Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By cobemuadong7613112007
#958779

Download miễn phí Các vấn đề về phương pháp luận trong phân tích và thiết kế hệ thống tông tin quản lý

Trong công tác quản lý sinh viên thì quản lý điểm thi là công việc chính, xuyên suốt, đòi hỏi phải cập nhật và xử lý dữ liệu thường xuyên. Nếu tiếp tục sử dụng công nghệ cũ thì sẽ mất thêm nhiều thời gian công sức, tiền của. mà hiệu suất lại không cao. Do đó, việc sử dụng công nghệ máy tính vào công tác quản lý sẽ làm cho công việc trở nên đơn giản hơn, các thao tác xử lý dữ liệu phần lớn sẽ được tiến hành tự động. Tuy nhiên quá trình nhập dữ liệu vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào con người. Đó là vấn đề chưa giải quyết trong giai đoạn hiện nay. Con người trực tiếp phải nhập dữ liệu vào hệ thống, sau khi có dữ liệu máy tính mới có thể làm những công việc tiếp theo. Chính vì vậy mà dữ liệu vẫn là nguồn quan trọng nhất cho hệ thống thông tin, nhưng lại phụ thuộc hoàn toàn vào con người. Trên thực tế có rất nhiều trường hợp chính người nhập liệu còn không tin vào khả năng nhập liệu của chính mình , chính vì vậy vẫn mất thời gian cho việc nhập liệu và đó vẫn là vấn đề cần giải quyết.

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hi thực hiện bắt đầu từ khi sinh viên nhập học cho đến khi sinh viên ra trường và được tiến hành thường xuyên sau mỗi kỳ học. Khi sinh viên nhập học trợ lý khoa có trách nhiệm nhập hồ sơ sinh viên chi tiết và chính xác, rồi tiến hành phân lớp. Khi một học kỳ mới bắt đầu, trợ lý khoa có trách nhiệm lập danh sách các môn học của từng khoa trong học kỳ đó, đến kỳ thi, dựa trên danh sách các sinh viên không được thi học phần của cán bộ giảng dậy.
Kết quả thi các môn sẽ được bộ phận quản lý khoa sao lưu và gửi tới các lớp qua ban cán sự lớp hay sẽ dán ở bảng thông báo tại văn phòng khoa. Nếu có sai sót hay thắc mắc về kết quả thi, sinh viên phải liên hệ ngay với bộ phận quản lý sinh viên của khoa để giải quyết. Cuối mỗi năm học khoa sẽ thông báo kết quả học tập của từng cá nhân cho gia đình. Gia đình sinh viên sẽ biết được kết quả học tập của con cái họ tại trường đại học. Sinh viên được biết chính xác điểm thi của mình để sinh viên có kế hoạch thi lại, học lại nếu còn nợ.
Sau khi đã biết kết quả các môn học trong kỳ, sinh viên có điểm thi chưa đạt phải đăng ký thi lại ngay. Thời gian thi lại tiến hành đầu học kỳ tiếp theo(đối với học kỳ 1) và vào cuối kỳ nghỉ hè(đói với học kỳ 2).
Sinh viên có môn học lại phải làm đơn theo mẫu in sẵn gửi bộ phận quản lý sinh viên khoa để làm thủ tục cần thiết. Sau khi làm xong các thủ tục sinh viên phải nhận lại đơn để liên hệ với các bộ môn học lại để học lại vào dịp hè hàng năm. Sinh viên có quyền thi tối đa 2 lần cho mỗi môn học lại.
- Điều kiện để sinh viên thi học phần:
+ Sinh viên phải có mặt trên lớp học tập từ 80% trở lên thời gian quy định cho học phần đó.
+ Sinh viên phải dự đủ số lần kiểm tra định kỳ. Điểm các bài kiểm tra định kỳ được tính 20% vào số điểm thi cuối học kỳ. Các bài kiểm tra điều kiện phải đảm bảo ít nhất 5 điểm trở lên, mới được thi lần một.
+ Sinh viên phải nộp đủ học phí theo quy định của nhà trường.
Thi học phần: Mỗi học phần được dự thi một lần trong một học kỳ và được thi lại một lần cho những học phần bị điểm dưới năm theo lịch thi do nhà trường quy quy định. Điểm thi lấy theo số nguyên.
- Thi lại: sinh viên phải thi lại nếu điểm thi lần đầu đạt điểm dưới năm hay ốm đau không thi lại được lần đầu; hay không đạt điểm kiểm tra định kỳ nay đã dự kiểm tra và đạt điểm được giáo viên giảng dạy cho thi.
- Học lại: học lại đối với sinh viên sau hai lần thì vẫn bị điểm thi dưới năm hay không đủ tư cách dự thi do nghỉ quá thời gian quy định không được dự thị lần đầu.
Cách tính điểm trung bình chung học tập, xếp loại kết quả học tập:
- Điểm trung bình học tập học kỳ, năm học khoá học tính theo công thức:
Điểm TBCHT =
Trong đó:
ai là điểm kết thúc của học phần thứ i
Ni là số đơn vị học trình của học phần thứ i
là tổng số đơn vị học trình của học kỳ, năm học hay khoá học.
Điểm trung bình học tập tính theo điểm thi lần đầu dùng để phân loại xếp hạng sinh viên cấp học bổng, xét khen thưởng học kỳ, năm học, khoá học.
Điểm trung bình học tập được lấy đến hai chữ số thập phân.
Không tính điểm các học phần giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng và điểm trung bình chung học tập.
Tiểu luận triết học: 2 đơn vị học trình.
Đề án kinh tế chính trị: 2 đơn vị học trình.
Đề án môn học: 2 đơn vị học trình.
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 5 đơn vị học trình.
Luận văn tốt nghiệp tính 10 đơn vị học trình hay mỗi môn thi tôt nghiệp tính 5 đơn vị học trình.
- Xét loại kết quả học thi học tập:
+ Loại đạt gồm:
Xuất sắc: điểm TBC học tập từ 9,0 đến 10,0.
Giỏi: điểm TBC học tập từ 8,0 đến 9,0.
Khá: điểm TBC học tập từ 7,0 đến 8,0.
Trung bình khá: điểm TBC học tập từ 6,0 đến cận 7,0
Trung bình: điểm TBC học tập từ 5,0 đến 6,0.
+ Loại không đạt gồm:
Loại yếu: điểm TBC học tập từ 0 đến 5,0
Loại kém: điểm TBC học tập từ dưới 4,0
- Sinh viên có điểm trung bình chung của học kỳ đạt từ 7,0 điểm trở lên và không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên. Tính theo điểm thi lần đầu, không có điểm dưới 5 thuộc diện xét cấp học bổng khuyến khích học tập(Cuối theo học kỳ).
Mức học bổng khuyến khích:
Loại khá: 120.000đ/tháng(100%)
Loại giỏi: 180.000đ/ tháng(150%)
Loại xuất sắc: 240.000đ/tháng(200%)
- Sinh viên được thi tốt nghiệp nếu đạt các điều kiện sau:
+ Hoàn thành việc tích luỹ các học phần của chuyên nghành đào tạo, có điểm TBC học tập của khoá học đạt từ 5 điểm trở lên, không còn học phần dưới 5 điểm.
+ Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không bị kỷ luật cảnh cáo trường trở lên ở năm cuối khoá.
+ Có đầy đủ các chứng chỉ giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng.
+ Phải nộp đủ học phí theo quy định.
- Sinh viên được bảo vệ luận văn tôt nghiệp nếu đạt các điều kiện sau:
+ Đủ tư cách dự thi tốt nghiệp.
+ Ngoài ra còn phải đạt các tiêu chuẩn sau đây:
Điểm T BC học tập cả khoá học đạt từ 6,5 trở lên.
Điểm TBC học tập các môn chuyên ngành hay các môn thi tốt nghiệp đạt từ 7,0 trở lên.
Điểm chuyên đề thực tập tốt nghiệp đạt từ 8 điểm trở lên.
- Điều kiện công nhận tốt nghiệp:
+ Sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp(hay bảo vệ luận văn tốt nghiệp) đạt điểm thi hay bảo vệ luận văn tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên.
+ Hạng bằng tốt nghiệp: Xếp hạng tốt nghiệp được xác định theo điểm trung bình chung học tập toàn khoá. Đối với sinh viên có điểm TBC toàn khoá xuất sắc, hạng bằng tốt nghiệp sẽ giảm đi một mức nếu.
Có số học phần thi lại vượt quá 5% so với tổng số học phần quy định của toàn khoá học.
Có thời gian học chính thức ở trường vượt quá thời gian quy đinh.
Bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trường trở lên trong thời gian học tập.
3.2 Mô hình hoá các yêu cầu
Việc thu thập thông tin được tiến hành tại khoa Tin học kinh tế - trường ĐH – Kinh tế quốc dân.
Các phương pháp thu thập thông tin được sử dụng trong quá trình thực hiện bao gồm: phỏng vấn, quan sát, thu thập tài liệu. Kết quả của quá trình này là các sơ đồ mô hình hóa hệ thống thông tin của hoạt động quản lý điểm thi tại khoa tin học khoa Tin Học Kinh Tế .
3.2.1 Sơ đồ luồng Trong quá trình quản lý sinh viên
Sơ đồ luồng thông tin được dùng để mô tả hệ thống thông tin theo cách động.
3.2.1.1 Sơ đồ luồng dữ thông tin trong việc cập nhật và lập hồ sơ SV
Thời điểm
Sinh viên
Trợ lý khoa
Phòng đào tạo
Sau khi nhập học và đăng ký vào khoa chuyên ngành
Sau khi cập
nhật HS
Bản đăng ký khoa chuyên ngành
Lý lịch SV
Phân chia lớp
DS phân lớp
Cập nhậ hồ sơ SV
Hồ sơ SV
Hồ sơ SV
3.2.1.2 Sơ đồ luồng thông tin trong quá trình cập nhật và lên điểm
Thời điểm
Sinh viên
Giáo viên
Phòng đào tạo
Tài liệu :
Mô tả:
Tên IFD có liên quan:
Hình dạng:
Nguồn:
Đích
7ngày sau khi thi
Cuối mỗi học kỳ
Bài thi
Nhập điểm
Chấm thi
Bài thi đã chấm
Điểm
Tính các
Điểm TB
In phiếu báo điểm
Bài thi đã nhập điểm
Phiếu điểm
3.2.1.3 Sơ đồ luồng thông tin trong quá trình lập danh sách học bổng thi lại học lại.
Thờ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement