Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By smilesmile_lita
#958797

Download miễn phí Đề tài Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Hạ Long - Viglacer

 

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI 2

PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 2

1.1. SỰ CẦN THIẾT VÀ VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 2

1.1.1. Sự cần thiết và vai trò của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 2

1.1.2. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3

1.2. NỘI DUNG CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3

TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 3

1.2.2. Khái niệm giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 7

1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 8

TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 9

1.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 9

1.3.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 9

1.4. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT Ở DOANH NGHIỆP ÁP 10

1.4.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 10

1.4.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 12

1.4.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 13

1.4.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở 14

1.5. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT Ở DOANH NGHIỆP ÁP 17

1.6. KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM HOÀN THÀNH TRONG 18

KỲ 18

1.6.1. Kỳ tính giá thành và các phương pháp tính giá thành của sản phẩm 18

1.6.2. Tính giá thành sản phẩm trong một số loại hình doanh nghiệp chủ 20

1.7. ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC SỔ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ 24

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ LONG- VIGLACERA 28

2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ LONG- 28

VIGLACERA 28

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Hạ Long- Viglacera 28

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm 30

2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động sản xuất của Công ty cổ phần 31

2.2. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 36

HẠ LONG- VIGLACERA 36

2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty cổ phần Hạ Long- Viglacera 36

2.2.2. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty cổ phần Hạ Long- Viglacera 38

XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ 42

PHẦN HẠ LONG- VIGLACERA 42

2.3.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại 42

Viglacera 43

Bảng 1: 46

tại Công ty cổ phần Hạ Long- Viglacera 66

CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 68

CỔ PHẦN HẠ LONG- VIGLACERA 68

3.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN 68

XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ 68

3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN 71

3.3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TIẾT KIỆM CHI PHÍ VÀ HẠ GIÁ 75

KẾT LUẬN 76

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


theo thời gian trên sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ với ghi sổ theo nội dung kinh tế trên Sổ Cái. Việc tập hợp chi phí sản xuất được thực hiện trên sổ kế toán chi tiết chi phí sản xuất theo từng phân xưởng và Sổ Cái TK 154 hay 631, cùng các TK 621,622,627. Cơ sở để ghi vào sổ chi tiết chi phí sản xuất theo từng phân xưởng là các chứng từ gốc, các bảng phân bổ chi phí và các chứng từ ghi sổ có liên quan, còn để tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh toàn doanh nghiệp cần dựa vào các chứng từ ghi sổ.
Sơ đồ trình tự hạch toán chi phí sản xuất theo hình thức Chứng từ ghi sổ
Chứng từ chi phí
Phiếu tính giá thành
Sổ đăng ký CT – GS Sổ chi tiết
CT – GS chi phí sản xuất
Sổ Cái TK 621, Bảng tổng hợp
622, 627 chi tiết
Bảng cân đối Báo cáo kế toán
TK
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Kiểm tra đối chiếu
- Hình thức Nhật ký- Chứng từ: Là hình thức tổ chức kế toán dùng để tập hợp và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo bên Có các TK kết hợp với việc phân tích các nghiệp vụ đó theo bên Nợ của các TK đối ứng. Đồng thời, việc ghi chép kết hợp chặt chẽ giữa ghi sổ theo thời gian và ghi sổ theo hệ thống, giữa hạch toán tổng hợp với chi tiết trên cơ sở các mẫu sổ sách in sẵn, thuận lợi cho việc tập hợp báo cáo tài chính và rút ra các chỉ tiêu quản lý kinh tế. Để theo dõi chi phí sản xuất kinh doanh, kế toán sử dụng Bảng kê số 4, Bảng kê số 5, Bảng kê số 6 và Nhật ký- Chứng từ số 7 được quy định theo quy định của Bộ Tài chính.
Sơ đồ trình tự hạch toán chi phí sản xuất theo hình thức Nhật ký- chứng từ
Chứng từ chi phí
Bảng kê số 4 Bảng kê số 5 Bảng kê số 6
Thẻ tính giá NKCT số 7
thành SP
Sổ Cái TK 621, Báo cáo
622, 627, 154 kế toán
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Chương II: Thực trạng về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Hạ Long- Viglacera
2.1. đặc điểm chung về Công ty cổ phần Hạ Long-
Viglacera
Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Hạ Long- Viglacera
Công ty cổ phần Hạ Long- Viglacera (doanh nghiệp cổ phần hóa theo quyết định 186/QĐ/BTC của Bộ Tài chính) là một đơn vị kinh doanh, hạch toán độc lập và là thành viên của Tổng công ty thủy tinh và gốm xây dựng, đóng trên địa bàn phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
Công ty cổ phần Hạ Long- Viglacera (tên giao dịch là Viglacera- Ha Long joint stock company) tiền thân là Nhà máy gạch Hạ Long, được thành lập vào ngày 20 tháng 8 năm 1978. Nhà máy gạch Hạ Long khi mới thành lập gồm có hai nhà máy gạch: Tiêu Giao và Giếng Đáy.
Ngày 15 tháng 7 năm 1994 Bộ trưởng Bộ xây dựng ký quyết định số 081A đổi tên Nhà máy gạch Hạ Long thành Công ty Gốm xây dựng Hạ Long từ ngày 01 tháng 8 năm 1994.
Đến ngày 27 tháng 12 năm 2005 cùng với chính sách mới về thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước của Đảng và Nhà nước, Bộ trưởng Bộ xây dựng ký quyết định số 2376/QĐ- BXD đổi tên Công ty Gốm xây dựng Hạ Long thành Công ty cổ phần Hạ Long- Viglacera từ ngày 01 tháng 1 năm 2006.
Công ty cổ phần Hạ Long- Viglacera là đơn vị hạch toán kinh doanh độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi, tài khoản tiền vay tại Ngân hàng.
Phát huy thế mạnh của mình do có nguồn đất sét Giếng Đáy tốt nhất Việt Nam dùng cho sản xuất gốm xây dựng cùng với công nghệ sản xuất tiên tiến, thiết bị hiện đại được nhập từ Italia, Đức . . . đội ngũ cán bộ công nhân lành nghề, giàu kinh nghiệm Công ty cổ phần Hạ Long- Viglacera đã đưa ra thị trường hàng loạt sản phẩm gạch, ngói đất sét nung có chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2000, được người tiêu dùng chấp nhận.
Cùng với năm tháng Công ty cổ phần Hạ Long- Viglacera không ngừng đổi mới, hoàn thiện hơn. Không chỉ dừng lại ở những sản phẩm gạch ngói xây dựng thông thường, Công ty đã đưa vào sản xuất thử nghiệm và ngay bước đầu đã thành công với các sản phẩm như gạch, ngói trang trí, gạch lát nền . . . mẫu mã đa dạng, giàu chủng loại.
Từ những năm 1995 trở lại đây, nhu cầu xây dựng ngày càng nhiều đòi hỏi chất lượng ngày càng cao. Công ty đã mở rộng quy mô sản xuất, làm luận chứng kỹ thuật dự án mở rộng dây chuyền sản xuất, chuyển Nhà máy gạch Giếng Đáy sang sản xuất gạch Cotto đồng thời cho xây dựng thêm Nhà máy gạch Hoành Bồ với những trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, với hệ thống khí hóa than tốt nhất được các chuyên gia Trung Quốc nhiệt tình giúp đỡ. Luận chứng kỹ thuật này đã được Tổng công ty thủy tinh và gốm xây dựng, được Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Quảng Ninh đồng ý phê duyệt. Đến năm 2004 Nhà máy gạch Hoành Bồ bắt đầu chính thức đi vào hoạt động, lúc này Công ty cổ phần Hạ Long- Viglacera bao gồm ba Nhà máy chính là Nhà máy gạch Tiêu giao, Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy và Nhà máy gạch Hoành Bồ .
Công ty cổ phần Hạ Long- Viglacera được đánh giá là một trong những doanh nghiệp đứng đầu cả nước về sản xuất gạch, ngói đất sét nung với 3 Nhà máy, thị trường tiêu thụ trải khắp cả 3 miền Bắc- Trung- Nam. Sản phẩm của công ty được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới như Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Philippin . . . Kế hoạch năm 2006 đạt giá trị xuất khẩu khoảng 7 triệu USD.
Một số chỉ tiêu tài chính của công ty trong các năm gần đây
Chỉ tiêu
ĐVT
2004
2005
Chênh lệch
+/-
%
1.Tổng doanh thu
Trđ
97.126
111.808
+14.682
+15,12
2.Kim ngạch XK
TrUSD
5,5
5,8
+0,3
+5,45
3.Giá trị tổng sản lượng
Trđ
76.570
82.675
+6.105
+28,16
4.Tổng LNTT
Trđ
6.616
8.479
+1.863
+28,16
5.Nộp Ngân sách
Trđ
5.341
6.427
+1.086
+20,33
6.Lực lg lao động
Trđ
2.000
2.954
+954
+47,7
7.Thu nhập BQ
Đ/ng/t
1.020.000
1.818.000
+798.000
+78,24
( Nguồn số liệu: Phòng tài chính kế toán)
Ngoài việc phát triển quy mô thị trường, công ty đã tích cực sử dụng triệt để máy móc, thiết bị và tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đào tạo cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, công nhân lao động nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, được thể hiện bằng sự đánh giá của khách hàng, cải tiến cách bán hàng . . . Cùng với những nỗ lực to lớn và sự đoàn kết của cán bộ công nhân viên trong công ty, đến nay Công ty cổ phần Hạ Long- Viglacera đã khẳng định được chỗ đứng của mình trên thị trường trong nước và quốc tế.
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm
* Chức năng: Công ty cổ phần Hạ Long- Viglacera hiện nay là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về sản xuất gạch, ngói đất sét nung với nhóm sản phẩm chính là ngói, gạch xây và gạch lát nền Cotto tiles.
* Nhiệm vụ: Công ty cổ phần Hạ Long- Viglacera thực hiện nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh gạch, ngói đất sét nung theo kế hoạch và chủ trương phát triển của Tổng công ty thủy tinh và gốm xây dựng, bao gồm:
- Xây dựng và phát triển nguồn vốn đầu tư, tạo nguồn vốn đầu tư sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nhằm phục vụ cho nhu cầu xây dựng trong và ngoài nước.
- Thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động trong công ty, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước và xã hội.
- Tổ chức quản lý công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement