Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By meomeo_kute
#958773

Download miễn phí Đề tài Nâng cao chất lượng quản lý và thi công ở công ty CPC 3 Thăng Long

LỜI NểI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CễNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG 3

1. Quá trình ra đời và phát triển của Công ty: 3

2. Đặc điểm kinh tế-kỹ thuật chủ yếu của công ty. 6

2.1.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh: 8

2.2 Đặc điểm sản phẩm và thị trường của công ty: 6

2.3 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm: 14

2.4 Đặc điểm về máy móc thiết bị. 9

2.5 Đặc điểm về lao động: 16

2.6. Đặc điểm về tài chính 18

3. Chức năng, nhiệm vụ của cụng ty: 19

CHƯƠNG II: CƠ SỞ Lí LUẬN CHUNG VỀ BỘ MÁY QUẢN Lí 22

I.Quản lý và tổ chức bộ mỏy quản lý . 22

1.Quản lý. 22

1.1-Khỏi niệm: 22

1.2- Chức năng của quản lý 22

-Chức năng lập kế hoạch 22

-Chức năng xõy dựng tổ chức 22

-Chức năng mệnh lệnh 23

-Chức năng điều chỉnh 23

-Chức năng phối hợp 23

2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 23

2.1 Cơ cấu tổ chức 23

2.2- Cơ cấu bộ mỏy tổ chức 24

3.Cỏc yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức bộ mỏy quản lý 24

3.1.Những nhõn tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức bộ mỏy quản lý: 24

3.2. Nhúm những nhõn tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức bộ mỏy quản lý. 24

II .Cỏc kiểu mụ hỡnh cơ cấu tổ chức hiện nay 25

1- Nguyờn tắc xõy dựng mụ hỡnh 25

1.1 Nguyờn tắc hiệu quả 25

1.2 Nguyờn tắc quản lý hệ thống 25

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ung cấp hay kiểm tra cỏc thụng số kĩ thuật phục vụ cho thiết kế và kiểm định đỏnh giỏ chất lượng cụng trỡnh.
- Cỏc chỉ tiờu cơ lý của đất, đỏ, nền múng cụng trỡnh.
- Cỏc chỉ tiờu lý, hoỏ, sinh hoỏ, của nước và mụi trường.
- Cỏc chỉ tiờu sức bền, độ ổn định, cỏc cốt liệu cấu thành bờ tụng, cấu kiện bờ tụng cốt thộp kết cấu kim loại cỏc vật liệu chống chỏy và cỏc vật liệu khỏc.
+Thiết kế:
-Thiết kế quy hoạch thu cụng nghiệp, quy hoạch chi tiết khu chức năng của đụ thị điểm dõn cư tập trung và bố trớ hệ thống kết cấu hạ tầng cho cỏc quy hoạch trờn.
- Lập tổng dự toỏn cụng trỡnh xõy dựng
+Thẩm định thiết kế kỹ thuật: Thiết kế kỹ thuật thi cụng cỏc cụng trỡnh xõy dựng trong nú. Tư vấn giỏm sỏt thi cụng cỏc cụng trỡnh xõy dựng.
+Thẩm định dự ỏn thiết kế cỏc cụng trỡnh và dự ỏn đầu tư trực tiếp của nước ngoài.
+Kiểm định chất lượng cụng trỡnh xõy dựng.
- Kiểm định chất lượng nền múng cụng trỡnh.
- Kiểm định chất lượng của bỏn thành phẩm bằng bờ tụng, cốt thộp, kết cấu kim loại, vật liệu khỏc trong xõy dựng.
+ Xỏc định đỏnh giỏ sự cố cụng trỡnh và cỏc yếu tố khỏc liờn quan, đề ra cỏc phương ỏn gia cố, sửa chữa, cải tạo hay phỏ dỡ.
-Thiết kế cải tạo, gia cụng nõng cấp và thử tài cụng trỡnh.
-Biờn dịch và biờn soạn cỏc cụng nghệ thi cụng.
+Thực hiện xõy dựng cỏc cụng trỡnh: Giao thụng,dõn dụng, cụng nghiệp, thuỷ lợi thuộc diện khụng do cụng ty thiết kế, xõy dựng cỏc cụng trỡnh thực nghiệm.
Giám đốc công ty
kỹ sư giao thông
Phó GĐ phụ trách kỹ thuật kỹ sư giao thông
Phó GĐ phụ trách vật tư thiết bị kỹ sư giao thông
Phòng KH
kỹ thuật
Phòng TC –
kế toán
Phòng tổ chức - HC
Phòng kt kế hoạch
Các đơn vị thi công
7 đơn vị
xây lắp
1 Đội điện máy
thi công
1 Xưởng cơ khí
Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty :
Phòng vật tư thiết bị
CHƯƠNG II: CƠ SỞ Lí LUẬN CHUNG VỀ BỘ MÁY QUẢN Lí
I.Quản lý và tổ chức bộ mỏy quản lý .
1.Quản lý.
1.1-Khỏi niệm:
- Quản lý là sự tỏc động của chủ thể quản lý lờn đối tượng quản lý nhằm duy trỡ hoạt động, sử dụng một cỏch tốt nhất tiềm năng sẵn cú, cỏc cơ hội để đưa hệ thống đi đến mục tiờu đề ra trong điều kiện biến động của mụi trường.
- Quản lý doanh nghiệp là quỏ trỡnh vận dụng những quy luật kinh tế và quy luật của tự nhiờn trong việc lựa chọn và xỏc định cỏc biện phỏp kinh tế xó hội, tổ chức kỹ thuật để tỏc động lờn tập thể lao động.
1.2- Chức năng của quản lý
-Chức năng lập kế hoạch
Nú bao gồm việc lựa chọn một đường lối hành động mà một cụng ty hay một cơ sở nào đú mà mọi bộ phận sẽ tuõn theo. Cỏc nhà quản lý phải xỏc định được cỏc cụng việc phải làm nú được làm như thế nào, vào khi nào và ai sẽ là người thực hiện cụng việc đú để đạt tới mục tiờu của tổ chức. Mặc dự việc dự đoỏn chớnh xỏc về cỏc tỡnh huống xảy ra trong tương lai và cỏc trở ngại sẽ gặp trong quỏ trỡnh thực hiện kế hoạch rất khú khăn song nếu khụng cú kế hoạch thỡ hoạt động của con người sẽ đi đến chỗ vụ mục đớch và phú thỏc cho sự may rủi. Sự nỗ lực của cả nhúm sẽ cú hiệu quả khi mọi người biết được họ phải hoàn thành cụng việc gỡ
-Chức năng xõy dựng tổ chức
Đõy là một phần của cụng việc quản lý, bao gồm việc xõy dựng một cơ cấu định trước về cỏc vai trũ cho con người đảm đương trong một tổ chức sau đú họ tiến hành phõn cụng cụng việc phự hợp cho từng người và hy vọng rằng họ sẽ thực hiện chỳng tốt nhất.
Để thiết kế được cơ cấu tổ chức thực hiện cú hiệu quả thỡ người quản lý phải xỏc định được cụ thể từng loại hỡnh cụng việc, nghề nghiệp cần làm và tỡm ra những người thực hiện chỳng.
-Chức năng mệnh lệnh
Nhà quản lý phải làm cho cấp dưới hiểu và tỏn đồng với ý đồ hoạt động, thỳc đẩy họ hoạt động một cỏch nhiệt tỡnh và tự chủ.
Căn cứ vào những kế hoạch mục tiờu của những cụng việc cụ thể của từng người để đưa ra những chỉ thị và mệnh lệnh giỳp họ thực hịờn tốt chức danh cụng việc của mỡnh cũng như cụng việc của tổ chức.
-Chức năng điều chỉnh
Nền kinh tế thị trường phỏt triển nhanh chúng kốm theo nú là sự biến động của tỡnh hỡnh kinh tế xó hội làm cho những điều kiện thuộc về mụi trường kinh doanh thay đổi. Để thớch nghi được với mụi trường và đem lại hiệu quả trong kinh doanh buộc nhà quản lý phải cú những sự thay đổi mang tớnh chiến lược để thực hiện tốt kế hoạch đặt ra.
Cỏc nhà quản lý phải tổ chức những buổi núi chuyện để trao đổi ý kiến, thương luợng với những người cú liờn quan ... phối hợp để đưa ra những giải phỏp cụ thể trong những tỡnh huống cụ thể.
-Chức năng phối hợp
Việc phối hợp trở thành nhiệm vụ trung tõm của nhà quản lý nhằm để điều hũa những sự khỏc biệt về quan điểm, về thời hạn, về sự cố gắng hay lợi ớch và làm hài hũa cỏc mục tiờu cỏ nhõn để đúng gúp vào cỏc mục tiờu của tổ chức.
2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
2.1 Cơ cấu tổ chức
- Khỏi niệm : Là hỡnh thức tồn tại của tổ chức, biểu thị việc sắp đặt theo trật tự nào đú của cỏc bộ phận của tổ chức cựng cỏc mối quan hệ giữa chỳng.
- Mục đớch : Nhằm lập ra một hệ thống chớnh thức gồm cỏc vai trũ nhiệm vụ mà con người cú thể thực hiện sao cho họ cú thể cộng tỏc một cỏch tốt nhất với nhau để đạt được cỏc mục tiờu của doanh nghiệp.
2.2- Cơ cấu bộ mỏy tổ chức
Là tổng hợp cỏc bộ phận khỏc nhau cú mối liờn hệ và quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, được chuyờn mụn hoỏ và cú trỏch nhiệm, quyền hạn nhất định, được bố trớ theo từng cấp nhằm bảo đảm thực hiện cỏc chức năng quản lý và phục vụ mục đớch chung của doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức quản lý là hỡnh thức phõn cụng lao động trong lĩnh vực quản trị, nú tỏc động đến quỏ trỡnh hoạt động của hệ thống quản lý. Cơ cấu tổ chức một mặt phải phản ỏnh cơ cấu sản xuất mặt khỏc nú tỏc động tớch cực trở lại việc phỏt triển sản xuất.
3.Cỏc yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức bộ mỏy quản lý
3.1.Những nhõn tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức bộ mỏy quản lý:
-Tỡnh trạng và trỡnh độ phỏt tiển của cụng nghệ sản xuất trong doanh nghiệp.
-Tớnh chất và đặc điểm sản xuất, chủng loại sản phẩm, quy mụ sản xuất, loại hỡnh sản xuất.
- Nguyờn liệu sản xuất tiờu hao để sản xuất sản phẩm ...
Đõy là những yếu tố cú ảnh hưởng đến chức năng quản lý mà thụng qua chỳng ảnh hưởng trực tiếp đến cơ cấu tổ chức bộ mỏy quản lý.
3.2. Nhúm những nhõn tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức bộ mỏy quản lý.
- Quan hệ sở hữu tồn tại trong tổ chức.
- Mức độ chuyờn mụn hoỏ và tập trung cỏc hoạt động trong quỏ trỡnh quản lý.
- Mức độ cơ giới hoỏ và tự động hoỏ cỏc hoạt động quản lý, trỡnh độ kiến thức tay nghề của cỏn bộ quản lý và hiệu suất lao động của họ.
Những nhõn tố này luụn tồn tại trong mọi tổ chức và nú ảnh hưởng khụng nhỏ đến việc hỡ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement