Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Garwig
#958794

Download miễn phí Đề tài Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty TNHH Bác Thành

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TSCĐ TẠI ĐƠN VỊ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH 3

I. Những vấn đề cơ bản về TSCĐ 3

1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của TSCĐ 3

1.1. Khái niệm và đặc điểm của TSCĐ 3

1.2. Phân loại TSCĐ 3

2. Vai trò của TSCĐ 5

3. Yêu cầu quản lý TSCĐ 6

4. Nhiệm vụ của kế toán TSCĐ 6

5. Nguyên tắc kế toán TSCĐ 7

6. Đánh giá TSCĐ 8

II. Tổ chức hạch toán TSCĐ 9

1. Hạch toán chi tiết 9

2. Hạch toán tăng, giảm TSCĐ 10

3. Kế toán khấu hao TSCĐ 13

4. Kế toán sửa chữa TSCĐ 14

5. Kế toán cho thuê và đi thuê TSCĐ 16

6. Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ 16

6.1. Chỉ tiêu về cơ cấu TSCĐ 17

6.2. Chỉ tiêu về tình hình sử dụng TSCĐ 17

6.3. Phân tích chỉ tiêu tình hình trang bị TSCĐ 18

6.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ 18

PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH BÁC THÀNH 20

I. Khái quát trung về công ty TNHH Bác Thành 20

1. Lịch sử hình thành và phát triển 20

2. Các lĩnh vực đăng ký hoạt động 21

3. Nguồn nhân lực 22

4. Phân bố nhân lực tại các bộ phận 22

5. Sơ đồ tổ chức 23

6. Chức năng của từng bộ phận 23

7. Những điểm nổi bật của công ty 26

8. Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng 26

9. Hình thức kế toán áp dụng 26

10. Thực trạng tổ chức hạch toán TSCĐ tại công ty TNHH Bác Thành 27

10.1. Phân loại tài sản cố định 28

10.2. Hạch toán chi tiết 30

10.3. Hạch toán tổng hợp 34

11. Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ 49

PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH BÁCH THÀNH. 52

I- Một số nhận xét về thực trạng tổ chức công tác kế toán TSCĐ hữu hình tại Công ty TNHH Bác Thành. 52

1. Những thành tích đạt được. 52

2. Một số vấn đề còn hạn chế và tồn tại. 54

II- Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán TSCĐ tại Công ty TNHH Bác Thành. 55

III- Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty TNHH Bác Thành. 55

KẾT LUẬN 59

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


cung cấp dịch vụ tư vấn các hệ thống quản lý và tư vấn về tài chính kế toán.
Thông qua hoạt động về tư vấn, công ty đã tiếp cận được nhu cầu về các thiết bị kỹ thuật và vật tư cho một số ngành công nghệ. Chính vì vậy công ty đã phát triển hoạt động thương mại bao gồm từ việc chọn các nhà cung cấp trong và ngoài nước, tổ chức mua và phân phối.
Qua quá trình tư vấn cho các doanh nghiệp, công ty đã phát hiện ra một số lĩnh vực hàng tiêu dùng có thể tổ chức sản xuất và mang lại hiệu quả. Vì vậy từ giũa năm 2004 công ty đã xây dựng xí nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và đưa vào hoạt động từ tháng 1 năm 2005.
Để đáp ứng sự mở rộng của công ty, từ tháng 5 năm 2005 công ty đã nâng mức vốn đăng ký kinh doanh lên thành 1 000 000 000 đồng.
Cũng chính trong quá trình tư vấn cho các doanh nghiệp, công ty đã phát hiện ra nhu cầu nâng cao kỹ năng làm việc cho các hạc sinh, sinh viên,sắp hay vừa tốt nghiệp các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học. Xuất phát từ nhu cầu này, từ tháng 6 năm 2004, công ty đã nghiên cứu và phát triển dịch vụ thực hành và thực tập sinh. Trải qua ba năm từ khi phát triển dịch vụ mới này, đã có hơn 1000 học viên đã trở thành khách hàng của công ty.
Cũng chính từ dịch vụ thực hành và thực tập sinh đã đem lại thuận lợi lớn trong việc tuyển chọn và tăng cường nguồn nhân lực cho công ty.
Ban lãnh đạo của công ty đã quyết định đây sẽ là hướng phát triển ưu tiên trong nảm tới.
Để hỗ trợ cho hướng hoạt động này, công ty đang nghiên cứu nhằm phát triển dự án “ Du lịch học đường” và dự án “ Kết nối đào tạo và tuyển dụng”.
Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên cùng đồng lòng nhận thức : “ Con người là nguồn lực quan trọng nhất để sáng tạo ra mọi sự phát triển”. Và vì vậy một trong những sứ mệnh của công ty là góp phần nhỏ bé của mình cho những con người- khách hàng của công ty trở nên sáng giá hơn.
2. Các lĩnh vực đăng ký hoạt động
- Tư vấn quản lý doanh nghiệp, tư vấn quản lý dự án, tư vấn đầu tư, tư vấn chuyển giao công nghệ, tư vấn đào tạo.
- Đào tạo và dậy nghề quản lý kinh doanh, kỹ thuật công nghệ, kỹ năng giao tiếp,ngoại ngữ và tin học.
- Sản xuất buôn bán vật tư, thiết bị công nghệ, hàng tiêu dùng.
- Kiểm tra chất lượng hàng hoá, thiết bị, sản phẩm, chế tạo, công trình xây dựng.
- Giám sát thi công các công trình xây dựn.
- Thi công xây lắp các công trình xây dựng.
- Bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị kỹ thuật và dây truyền công nghệ.
- Dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng, vận tải, cho thuê văn phòng.
- Dịch vụ quảng cáo và dịch thuật.
3. Nguồn nhân lực
- Nguồn nhân lực được phát triển liên tục, hịên tại bao gồm 85 cán bộ công nhân viên:
+ Đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng là 33 người.
+ Đã tôt nghiệp Trung cấp 18 người.
+ Kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật 34 người.
4. Phân bố nhân lực tại các bộ phận
- Ban giám đốc: có 3 người, gồm giám đốc và 2 trợ lý.
- Phòng tài chính kế toán: 2 người.
- Phòng hành chính tổ chức: 3 người.
- Trung tâm tư vấn các HTQL: 7 người.
- Trung tâm tư vấn tài chính kế toán: 5 người.
- Trung tâm thực tập sinh theo chức danh: 5 người.
- Trung tâm kế toán thực hành: 9 người.
- Phòng dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị công nghệ thông tin: 3 người.
- Trung tâm kinh doanh xuất nhập khẩu và phân phối: 21 người.
- Xí nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng: 27 người.
5. Sơ đồ tổ chức
Ban giám đốc
Phòng KTTC
Phòng HCNS
Trung tâm kế toán thực hành
Trung tâm Tư vấn các HTQL
Trung tâm Tư vấn TCKT
Trung tâm thực tập sinh theo chức danh
Phòng DV bảo trì bảo dưỡng thiết bị
Trung tâm KD XNK và phân phối
Xí nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng
6. Chức năng của từng bộ phận
a. Ban giám đốc chịu trách nhiệm:
- Xây dưng kế hoach phát triển.
- Xây dựng và ban hành các quy chế hoạt động.
- Xem xét và phê duỵet kế hoạch hoạt động, mục tiêu của các bộ phận trong công ty.
- Giám sát hoạt động của các bộ phận.
- Cung cấp nguồn lực: nhân lực và tài chính, trang thiết bị cho các phận…
b. Phòng Kế toán- tài chính chịu trách nhiệm:
- Thực hiện các công việc về kế toán theo quy định của nhà nước và quy chế của công ty.
- Dự thảo các kế hoạch tài chính của công tỷ tình giám đốc xem xét và cho quyết định.
- Thực hiện quản lý kế toán về tài sản, hàng hoá, doanh thu, chi phí công nợ… của công ty.
- Quản lý quỹ tiền mặt của công ty.
- Thực hiện các công tác khác về kế toán tài chính được giám đốc giao.
c. Phòng hành chính- Tổ chức chịu trách nhiệm:
- Thực hiện các công tác về hành chính của công ty.
- Giúp giám đốc xây dựng các kế hoạch về tuyển dụng.
- Quản lý hồ sơ nhân sự.
- Giúp giám đốc thực hiện các chế độ của Công ty đối với cán bộ nhân viên.
d. Trung tâm Tư vấn các HTQCL chịu trách nhiệm:
- Xây dựng và cải tiến thường xuyên dịch vụ tư vấn các HTQLCL.
- Tìm kiếm khách hàng, thương thảo các hợp đồng và trình Giám đốc xem xét, ký kết.
- Tổ chức thực hiện các hợp đồng đã ký kết.
e. Trung tâm Tư vấn TCKT chịu trách nhiệm:
- Xây dựng và tiến thường xuyên dịch vụ tư vấn tài chính cho doanh nghiệp
- Tìm kiếm khách hàng, thương thảo các hựp đồng và trình Giám đốc xem xts, ký kết.
- Tổ chức thực hiện các hợp đồng đã ký.
f. Trung tâm Kế toán thực hành chịu trách nhiệm:
- Phát triển các dịch vụ đào tao thực hành về kế toán doanh nghiệp.
- Thực hiện các hoạt động quản bá.
- Thực hiện đào tạo về thực hành kế toán.
g. Trung tâm Thực tập sinh theo chức danh chịu trách nhiệm:
- Xây dựng và phát triển các chương trình Thực tập sinh theo chức danh.
- Thực hiện các hoạt động quảng bá.
- Thực hiện hướng dẫn Thực tập sinh.
h. Trung tâm dịch vụ bảo trì bảo dưỡng thiết bị CNTT chịu trách nhiệm:
- Thực hiện việc bảo trì các thiết bị CNTT của công ty.
- Tìm kiếm khách hàng, thương thảo, trình Giám đốc ký các hợp đồng thuộc lĩnh vực bảo trì, bảo dưỡng thiết bị CNTT.
- Thực hiện các hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị CNTT do Công ty đã ký kết với khách hàng.
i. Trung tâm kinh doanh thương mại chịu trách nhiệm:
- Tìm kiếm nhu cầu khách hàng, tìm kiếm khách hàng, lập các dự án, kế hoạch kinh doanh trình Giám đốc xem xét, quyết định.
-Tìm kiếm nguồn hàng nhập khẩu từ nước ngoài và nguồn hàng háo trong nước trình Giám đốc xem xét, lựa chọn các nhà cung cấp.
- Soạn thảo các dự thảo hợp đồng để Giám đốc xem xét, ký kết.
- Thực hiện các hợp đồng nhập khẩu hay hợp đồng mua hàng trong nước công ty đã ký kết.
-Thực hiên quản lý hàng hoá, bán hàng theo khung giá quy định, thu tiền.
- Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng.
k. Xí nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng:
- Tìm kiếm nhu cầu khách hàng, tìm kiếm khách hàng,lập kế hoach sản xuất kinh doanh trình Giám đốc công ty xem xét, quyết định.
- Tìm kiếm nguồn cung cấp vật tư, thương thảo trình Giám đốc công ty ký kết các hợp đồng mua vật tư và các dịch vụ phục vụ cho sản xuất.
- Tổ chức quản lý sản xuất và tiêu thụ sán phẩm theo kế hoach dự kiến.
- Quản lý vật tư và thiết bị máy móc.
- Quản lý thành phẩm.
7. Những điểm nổi bật của công ty
- Các dịch vụ được phát triển l...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement