Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Helaku
#958780 Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện quy trình kiểm toán Doanh thu và các khoản Phải thu của khách hàng trong kiểm toán tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn – Chi nhánh Hà Nội thực hiệnMục lục . . .1
Danh mục bảng biểu . . .3
Danh mục sơ đồ . . .4
Lời mở đầu . . .5
Phần I: Khái quát chung về Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn-
Chi nhánh Hà Nội . .7
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty và Chi nhánh Công ty .7
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty . . 7
1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Công ty tại Hà Nội . 9
2. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty và Chi nhánh Công ty . .10
2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty . .10
2.2. Tổ chức bộ máy quản lý của Chi nhánh Công ty tại Hà Nội . .13
3. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty .14
4. Quy trình kiểm toán chung tại Công ty . .18
Phần II: Thực trạng kiểm toán Doanh thu và các khoản Phải thu của khách hàng
trong kiểm toán tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn-
Chi nhánh Hà Nội thực hiện . . .21
1. Thực trạng kiểm toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ do
Chi nhánh Hà Nội thực hiện . . .21
1.1. Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ . .21
1.2. Mục tiêu kiểm toán .23
1.3. Các tài liệu yêu cầu khách hàng cung cấp .23
1.4. Thủ tục phân tích . . 24
1.5. Thủ tục kiểm tra chi tiết khoản mục Doanh thu .29
1.6. Kiểm tra chi tiết các khoản giảm trừ doanh thu . 34
1.7. Kiểm tra thủ tục chia cắt niên độ . .35
1.8. Kiểm tra chi tiết việc hạch toán các khoản chênh lệch tỷ giá cuối kỳ 35
1.9. Các thủ tục bổ sung . 35
1.10. Kết luận . 36
2. Thực trạng kiểm toán các khoản phải thu khách hàng do Chi nhánh
Hà Nội thực hiện . .37
2.1. Mục tiêu kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng .37
2.2. Các tài liệu yêu cầu khách hàng cung cấp .37
2.3. Thủ tục phân tích .38
2.4. Thủ tục kiểm tra chi tiết khoản mục Phải thu khách hàng .40
2.5. Kiểm tra chi tiết việc hạch toán các khoản chênh lệch tỷ giá cuối kỳ .56
2.6. Các thủ tục bổ sung .57
2.7. Kết luận 57
3. Kết thúc kiểm toán .58
3.1. Kiểm tra giấy tờ làm việc 59
3.2. Lập báo cáo kiểm toán và thư quản lý . .59
Phần III: Kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán Doanh thu và các khoản
Phải thu của khách hàng trong kiểm toán tài chính do Công ty
TNHH Kiểm toán và Tư vấn – Chi nhánh Hà Nội thực hiện . 62
1. Nhận xét chung về công tác Kiểm toán tại Chi nhánh Công ty .62
1.1. Nhận xét chung về Chi nhánh Công ty và công tác Kiểm toán
tại Chi nhánh 62
1.2. Nhận xét về quy trình kiểm toán Doanh thu và các khoản
Phải thu của khách hàng do Chi nhánh Công ty thực hiện 65
2. Kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán Doanh thu và các khoản
Phải thu của khách hàng do Chi nhánh Công ty thực hiện .67
2.1. Xây dựng kế hoạch kiểm toán cụ thể .67
2.2. Đánh giá mức rủi ro kiểm toán và tính trọng yếu .68
2.3. Chương trình kiểm toán các khoản phải thu khách hàng .68
2.4. Kĩ thuật gửi thư xác nhận .69
2.5. Nâng cao chất lượng của các kiểm toán viên . .70
2.6. Sử dụng các thủ tục kiểm toán . 71
Kết luận 72
Danh mục tài liệu tham khảo . .

Hoà nhập với nền kinh tế thế giới mở ra rất nhiều cơ hội cho đất nước ta tiến tới những thành công mới trong lĩnh vực kinh tế. Góp phần vào sự phát triển thịnh vượng đó không thể không kể tới hoạt động kiểm toán. Có thể thấy trong thời gian gần đây lĩnh vực kiểm toán phát triển rất đa dạng về loại hình cũng như chất lượng. Trong số các loại hình dịch vụ kiểm toán đang thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính được tiến hành nhiều nhất. Để đảm bảo có đủ sức cạnh tranh trên thương trường quốc tế đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải nỗ lực hết mình trong việc tạo ra uy tín, thị trường, nâng cao năng lực tài chính cũng như tổ chức quản lý. Muốn vậy doanh nghiệp phải tập hợp được nhiều yếu tố để tạo nên sự thành công của mình, trong đó có một báo cáo tài chính lành mạnh là một điều kiện vô cùng cần thiết. Các báo cáo tài chính được kiểm toán để khẳng định tính trung thực, hợp lý và phù hợp với quy định của Nhà nước, chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Như vậy, trong điều kiện hiện nay kiểm toán tài chính trở thành một nhu cầu không thể thiếu của tất cả các doanh nghiệp.
Trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính của một công ty, nhất là với một công ty kinh doanh trong lĩnh vực thương mại thì kiểm toán Doanh thu và các khoản Phải thu khách hàng là quan trọng nhất vì mức độ phát sinh tương đối lớn và tính phức tạp về nghiệp vụ có ảnh hưởng nhiều đến các chỉ tiêu quan trọng khác. Mặt khác đó là các chỉ tiêu cơ bản để đánh giá khả năng thanh toán, tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đó cũng là các chỉ tiêu chứa đựng nhiều rủi ro và sai sót. Do đó kiểm toán Doanh thu và Phải thu khách hàng là quy trình kiểm toán quan trọng và chiếm khối lượng lớn trong quá trình kiểm toán.
Bên cạnh những bước phát triển nhất định trong hoạt động kiểm toán này thì cũng còn tồn tại rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Do đó hoàn thiện quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính trong đó có kiểm toán Doanh thu và Phải thu khách là một công việc vô cùng cấp thiết.
Từ quá trình học tập ở nhà trường và trong quá trình được thực tập tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn - chi nhánh Hà Nội, em đã nghiên cứu và tìm hiểu một trong những quy trình kiểm toán báo cáo tài chính quan trọng đó là kiểm toán Doanh thu và Phải thu khách hàng. Chính bởi vậy em đã chọn đề tài “Hoàn thiện quy trình kiểm toán Doanh thu và các khoản Phải thu của khách hàng trong kiểm toán tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn – Chi nhánh Hà Nội thực hiện”.
Chuyên đề thực tập của em gồm 3 phần:
Phần I: Khái quát chung về Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn - Chi nhánh Hà Nội.
Phần II: Thực trạng quy trình kiểm toán doanh thu và các khoản phải thu của khách hàng trong Kiểm toán tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn – Chi nhánh Hà Nội thực hiện.
Phần III: Kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán doanh thu và các khoản phải thu khách hàng trong Kiểm toán tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn – Chi nhánh Hà Nội thực hiện.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1021284 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement