõn tố khỏch quan
ỉ Nhõn tố chủ quan:
+ Con ngưũi: Đõy là nhõn tố được xem là cơ bản và quan trọng nhất. Trong cụng tỏc thẩm định DAĐT tại cỏc NHTM, cỏn bộ Ngõn hàng là người trực tiếp thẩm định. Chất lượng thẩm định cú đạt được hay khụng, trỡnh độ thẩm định sú đầy đủ hay khụng phụ thuộc rất nhiều vào trỡnh độ của cỏn bộ. Cú thể hiểu đõy là sự am hiểu về quy trỡnh, nắm chắc nội dung, kỹ thuật chủ yếu khi xem xột dự ỏn của cỏn bộ. Bờn cạnh đú, để cho cỏc phõn tớch được xỏc thực, yờu cầu đặt ra cho cỏc cỏn bộ là phải cú sự hiểu biết sõu rộng với cỏc lĩnh vực khỏc ngoài Ngõn hàng. Đú là những kiến thức về kinh tế chớnh trị, phỏp luật…Bờn cạnh trỡnh độ và kinh nghiệm, vấn đề đạo đức nghề nghiệp cũng là một vấn đề đỏng quan tõm.
+ Thụng tin: thẩm định DAĐT được tiến hành trờn cơ sở cỏc thụng tin thu thập từ nhiều nguồn . Vỡ thế thụng tin là yếu tố quan trọng giỳp cho việc thẩm định được thành cụng. Việc thu thập cỏc thụng tin đỳng, đủ, chớnh xỏc sẽ tạo điều kiện cho cỏn bộ thẩm định đỏnh giỏ chớnh xỏc về dự ỏn và doanh nghiệp, ra quyết định đỳng đắn, đảm bảo an toàn cho hoạt động tài trợ của Ngõn hàng.
+ Phương phỏp thẩm định: Với nguồn thụng tin đó thu thập được, do mỗi dự ỏn cú một đặc trưng riờng nhất định nờn cỏn bộ thẩm định phải lựa chọn, đưa ra được phương phỏp thẩm định thống nhất và phự hợp. Làm được điều đú sẽ đảm bảo cho Ngõn hàng hoạt động cú hiệu quả và thành cụng.
+ Cụng tỏc tổ chức điều hành: Thẩm định DAĐT là tập hợp nhiều hoạt động cú liờn quan chặt chẽ với nhau. Cụng tỏc thẩm định bao gồm cả 3 giai đoạn: Trước, trong và sau khi cho vay nờn việc phõn cấp điều hành là rất cần thiết để cỏc bước thực hiện một cỏch hợp lý và khoa học. Mặt khỏc, cách điều hành hợp lý của ban lónh đạo sẽ là cơ sở phỏt huy năng lực của cỏn bộ thẩm định. Việc phõn định quyền hạn và trỏch nhiệm cho từng bộ phận sẽ giỳp cho việc thẩm định được chớnh xỏc, khỏch quan và dễ dàng hơn.
+ ứng dụng khoa học cụng nghệ: Hiện nay trong cỏc Ngõn hàng việc lưu trữ và xử lý thụng tin hầu hết được thực hiện trờn mỏy tớnh. Đồng thời hệ thống mạng cũng giỳp Ngõn hàng thuận lợi trong việc khai thỏc thu thập thụng tin. Nhờ đú, cụng tỏc thẩm định được tiến hành dễ dàng hơn, giảm thiểu rủi ro do sai sút trong tớnh toỏn, tiết kiệm thời gian tạo hiệu quả cao trong thẩm định.
ỉ Nhõn tố khỏch quan.
+ Chủ trương chớnh sỏch, kế hoạch phỏt triển của Nhà nước: Cỏc DAĐT phỏt triển là cỏc dự ỏn thường sử dụng nguồn lực của đất nước và để đạt được những mục tiờu xỏc định của chủ đầu tư cũng như của xó hội. Nhà nước bao giờ cũng thể hiện sự quan tõm của mỡnh đến lĩnh vực này vỡ nú ảnh hưởng tới sự phỏt triển chung của nền kinh tế xó hội. Sự quan tõm đú thể hiện qua cụng tỏc quản lý Nhà nước với cỏc DAĐT. Một DAĐT , nhất là cỏc dự ỏn cú quy mụ lớn đều cần cú sự phờ duyệt của cỏc cơ quan Nhà nước cú thẩm quyền. Vỡ vậy khi Ngõn hàng thẩm định dự ỏn khụng thể đi ngược lại với chiến lược chung của quốc gia.
+ Tớnh xỏc thực của thụng tin tự doanh nghiệp: Dự trỡnh độ cỏn bộ thẩm định cú tốt đến đõu cũng khú cú thể đi sõu và nắm vững được tỡnh hỡnh nội bộ của doanh nghiệp. Như vậy chất lượng của việc thẩm định khỏch hàng bị hạn chế. Do đú, việc cung cấp thụng tin đỳng, đủ, chớnh xỏc của doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện cho cỏn bộ thẩm định đỏnh giỏ chớnh xỏc doanh nghiệp. Cú thể núi, sự hợp tỏc và năng lực thực sự của doanh nghiệp là một sự đảm bảo tốt cho Ngõn hàng thẩm định DAĐT
+ Những biến động của mụi trường, thị trường: Một DAĐT thường cú tuổi thọ khỏ dài. Do đú, nhận định của Ngõn hàng cú thể bị sai lệch do yếu tố mụi trường, thị trường thay đổi làm cho xuất hiện hay thành hiện thực cỏc loại rủi ro tiềm ẩn từ trước. Nếu khụng cú biện phỏp chống đỡ, dự phũng từ trước thỡ Ngõn hàng cú thể gặp rủi ro rất lớn. Mặt khỏc, những biến động của thị trường rất phức tạp, nú vượt ra ngoài vũng kiểm soỏt của doanh nghiệp, ảnh hưởng túi dự ỏn và đương nhiờnNgõn hàng rất khú cú thể thu hồi vốn và cú lói như dự kiến. Vấn đề đặt ra là doanh nghiệp cũng như Ngõn hàng phải cú những phương phỏp tớch cực dự bỏo về thị trưũng thật tốt nhằm giảm thiểu rủi ro. Đặc biệt với cỏc dự ỏn vay vốn bằng ngoại tệ , cụng tỏc thẩm định cũn bị ảnh hưởng bởi cỏc yếu tố mang tớnh chất quốc tế, nhất là biến động về chớnh trị và tài chớnh làm cho tiền tệ và giỏ cả thế giới mất ổn định. Ngoài ra nú cũn bị ảnh hưởng bởi chớnh sỏch quản lý ngoại tệ của Nhà nước.
CHƯƠNG II:
THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CễNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA.
2.1. Khỏi quỏt quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của chi nhỏnh Ngõn hàng Cụng thương Đống Đa
2.1.1. Giới thiệu khỏi quỏt về Ngõn hàng Cụng thương Đống Đa.
Lịch sử Ngõn hàng Cụng thương (NHCT) Đống Đa bắt đầu từ năm 1951, khi đú được gọi là Ngõn hàng Nhà nước(NHNN)...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement