Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chim_canhcut
#958803 Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACPA thực hiện

Lời mở đầu

Từ sau Nghị định 105, sự phát triển của các tổ chức kiểm toán độc lập là tất yếu khách quan. Hiện nay tại Việt Nam có rất nhiều công ty kiểm toán, các loại hình dịch vụ mà các công ty cung cấp cũng rất đ• dạng không chỉ giới hạn ở dịch vụ kế toán, kiểm toán và còn cả các dịch vụ tư vấn thuế, tư vấn nguồn nhân lực, tư vấn pháp lý. Nhưng hoạt động chủ đạo mà các công ty kiểm toán tập trung và phát triển là dịch vụ kiểm toán tài chính.
Mục tiêu của kiểm toán Báo cáo tài chính là giúp cho kiểm toán viên và công ty kiểm toán đưa ra ý kiến xác nhận rằng báo cáo tài chính có được lập trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành hay được chấp nhận, có tuân thủ pháp luật liên quan và có phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài chính trên các khía cạnh trọng yếu hay không. Trong kiểm toán tài Báo cáo chính thì chu trình bán hàng và thu tiền là một chu trình rất quan trọng vì đây là một chu trình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, là khâu cuối cùng phản ánh kết quả kinh doanh của một đơn vị. Hơn nữa đây là chu trình có mật độ phát sinh các nghiệp vụ lớn, liên quan đến nhiều chỉ tiêu phân tích khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu này dễ bị phản ánh sai lệch và thông tin mà người sử dụng báo cáo tài chính quan tâm sẽ không còn chính xác.
Nhận thức được tầm quan trọng đó của chu trình bán hàng và thu tiền, qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACPA, cùng với tham khảo tài liệu sách báo và mong muốn có được kinh nghiệm thực tế về kiểm toán nói chung và kiểm toán chu trình bán hàng nói riêng, em đ• quyết định lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACPA thực hiện” làm luận văn tốt nghiệp.
Trong luận văn tốt nghiệp của em, ngoài phần mở đầu và kết luận còn gồm ba phần chính sau đây:
Phần I: Cơ sở lý luận về kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền
Phần II: Thực trạng kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACPA
Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACPA.
Do còn hạn chế về mặt nhận thức nên luận văn của em không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, góp ý của các thầy cô, các anh chị KTV và các bạn để em có thể hoàn luận văn đề này.
Em xin gửi lời Thank tới Ban l•nh đạo Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACPA đ• nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập tại công ty. Đồng thời em cũng xin chân thành Thank Thầy giáo – Thạc sỹ Đinh Thế Hùng, người đ• nhiệt tình chỉ bảo, hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.

Chương I: Cơ sở lý luận về kiểm toán chu trình bán hàng
và thu tiền

1.1. Chu trình bán hàng và thu tiền với vấn đề kiểm toán.
1.1.1. Đặc điểm, nội dung và vị trí của chu trình.
Trong bất cứ doanh nghiệp nào, để tồn tại và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của mình thì quá trình kinh doanh phải lặp đi lặp lại thành chu kỳ sản xuất kinh doanh. Chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp thường bắt đầu từ khi tạo vốn ban đầu, hay vốn tự có hay đi vay, bắt đầu sản xuất kinh doanh và kết thúc giai đoạn sản xuất thì công đoạn cuối cùng là quá trình thu tiền từ hoạt động bán hàng để thu hồi lại vốn kinh doanh. Chu trình bán hàng thu tiền là khâu cuối cùng, chấm dứt quá trình kinh doanh cũ để bắt đầu quá trình kinh doanh mới. Như vậy có thể nói chu trình bán hàng và thu tiền có vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và có mối liên hệ mật thiết với các chu trình khác. Kết quả của chu trình bán hàng và thu tiền không chỉ phản ánh kết quả riêng của chu trình mà còn phản ánh kết quả toàn bộ quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.
Theo chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, quá trình tiêu thụ được thực hiện khi hàng hóa, dịch vụ đ• được chuyển giao cho người mua và được người mua trả tiền hay chấp nhận thanh toán. Xét về khía cạnh kinh tế chính trị thì bán hàng-thu tiền là quá trình thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của sản phẩm hàng hóa đồng thời tạo ra vốn mới để tái sản xuất. Quá trình tiêu thụ mà tốt thì doanh nghiệp không chỉ thu hồi được vốn mà còn sinh l•i để tích lũy vào các quỹ của doanh nghiệp và nâng cao đời sống của người lao động.
Bán hàng và thu tiền là quá trình chuyển giao quyền sở hữu và rủi ro của hàng hóa từ người bán sang người mua. Quá trình này bắt đầu từ yêu cầu mua hàng của khách hàng và kết thúc bằng việc chuyển đổi hàng hóa thành tiền. Hàng hóa, tài sản, dịch vụ chứa đựng giá trị và có thể bán được và tiền tệ-phương tiền thanh toán đ• được xác định theo bản chất kinh tế của chúng.
Đứng trên góc độ kiểm toán, chu trình bán hàng và thu tiền liên quan đến nhiều chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Các chỉ tiêu này rất quan trọng và là cơ sở để phân tích khả năng thanh toán, hiệu quả hoạt động kinh doanh, triển vọng phát triển trong tương lai cũng như những rủi ro tiềm tàng của doanh nghiệp. Chu trình bán hàng và thu tiền có những đặc điểm cơ bản:
 Mật độ phát sinh các nghiệp vụ lớn.
 Có liên quan đến đối tượng bên ngoài doanh nghiệp.
 Các chỉ tiêu dễ bị phản ánh sai lệch.
 Các quan hệ mua bán phức tạp, dễ chiếm dụng vốn, các khoản lập dự phòng mang tính chủ quan khó kiểm tra, rủi ro với khoản mục trong chu trình có thể theo nhiều chiều hướng khác nhau.
Chính từ những đặc điểm đó của chu trình bán hàng và thu tiền mà việc kiểm toán chu trình này tương đối tốn kém và mất thời gian. Kiểm toán viên cần quan tâm đến đặc điểm của chu trình và ảnh hưởng của nó tới phương pháp kiểm toán để có thể thiết kế phương pháp kiểm toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

Chương I: Cơ sở lý luận về kiểm toán chu trình bán hàng 8
và thu tiền 8
1.1. Chu trình bán hàng và thu tiền với ván đề kiểm toán. 8
1.1.1. Đặc điểm, nội dung và vị trí của chu trình. 8
1.1.2. Chức năng cơ bản của chu trình bán hàng và thu tiền. 9
1.1.3. Tổ chức kế toán bán hàng và thu tiền 11
1.1.3.1. Các chứng từ sử dụng. 11
1.1.3.2. Các tài khoản sử dụng. 11
1.1.3.3. Hệ thống sổ sách sử dụng. 11
1.1.3.4. Quy trình hạch toán quá trình tiêu thụ. 12
1.1.4. Hệ thống kiểm soát nội bộ trong chu trình bán hàng và thu tiền. 12
1.2. Kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính. 16
1.2.1. Mục tiêu của kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền. 16
1.2.2. Quy trình kiểm toán 18
1.2.2.1. Quy trình kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền. 18
1.2.2.2. Chuẩn bị kiểm toán. 18
1.2.2.3 Thực hành kiểm toán. 23
1.2.2.4 Kết thúc kiểm toán. 30
Chương II: Thực trạng kiểm toán chu trình bán hàng và 31
thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và tư vấn ACPA. 31
2.1. Khái quát về công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn ACPA. 31
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 31
2.1.2. Chức năng của công ty. 31
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty. 33
2.2 Thực trạng kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Trách Nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn ACPA. 37
2.2.1 Quy trình kiểm toán chung của Công ty Trách Nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn ACPA. 37
2.2.2 Thực hiện kiểm toán chu trình bán hàng-thu tiền tai Công ty A cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2005. 40
2.2.2.1 Giới thiệu khách hàng ( BIF và BAF) 40
2.2.2.2 Đánh giá ban đầu về trọng yếu (Materiality) 41
2.2.2.3. Đánh giá ban đầu về rủi ro (Initial Risk Assessment - IRA) 42
2.2.2.4. Tìm hiểu hoạt động của chu trình bán hàng và thu tiền trong Công ty A. 42
2.2.2.5. Thiết kế và thực hiện thử nghiệm kiểm soát. 49
2.2.2.6. Thiết kế và thực hiện thử nghiệm cơ bản. 61
2.2.2.7. Kết thúc kiểm toán. 73
2.2.3. Thực hiện kiểm toán chu trình bán hàng-thu tiền tai Công ty B cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2005. 75
2.2.3.1. Giới thiệu khách hàng (BIF và BAF). 75
2.2.3.2 Trọng yếu 76
2.2.3.3 Đánh giá ban đầu về rủi ro 76
2.2.3.4 Tìm hiểu chu trình bán hàng và thu tiền trong hoạt động của công ty B. 76
2.2.3.5. Thiết kế và thực hiện thử nghiệm kiểm soát. 80
2.2.3.6. Thực hiện thử nghiệm cơ bản. 85
2.2.3.7 Kết thúc kiểm toán. 93
2.3 Tổng kết lại quy trình kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty. 93
2.4. Khái quát chung về trình tự kiểm toán. 95
Chương III: Một số kiến nghị hoàn thiện kiểm toán 96
chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo 96
tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn ACPA. 96
3.1. Nhận xét chung và bài học kinh nghiệm rút ra. 96
3.1.1. Nhận xét chung về hoạt động của công ty ACPA. 96
3.1.2 Các bài học rút ra. 96
3.2 Một số kiến nghị hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn ACPA. 99
3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền 99
3.2.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán. 101
3.2.2.2 Về phía Công ty. 101
3.2.2.3. Kiến nghị với các cơ quan chức năng. 109
Kết luận 111
Danh mục tài liệu tham khảo 112
Danh mục sơ đồ bảng biểu 3
Danh mục từ viết tắt 5
Lời mở đầu 6
Chương I: Cơ sở lý luận về kiểm toán chu trình bán hàng 8
và thu tiền 8
1.1. Chu trình bán hàng và thu tiền với vấn đề kiểm toán. 8
1.1.1. Đặc điểm, nội dung và vị trí của chu trình. 8
1.1.2. Chức năng cơ bản của chu trình bán hàng và thu tiền. 9
1.1.3. Tổ chức kế toán bán hàng và thu tiền 11
1.1.3.1. Các chứng từ sử dụng. 11
1.1.3.2. Các tài khoản sử dụng. 11
1.1.3.3. Hệ thống sổ sách sử dụng. 11
1.1.3.4. Quy trình hạch toán quá trình tiêu thụ. 12
1.1.4. Hệ thống kiểm soát nội bộ trong chu trình bán hàng và thu tiền. 12
1.2. Kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính. 16
1.2.1.Mục tiêu của kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền. 16
1.2.2. Quy trình kiểm toán 18
1.2.2.1. Quy trình kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền. 18
1.2.2.2. Chuẩn bị kiểm toán. 18
1.2.2.3 Thực hành kiểm toán. 23
1.2.2.4 Kết thúc kiểm toán. 30
Chương II: Thực trạng kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và tư vấn ACPA. 31
2.1. Khái quát về công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn ACPA. 31
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 31
2.1.2. Chức năng của công ty. 31
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty. 33
2.2 Thực trạng kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Trách Nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn ACPA. 37
2.2.1 Quy trình kiểm toán chung của Công ty Trách Nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn ACPA. 37
2.2.2 Thực hiện kiểm toán chu trình bán hàng-thu tiền tai Công ty A cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2005. 40
2.2.2.1 Giới thiệu khách hàng ( BIF và BAF) 40
2.2.2.2 Đánh giá ban đầu về trọng yếu (Materiality) 41
2.2.2.3. Đánh giá ban đầu về rủi ro (Initial Risk Assessment - IRA) 42
2.2.2.4. Tìm hiểu hoạt động của chu trình bán hàng và thu tiền trong Công ty A. 42
2.2.2.5. Thiết kế và thực hiện thử nghiệm kiểm soát. 50
2.2.2.6. Thiết kế và thực hiện thử nghiệm cơ bản. 62
2.2.2.7. Kết thúc kiểm toán. 76
2.2.3. Thực hiện kiểm toán chu trình bán hàng-thu tiền tai Công ty B cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2005. 78
2.2.3.1. Giới thiệu khách hàng (BIF và BAF). 78
2.2.3.2 Trọng yếu 79
2.2.3.3 Đánh giá ban đầu về rủi ro 79
2.2.3.4 Tìm hiểu chu trình bán hàng và thu tiền trong hoạt động của công ty B. 79
2.2.3.5. Thiết kế và thực hiện thử nghiệm kiểm soát. 83
2.2.3.6. Thực hiện thử nghiệm cơ bản. 88
2.2.3.7 Kết thúc kiểm toán. 96
2.3 Tổng kết lại quy trình kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty. 96
2.4. Khái quát chung về trình tự kiểm toán. 98
Chương III: Một số kiến nghị hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn ACPA. 99
3.1.Nhận xét chung và bài học kinh nghiệm rút ra. 99
3.1.1. Nhận xét chung về hoạt động của công ty ACPA. 99
3.1.2 Các bài học rút ra. 99
3.2 Một số kiến nghị hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn ACPA. 102
3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền 102
3.2.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán. 104
3.2.2.2 Về phía Công ty. 104
3.2.2.3. Kiến nghị với các cơ quan chức năng. 112
Kết luận 114
Danh mục tài liệu tham khảo 115


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement