Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dragonkomoddo
#958786

Download miễn phí Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành Phố Hạ Long

Lời nói đầu 5

Chương 1: Cơ sở lý luận về tín dụng và chất lượng tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại 7

1.1 Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại 7

1.1.1 Khái niệm và đặc trưng của hoạt động tín dụng ngân hàng 7

1.1.1.1 Khái niệm 7

1.1.1.2 Đặc trưng của hoạt động tín dụng ngân hàng 9

1.1.2. Các hình thức tín dụng ngân hàng 10

1.1.2.1. Thời hạn tín dụng 11

1.1.2.2. Đối tượng tín dụng 11

1.1.2.3. Mục đích sử dụng vốn 11

1.1.2.4. Mức độ đảm bảo 12

1.1.2.5. Tính chất luân chuyển vốn 12

1.1.2.6. Phương pháp hoàn trả 13

1.1.3 Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường 13

1.2 các chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng của nhtm 16

1.2.1 Khái niệm về chất lượng hoạt động tín dụng 16

1.2.2 Một số chỉ tiêu cơ bản đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng của NHTM 17

1.2.2.1 Tổng dư nợ 17

1.2.2.2 Tỷ lệ nợ quá hạn 18

1.2.2.3 Thời hạn hoàn vốn và vòng quay vốn tín dụng. 18

1.2.2.4 Doanh số cho vay 19

1.2.2.5 Thu nhập từ hoạt động cho vay 19

1.2.2.6 Quy chế và thể lệ tín dụng 20

1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động tín dụng ngân hàng 20

1.3.1 Nhân tố khách quan 21

1.3.2 Nhân tố chủ quan 23

Chương 2: Thực trạng chất lượng hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT thành phố Hạ Long 27

2.1 Khái quát về NHNo&PTNT Hạ Long 27

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Hạ Long 27

2.1.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức của NHNo&PTNT Hạ Long 27

2.1.2.1 Phòng tín dụng 27

2.1.2.2 Phòng kế toán - ngân quỹ 28

2.1.2.3 Phòng hành chính nhân sự 29

2.1.2.4 Phòng giao dịch 30

2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Hạ Long trong những năm gần đây 31

2.2.1 Công tác quản lý và điều hành vốn 31

2.2.1.1 Tình hình huy động vốn 31

2.2.1.2 Tình hình sử dụng vốn 34

2.2.2 Công tác tín dụng 36

2.3 Thực trạng chất lượng hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT Hạ Long trong những năm gần đây 39

2.3.1 Chính sách tín dụng hiện hành 39

2.3.2 Thực trạng chất lượng hoạt động tín dụng 40

2.3.2.1 Tổng dư nợ 40

2.3.2.2 Chỉ tiêu nợ quá hạn 41

2.3.2.3 Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng 42

2.3.2.4 Doanh số cho vay 43

2.3.2.5 Khả năng sinh lời của vốn tín dụng 44

2.4 Đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng tại NHNo & PTNT Hạ Long 46

2.4. 1 Những kết quả đạt được trong hoạt động tín dụng của NHNo & PTNT Hạ Long 46

2.4.2 Những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân 48

2.4.2.1 Những vấn đề còn tồn tại trong chất lượng hoạt động tín dụng cua NHNo&PTNT Hạ Long 48

2.4.2.2 Một số nguyên nhân chủ yếu 50

 

Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại NHNo & PTNT hạ long 54

3.1 Quan điểm và định hướng hoạt động tín dụng tại NHNo &PTNT thành phố Hạ Long 54

3.1.1 Quan điểm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng 54

3.1.2 Định hướng của NHNo & PTNT Hạ Long trong việc nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng 54

3.1.2.1 Định hướng chung của ngân hàng trong hoạt động kinh doanh 54

3.1.2.2 Định hướng nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng 56

3.2 Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Hạ Long 57

3.2.1 Tăng cường các biện pháp huy động vốn 58

3.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng ngân hàng 58

3.2.3 Phân loại khách hàng 60

3.2.4 Thực hiện nghiêm túc các thể lệ, chế độ tín dụng hiện hành 61

3.2.5 Quản lý rủi ro: 62

3.2.6 Tăng cường kiểm tra, giám sát các khoản vay 63

3.2.7 Giải quyết tốt các khoản nợ quá hạn 64

3.2.8 Thực hiện các hoạt động Marketing ngân hàng 65

3.2.9 Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng 65

3.3 Kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng Hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT hạ long 66

3.3.1. Đối với Nhà nước và các cấp chính quyền 66

3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 67

3.3.3. Đối với NHNo & PTNT Việt Nam 68

Kết luận 70

Tài liệu tham khảo 71

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ải thích các quy định về huy động vốn và thủ tục cho vay của Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam
* Thu thập ý kiến đóng góp của khách hàng về hoạt động ngân hàng. Phản ánh kịp thời cho Giám đốc để điều hành hoạt động
* Tổng hợp báo cáo thống kê theo quy định của NHNo & PTNT TP Hạ Long
* Cho vay trong quyền phán quyết và theo uỷ quyền của Giám đốc chi nhánh NHNo & PTNT TP Hạ Long
* Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao
2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Hạ Long trong những năm gần đây
2.2.1 Công tác quản lý và điều hành vốn
2.2.1.1 Tình hình huy động vốn
Khả năng tài chính của một ngân hàng có thể hình thành từ nhiều nguồn khác nhau: vốn điều lệ, vốn vay, vốn tài trợ, vốn huy động song cơ bản và quan trọng nhất vẫn là nguồn vốn huy động. Nó minh chứng cho khả năng tồn tại và chức năng trung gian tài chính của một ngân hàng. Làm sao để tạo ra một chính sách thu hút vốn, tạo tiền đề cho quá trình đầu tư đạt được hiệu quả cao là công việc được đặt lên hàng đầu không chỉ đối với riêng bản thân NHNo & PTNT Hạ Long mà còn đối với bất kỳ một NHTM nào nếu như ngân hàng đó muốn trụ vững được trên thị trường tài chính.
Đến cuối năm 2006, nguồn vốn của NHNo & PTNT Hạ Long đều tăng trưởng khá. Hầu hết các cán bộ nhân viên đều nhận thức được công việc kinh doanh ngân hàng, bao gồm cả kinh doanh nguồn vốn và kinh doanh tín dụng. Ngân hàng đã quan tâm tạo nguồn vốn kinh doanh với lãi suất hợp lý, đã tìm và huy động được nhiều doanh nghiệp, trường học … về mở tài khoản và gửi tiền nên nguồn vốn tăng trưởng khá, tạo tiền đề cho công việc kinh doanh.
Bảng số liệu sau sẽ cho thấy tình hình huy động vốn của NHNo&PTNT Hạ Long.
Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn của NHNo&PTNT Hạ Long
Đơn vị: Triệu đồng
Nguồn vốn
Năm2004
Năm 2005
Năm2006
Tổng số
Tỷ lệ (%)
Tổng số
Tỷ lệ (%)
So với 2004
Tống số
Tỷ lệ
So với 2005
Mức
Tỷ lệ (%)
Mức
Tỷ lệ
Tổng nguồn vốn huy động
24246
100
30129
100
5883
+24,3
67877
100
37784
+125,3
Phân loại theo đối tượng khách hàng
1.tiền gửi của TCKT
4872
20,1
7153
23,7
2281
+46,8
9943
14,6
2970
+39
2.Tiền gửi của dân cư
19374
79,9
22976
76,3
3602
+18,6
57934
85,4
34958
+152,2
Phân loại theo tiền tệ
1.Tiền gửi VNĐ
21225
87,5
25978
86,2
4753
+22,4
46451
68,4
20473
78,8
2.Tiền gửi ngoại tệ
3021
12,5
4151
13,8
1130
+37,4
21426
31,6
17275
416,2
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Hạ Long qua các năm
Số liệu ở bảng 1 mô tả kết quả huy động vốn của NHNo%PTNT Hạ Long trong thời kỳ 20004-2006.Tổng nguồn vốn ngân hàng huy động được tăng đều qua các năm
Năm 2005 tổng nguồn vốn huy động đạt 30129 triệu đồng, tăng 5883 triệu so với năm 2004 (tăng 24,3%)
Năm 2006 tổng nguồn vốn huy động đạt 67877 triệu đồng, tăng 125,3%, số tuyệt đối tăng 37748 triệu đồng so với năm 2005.
Như vậy, trong công tác huy động vốn mặc dù tình hình cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt, theo đó là việc giảm lãi suất huy động liên tục.Đặt được chỉ tiêu huy động vốn như trên, ngân hàng đã áp dụng nhiều hình thức huy động phonh phú và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, thay đổi phong cách phục vụ khách hàng và điều đó đã toạ được uy tín, niềm tin cho khách hàng đến giao dịch và tạo thế đứng vững chắc cho ngân hàng trong xu thế phát triển chung của các NHTM trên đia bàn tỉnh Quảng Ninh.
Trong năm 2004 tiền gửi của dân cư chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng nguồn vốn (79,9%) đây là loại tiền gửi có kỳ hạn bởi vì thông thường thì loại tiền gửi này hưởng lãi suất cao. Mục đích của người gửi tiền trước hết là hưởng lãi suất và sau đó là đảm bảo an toàn cho đồng tiền của mình.
Tiền gửi của các tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng nhỏ 20,1% và hầu như đây là loại tiền gửi không kỳ hạn.
Năm 2005 tỷ trong tiền gửi của dân cư giảm xuồng còn 76,3%. Đến năm 2006 lại tăng lên 85,4%, trong khi đó tiền gửi của các tổ chức kinh tế lại tăng đều qua hai năm: năm 2004 20,1%, năm 2005 là 23,7% và đến năm 2006 giảm xuống còn 14,6%. Đây là loại tiền gửi không ổn định vì người gửi tiền có thể rút vốn ra bất kỳ lúc nào, gây nên những biến đông vốn cho ngân hàng, bù lại chi phí phải trả cho nguồn vốn này thấp. Năm 2005 mặc dù tiền gửi của dân cư về tỷ trọng thì giảm xuống so với năm 2004 nhưng tỷ lệ tăng vẫn là 18,6% (tăng3602 triệu). Tiền gủi của các tổ chức kinh tế tăng 2281 triệu,tốc độ tăng 46,8%. Như vậy NHNo&PTNT đã có sự thay đổi về cơ cấu nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu thực tế. Trong tổng nguồn vốn huy động được thì tiền gửi VND đạt 25978 triệu chiếm tỷ trọng 86,2%. Tiền gửi ngoại tệ( USD) đạt 4151 triệu ( chiếm 13,8%) tốc độ tăng tiền gửi USD so với năm 2004 là 37,4% trong khi đó tốc độ tăng tiền gửi VND so với năm 2004 là 22,4%
Tính đến 31/12/2006 tổng nguồn vốn huy động ước tính đặt khoảng 67877 triệu đồng ( bao gồm cả VND và ngoại tệ ), tăng 125,3% so với năm 2005, số tuyệt đối tăng 27748 triệu đồng. Trong đó tiền gửi của dân cư đạt 57934 triệu đồng chiếm tỷ trọng 85,4% trong tổng nguồn vốn huy động, tăng 152,2% so với năm 2005, huy động từ các tổ chức kinh tế đạt 9943 triệu đồng chiếm tỷ trọng 14,6% trong tổng nguồn vốn, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2005.
Ngân hàng đã triển khai tích cực các đợt bán trái phiếu do NHNo&PTNT phát hành nhằm tăng tỷ lệ vốn trung dài hạn trên tổng nguồn vốn, tăng khả năng thanh khoản và đáp ứng nhu cầu vốn trung dài hạn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của các doanh nghịêp.
Những số liệu phân tích ở trên cho thấy hoạt động huy động vốn của NHNo&PTNT Hạ Long khá tốt, tạo ra một nguồn vốn dồi dào để tiến hành hoạt động kinh doanh mà mục đích chính là cấp tín dụng cho toàn bộ nền kinh tế và điều hoà vốn cho toàn bộ hệ thống ngân hàng.
2.2.1.2 Tình hình sử dụng vốn
Huy động vốn và sử dụng vốn là 2 mặt của quá trình hoạt động tín dụng. Một NH hoạt động có hiệu quả là phải giải quyết tốt được 2 mặt này. Chúng ta đều biết rằng mục đích hoạt động chủ yếu của NH là “đi vay để cho vay”, điều này có nghĩa là NH sẽ huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau và đem kinh doanh số vốn đó nhằm thu lợi nhuận. Chính vì vậy ta có thể nói rằng để sử dụng vốn là khâu mấu chốt quyết định hiệu quả kinh doanh của NH.
Trong bối cảnh có sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường tiền tệ như hiện nay, để có thể đứng vững và phát triển được thì các NHTM nói chung và NHNo&PTNT Hạ Long nói riêng buộc phải xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh hợp lý. Dựa trên cơ sở nguồn vốn huy động được, NHNo&PTNT Hạ Long sẽ phải tiến hành nghiên cứu đánh giá sao cho công việc sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất vì đây là khâu tiếp nối của quá trình tạo vốn và là khâu cuối cùng quyết định sự thành bại của NH trên thương trường.
Tình hình thực tế sử dụng vốn của ngân hàng được thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.2: Tình hình sử dụng vốn của NHNo&PTNT
Đơn vị : Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2004
Năm 2005
Năm 2006
Tổng số
Tổng số
So với 2004(%)
Tổng số
So với 2005(%)
1.Tổng dư nợ cho vay
11257
17095
151,16
38825
256,84
2.Tiền gửi có kỳ hạn tại NHNo QN
7998
777...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement