Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kem_ftu
#958775 Link tải luận văn miễn phí cho ae


LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN. 3
I. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA 3
1.1.Vai trò 3
1.2. Đặc điểm quá trình xuất nhập khẩu hàng hoá 3
II. BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN (BHHHXNKVCBĐB) 4
1.1.Sự cần thiết của BHHHXNKVCBĐB 4
1.2 Rủi ro trong BHHHXNKVCBĐB 5
1.1.1. Rủi ro thông thường được bảo hiểm 5
1.1.2.Rủi ro loại trừ 5
1.1.3.Rủi ro đặc biệt 6
1.3 Tổn thất trong BHHHXNKVCBĐB 6
1.4. Trách nhiệm của các bên có liên quan trong BHHHXNKVCBĐB 9
1.5. Điều kiện bảo hiểm 12
1.5.1 Nội dung cơ bản của ICC 01/01/1963 12
1.5.2.Nội dung cơ bản của ICC 1/1/1982 14
1.5.3.Điều kiện bảo hiểm đình công và chiến tranh. 15
1.6. Hợp đồng bảo hiểm 16
1.6.1 Khái niệm 16
1.6.2. Các loại hợp đồng bảo hiểm 17
1.7. Gía trị bảo hiểm, Số tiền bảo hiểm, Phí bảo hiểm. 19
1.7.1.GTBH 19
1.7.2.STBH 20
1.7.3. Phí bảo hiểm 20
1.8. Giám định và bồi thường tổn thất 22
1.8.1.Nghĩa vụ của người được bảo hiểm khi xảy ra tổn thất 22
1.8.2. Khiếu nại đòi bồi thường 22
1.8.3. Giám định và bồi thường tổn thất. 23
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 25
I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 25
II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BHHHXNKVCBĐB TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN NAY 36
2.1. Khái quát thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu 36
2.1.1. Hoạt động XNK của Việt Nam trong năm 2006. 36
2.1.2.Thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu của Việt Nam 37
2.2. Thuận lợi và khó khăn của BIC trong kinh doanh bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển 38
2.2.1. Thuận lợi. 38
2.2.2.Khó khăn. 40
2.3. Thực tế triển khai bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại BIC. 41
2.3.1.Khâu khai thác 41
2.3.2. Đề phòng và hạn chế tổn thất 49
2.3.2.Giải quyết khiếu nại 51
2.3.2.1.Giám định tổn thất. 51
2.3.2.2. Bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm. 53
2.4. Các tồn tại và hạn chế của hoạt động BHHHXNKVCBĐ tại BIC 57
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 59
I. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BIC TRONG NGHIỆP VỤ BHHHXNK 59
3.1. Thị trường tương lai của nghiệp vụ 59
3.2 Phương hướng hoạt động của BIC trong nghiệp vụ BHHHXNKVCBĐB 61
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BHHHXNKVCBĐB 63
3.1. Công tác khai thác 63
3.1.1 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khách hàng, thị trường 63
3.1.2. Đánh giá rủi ro trước khi ký kết hợp đồng. 64
3.1.3 Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh 65
3.1.4 Nâng cao chất lượng, công tác tuyên truyền quảng cáo. 65
3.1.5.Tăng cường khai thác các mặt hàng có tỷ lệ tham gia bảo hiểm tại công ty còn thấp hay chưa tham gia bảo hiểm. 66
3.2.Công tác đề phòng và hạn chế tổn thất 67
3.3.Công tác giám định bồi thường 67
3.4. Nâng cao công tác đào tạo và quản lý cán bộ 68
KẾT LUẬN 69
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

LỜI MỞ ĐẦU

Thương mại quốc tế luôn đóng một vai trò đặc biệt quan trọng đối với một nền kinh tế và sự thông thương giao lưu buôn bán giữa các nước đã có từ rất lâu đời. Và ngày nay khi mà thế giới chúng ta đang sống được gọi là “ Thế giới phẳng” (Theo học thuyết của nhà kinh tế học hiện đại Friedman), Việt Nam đã là thành viên thứ 150 của WTO thì đây không còn là một vấn đề mới đối với mọi người. Nhất là ở giai đoạn của Việt Nam hiện nay, giai đoạn hậu WTO. Là thời đại mà quá trình sản xuất trong nước phải gắn chặt với những diễn biến của nền kinh tế thế giới thông qua hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá. Và như chúng ta đã biết, muốn cho quá trình thông thương hàng hoá phát triển và diễn ra một cách trôi chảy thì phải cần một điều kiện cần thiết đó là dịch vụ vận chuyển. Có thể nói “Không có thương mại nếu không có vận chuyển”. Có nhiều phương tiện vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu hàng hoá(XNKHH) bằng đường biển, đường sắt, đường bộ, đường hàng không...Trong đó, vận chuyển bằng đường biển chiếm khoảng 90% tổng khối lượng hàng hoá xuất nhập khẩu của thế giới. Nhiều nước ở vị trí không tiếp giáp với biển cũng phải thông qua cảng các nước khác để vận chuyển hàng hoá bằng đường biển như Cộng Hoà Séc, Hungari, Lào…Bởi vì vận chuyển bằng đường biển có rất nhiều ưu điểm. Tuy nhiên, vận chuyển bằng đường biển luôn tiềm ẩn rất nhiêu rủi ro các rủi ro này có thể do các yếu tố tự nhiên, yếu tố kĩ thuật hay yếu tố xã hội, con người. Trong lịch sử loài người đã có nhiều biện pháp chống lại những tác động xấu trên, nhưng thực tế cho thấy biện pháp hữu hiệu nhất là bảo hiểm cho hàng hoá xuất nhập khẩu. Mặt khác, ngày nay trong nền kinh tế mở, ngành bảo hiểm ra đời không những đáp ứng nhu cầu đảm bảo an toàn cho những chủ hàng, mà còn góp phần thúc đẩy mối quan hệ kinh tế quốc tế thông qua con đường thương mại và có ảnh hưởng sâu sắc tới vấn dề kinh tế - xã hội cho cả hai nước xuất nhập. Vì vậy BHHHXNK vận chuyển bằng đường biển là sự cần thiết khách quan, đến nay đã trở thành tập quán thương mại quốc tế.
Ý thức được tầm quan trọng của bảo hiểm trong lĩnh vực này và qua quá trình thực tập tại Công ty Bảo hiểm Ngân hàng đầu tư và Phát triển (BIC) em thấy rằng đây là nghiệp vụ có doanh thu đáng kể trong các nghiệp vụ mà BIC đang triển khai, là nghiệp vụ rất có tiềm năng phát triển và được BIC rất quan tâm đề ra chiến lược lâu dài với mục tiêu là một trong ba nghiệp vụ đem lại doanh thu lớn nhất cho BIC nên em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu hàng hoá vận chuyển bằng đường biển tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”
Để vấn đề trình bày được mạch lạc, rõ ràng, tiện theo dõi luận văn chia ra làm ba phần chính:
Chương I: Lý luận chung về bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển.
Chương II: Thực trạng nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại BIC.
Chương III: Giải pháp triển nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại BIC.
CHƯƠNG I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN.
I. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA
1.1.Vai trò
- XNK là thế lực to lớn chi phối nền kinh tế thế giới, mang lại giá trị sử dụng cho nền kinh tế quốc tế. Là hoạt động làm lợi về mặt giá trị sử dụng cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Thông qua hoạt động mua, bán nó làm thay đổi cơ cấu giữa tích luỹ và tiêu dùng của các tầng lớp dân cư khác nhau trong xã hội
- XNK làm lợi về mặt giá trị cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Thông qua hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá giúp cho thương mại trong nước phát triển, tăng tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước tạo điều kiện cho các sản phẩm ngày càng có mẫu mã đẹp, phong phú, đa dạng; chất lượng ngày một nâng cao.
- Qua hoạt động trao đổi các ngành sẽ tiến hành hợp tác hoá, chuyên môn hoá để giảm chi phí sản xuất, từ đó tạo điều kiện để giảm giá thành sản phẩm giúp các doanh nghiệp tăng lợi nhuận, góp phần tăng GDP.
1.2. Đặc điểm quá trình xuất nhập khẩu hàng hoá
­ Việc xuất nhập khẩu hàng hoá thường được thực hiện thông qua hợp đồng giữa người mua và người bán với nội dung về số lượng, phẩm chất, ký mã hiệu, quy cách đóng gói, giả cả hàng hoá, trách nhiệm thuê tàu và trả cước phí, phí bảo hiểm, thủ tục và đồng tiền thanh toán…
- Có sự chuyển giao quyền sở hữu lô hàng XNK từ người bán sang
người mua.
- Hàng hoá XNK thường được vận chuyển qua biên giới quốc gia, phải chịu sự kiểm soát của hải quan, kiểm dịch…tuỳ theo quy định của mỗi nước. Đồng thời để được vận chuyển ra (hay vào) qua biên giới phải mua bảo hiểm theo tập quán thương mại quốc tế. Người tham gia bảo hiểm có thể là người bán hàng ( người xuất khẩu) hay người mua hàng (người nhập khẩu). Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) thể hiện quan hệ giữa công ty bảo hiểm và người mua bảo hiểm đối với hàng hoá được bảo hiểm. Nếu người bán hàng mua bảo hiểm thì phải chuyển nhượng lại cho người mua hàng để khi hàng về đến nước nhập, nếu bị tổn thất có thể đòi công ty bảo hiểm bồi thường.
- Hàng hoá xuất nhập khẩu thường được vận chuyển bằng các phương tiện khác nhau theo cách vận chuyển đa phương tiện, trong đó có tàu biển, hàng không, đường bộ… Người vận chuyển hàng đồng thời cũng là người giao hàng cho người mua.
Quá trình XNKHH có liên quan đến nhiều bên, trong đó có bốn bên chủ yếu là: người bán, người mua, người vận chuyển và người bảo hiểm. Vì vậy phải phân định rõ ràng trách nhiệm các bên liên quan.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#988111 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement