Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By skull_princess_90
#961921

Download miễn phí Đề tài Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội – Thực trạng và Giải pháp

Lời mở đầu 1

Chương1: Lý luận chung về huy động vốn dưới hình thức trái phiếu Chính phủ 3

1.1 Kho bạc nhà nước và vấn đề huy động vốn nhằm phát triển kinh tế - xã hội 3

1.1.1 Khái niệm về Ngân sách nhà nước 3

1.1.2 Nhu cầu về vốn đầu tư phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2001-2005 9

1.1.3 Vai trò quyết định của vốn trong nước 10

1.1.4 Sự cần thiết khách quan của công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ 10

1.1.5 Vai trò của huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ 13

1.2 Các nguồn vốn huy động cho đầu tư phát triển KT-XH 15

1.2.1 Huy động vốn trong nước 15

1.2.2 Huy động vốn nước ngoài 16

1.2.3 Các kênh thu hút nguồn vốn 18

1.2.4 Nhiệm vụ của Kho bạc nhà nước trong công tác phát hành và thanh toán trái phiếu chính phủ, công tác quản lý và sử dụng vốn. 23

1.2.5 Phát triển thị trường trái phiếu kho bạc để huy động vốn cho Ngân sách Nhà nước 24

1.3 Các hình thức huy động vốn của Kho bạc nhà nước dưới hình thức trái phiếu Chính phủ 26

1.3.1 Trái phiếu kho bạc 26

1.3.2 Trái phiếu Chính phủ 26

1.4 Sự phát triển của hình thức trái phiếu Chính phủ ở VN 30

1.4.1 Giai đoạn kháng chiến 31

1.4.2 Thời kỳ xây dựng đất nước 31

1.4.3 Khi thành lập hệ thống KBNN 32

1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động trái phiếu C.Phủ 33

1.5.1 Các nhân tố khách quan 34

1.5.2 Nhân tố chủ quan 34

Chương2: Thực trạng huy động vốn dưới hình thức trái phiếu Chính phủ ở Kho bạc Nhà nước Hà Nội 36

2.1 Khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn thành phố Hà Nội & hoạt động của KBNN Hà Nội 36

2.1.1 Khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn thành phố Hà Nội 36

2.1.2 Khái quát về sự ra đời và phát triển của Kho bạc Nhà nước Hà Nội 36

2.2 Thực trạng việc hạch toán kế toán Trái phiếu Chính phủ những năm gần đây tại KBNN Hà Nội 40

2.3 Thực trạng phát hành trái phiếu Chính phủ ở KBNN Hà Nội 50

2.3.1 Phát hành tín phiếu Kho bạc 51

2.3.2 Phát hành trái phiếu Chính phủ (trái phiếu công trình) 52

2.3.3 Công trái Xây dựng tổ quốc 54

2.3.4 Công trái giáo dục 55

2.3.5 Trái phiếu đấu thầu qua Ngân hàng Nhà nước 56

2.4 Những kết quả đạt được và những hạn chế của công tác phát hành trái phiếu Chính phủ tại Hà Nội 58

2.4.1 Những kết quả đạt được 58

2.4.2 Những hạn chế khi huy động vốn qua KBNN tại Hà Nội 58

2.4.3 Nguyên nhân của những kết quả và hạn chế của công tác huy động vốn dưới hình thức trái phiếu Chính phủ 60

Chương3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn dưới hình thức trái phiếu Chính phủ ở Kho bạc nhà nước Hà Nội 62

3.1 Những định hướng chung về việc phát hành trái phiếu trong những năm tới 62

3.1.1 Định hướng chung 62

3.1.2 Tiềm năng huy động vốn dưới hình thức trái phiếu Chính phủ những năm tới ở KBNN Hà Nội 63

3.1.3 Phương hướng, mục tiêu hoàn thiện công tác kế toán huy động vốn trong thời gian tới 65

3.2 Những giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn tại KBNN Hà Nội 68

3.2.1 Đa dạng hoá phương thức và công cụ huy động vốn 68

3.2.2 Cải tiến cơ chế huy động vốn cho các công trình 70

3.2.3 Đổi mới quy trình và công tác kế hoạch hoá 71

3.2.4 Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành có liên quan 73

3.3 Những điều kiện để thực hiện các mục tiêu và giải pháp nêu trên. 74

3.3.1 Hoàn thiện môi trường pháp lý 74

3.3.2 Các điều kiện triển khai thực hiện 75

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ếu có và ngày trả nợ tiền vay do hai bên thoả thuận tờ giấy nhận nợ đó đến nay gọi là kỳ phiếu.
Giai đoạn kháng chiến
ở nước ta, trong thời kỳ đầu lập nước và giữ nước, Chính phủ cũng đã áp dụng các hình thức công phiếu để huy động sự đóng góp và vay của dân để tăng cường nguồn lực tài chính phục vụ cho các mục tiêu chính trị, quân sự và phát triển kinh tế đất nước trong từng thời kỳ. Sau khi giành được chính quyền, để giải quyết những khó khăn về mặt tài chính, ngày 16/7/1946 Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà đã ra sắc lệnh số 122 cho phép Uỷ ban hành chính Nam bộ phát hành công trái vay của dân 5 triệu đồng, lãi đồng niên không quá 5% để phục vụ cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam bộ. Năm 1948, Bác Hồ ký sắc lệnh số 160-SL ngày 14/4/1948 cho phép phát hành trong toàn quốc “Công trái kháng chiến”. Nhằm một là: Huy động số tiền nhàn rỗi trong dân để phục vụ sản xuất và chiến đấu; hai là: Dùng công phiếu kháng chiến như một thứ tiền dự trữ với lãi suất 3%, thời hạn trả lãi 5 năm, đến năm 1950, trên tinh thần tổng động viên, Chính phủ cho phép phát hành loại ỎCông trái quốc giaÕ ghi bằng thóc để đảm bảo giá trị số tiền vay lãi suất 3% thời hạn 5 năm (Sắc lệnh số 139-SL ngày 19/9/1950).
Thời kỳ xây dựng đất nước
Thời kỳ xây dựng đất nước, để tăng cường huy động vốn phục vụ cho nhu cầu đầu tư phát triển, đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu nhanh chóng hội nhập cộng đồng quốc tế. Ngày 25/11/1983 Chính phủ ban hành pháp lệnh về việc phát hành ỎCông trái xây dựng Tổ QuốcÕ bằng đồng Việt Nam, bằng thóc, bằng ngoại tệ thời hạn công trái là 10 năm, 5 năm, đảm bảo bằng một số mặt hàng chiến lược. Với mục đích cải thiện tình hình tài chính - ngân sách góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.
Khi thành lập hệ thống KBNN
Khi hệ thống Kho bạc Nhà nước mới được thành lập, với chức năng và nhiệm vụ chủ yếu là quản lý quỹ NSNN. Thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển: phát hành các hình thức tín phiếu, trái phiếu của Chính phủ với nhiều hình thức, các loại kỳ hạn, lãi suất khác nhau, nhằm huy động các nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội, mà chủ yếu là nguồn vốn trong dân cư để bù đắp thiếu hụt NSNN và tăng cường nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Cụ thể là: Các loại tín phiếu Kho bạc thời hạn dưới 12 tháng thường được phát hành để bù đắp khoản thiếu hụt ngân sách tạm thời khi nguồn thu chưa đến hạn, các loại trái phiếu KBNN có thời hạn dài hơn được dùng để bù đắp bội chi NSNN hàng năm. Công trái Nhà nước được phát hành theo đợt, nhằm thu hút vốn thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội lớn của đất nước.
- Ngày 13/3/1991 Nhà nước phát hành tín phiếu KBNN các loại thời hạn 3 tháng, 6 tháng, có ghi địa chỉ người mua, có lãi thanh toán 1 lần cả gốc và lãi, thanh toán trước hạn không được trả lãi.
- Ngày 15/7/1992 Chính phủ phát hành tín phiếu nhằm xây dựng đường dây tải điện 500 KW Bắc - Nam thời hạn phát hành 1, 2, 3 năm đối tượng bắt buộc.
- Tháng 11/1993 Nhà nước phát hành tín phiếu trả lãi trước thời hạn 6 tháng, 12 tháng.
Từ giữa năm 1995 đến nay, KBNN đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thành lập và đưa vào hoạt động thị trường đấu thầu tín phiếu kho bạc, tạo thêm một kênh huy động vốn mới cho NSNN, thời gian huy động vốn nhanh, lãi suất thấp hơn hình thức bán lẻ trái phiếu, thuận lợi cho người phát hành và nhà đầu tư. Ngoài ra, KBNN còn phối hợp với và hướng dẫn UBND các tỉnh, các Bộ, ngành xây dựng đề án huy động vốn đầu tư cho các công trình thuộc các ngành: Xi măng, thuỷ điện; cơ sở hạ tầng tỉnh Bình Thuận, Tiền Giang, Cà Mau, Khánh Hoà, Lào Cai, Hà Nội, TP Hồ Chí MinhẶ với số vốn huy động hàng nghìn tỷ đồng.
- Tháng 5/1999, Nhà nước phát hành công trái xây dựng Tổ quốc kỳ hạn 5 năm lãi suất 10% năm. Nhằm huy động vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng cho 1000 xã nghèo đặc biệt khó khăn.
- Năm 2001 Nhà nước phát hành trái phiếu kỳ hạn 2 năm lãi suất 6,8 ; 7 % năm
- Năm 2002 Nhà nước phát hành trái phiếu kỳ hạn 2 năm lãi suất 7,1;7,4; 7,8 % năm
- Tháng 5/2003 Nhà nước phát hành công trái xây dựng Tổ quốc “Công trái giáo dục” kỳ hạn 5 năm lãi suất 8%/ năm. Nhằm huy động vốn để đầu tư kiên cố hoá trường lớp học...
-Từ tháng 10/2003 đến 15/12/2003 Nhà nước phát hành trái phiếu Chính phủ đợt 1 để đầu tư cho một số công trình giao thông thuỷ lợi quan trọng của đất nước, góp phần hình thành và nâng cấp một cách cơ bản hệ thống giao thông thuỷ lợi nước ta trong 10 năm tới. kỳ hạn 5 năm lãi suất 8,5 % năm.Thanh toán lãi hàng năm ( 8,5% ),thanh toán gốc khi đủ 5 năm.
Năm 2004 trái phiếu Kho bạc loại 2 năm phát hành từ 19/1/2004 lãi suất 8,2%( đủ 2 năm ) lãi suất 7,8%(đủ 1 năm).
Từ 15/4/2004 đến 15/6/2004 Nhà nước phát hành trái phiếu Chính phủ đợt 2 kỳ hạn 5 năm thanh toán lãi hàng năm ( 8,5% ), thanh toán gốc khi đủ 5 năm.
Ngày 26/7/1994 Chính phủ đã ra Nghị định số 72/CP về việc ban hành quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ, kèm theo Nghị định này là Thông tư 75-TC/KBNN ngày 14/9/1994 của Bộ Tài chính Ỏ hướng dẫn quy chế phát hành và thanh toán các loại trái phiếu Chính phủ”. Đến năm 2000, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2000NĐ-CP ngày 13/1/2000 về Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ (thay thế cho NĐ72/CP nói trên)
Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động trái phiếu C.Phủ
Trong những năm qua, hệ thống KBNN đã huy động được một lượng vốn lớn cho NSNN bằng các biện pháp và hình thức khác nhau (huy động qua thuế, phát hành trái phiếu Chính phủ). Tuy nhiên việc huy động vốn của hệ thống KBNN gặp không ít khó khăn. Do vậy, để huy động tối đa có hiệu quả nhất mọi nguồn vốn cho NSNN qua hệ thống KBNN đòi hỏi phải xem xét đến những nhân tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn của hệ thống KBNN.
Các nhân tố khách quan
- Nhân tố về kinh tế: từ khi nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường, nền kinh tế đã tăng trưởng rõ rệt. Tuy nhiên nền kinh tế vẫn mất cân đối, lạc hậu, nguồn thu cho NSNN còn thấp ảnh hưởng lớn đến việc huy động vốn của KBNN.
- Nhân tố về thu nhập: Thu nhập bình quân đầu ngươi trong cả nước còn thấp, tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao, tích luỹ trong dân cư chưa lớn, chưa đồng đều mà chỉ tập trung vào một số hộ, một số doanh nghiệp tư nhân. Trình độ dân trí thấp nên việc phát hành trái phiếu Chính phủ của Kho bạc để thu hút vốn nhàn rôĩ trong dân cư chưa đạt hiệu quả cao.
-...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement